Évközi 17. vasárnap

Heti hirdetéseink

1. A héten hétköznap nem lesznek szentmisék egyik templomunkban sem, a plébánia irodája változatlanul nyitva lesz.

2. Minden évben augusztus elején tartják Medjugorjeben az Ifjúsági Fesztivált. A járvány miatt az idei évben nagyon körülményes az ezen való részvétel, ezért Medjugorjei Imaestet tartunk a Szent Imre templomban augusztus 4-én, kedden a 18.00 órai szentmise után. Szeretettel várunk mindenkit!

3. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való készület jegyében a héten elkészült újabb három kelyhünk aranyozása, így a két templomunkban összesen kilenc kegytárgyat újítottunk meg. Mindezt a Kedves Hívek rendszeres persely-adományaiból, valamint a befizetett egyházi hozzájárulásokból tudtuk fedezni. Hálás szeretettel köszönjük, hogy fenntartják plébániánkat!

4. Továbbra is várjuk plébániánkhoz kötődő kertbarát jelentkezését, aki szívesen megművelne kb. 7-800 nm-es, javarészt gyümölcsfákkal beültetett kertrészt a plébániánk tulajdonában lévő Tómalom utcai kertünkben.

5. A tavalyi évben plébániánkon miséző Varga János SVD atya újból működőképes okostelefonok adományozását kérte argentin missziójának segítéséhez. Aki szívesen támogatná ilyen eszközzel a missziót, kérjük a plébánia irodájába augusztus 14-ig megteheti. Hálásan köszönjük!

6. Az idei alsós és felsős hittantáborba jelentkezettek számára augusztus első hetében fogjuk kiküldeni a tábori információs levelet. Az előző években különféle módokon sokan támogatták táborunkat, a tapasztalatok alapján a legegyszerűbb, ha pénzadományokkal teszik mindezt. Aki támogatni szeretné a tábort, adományát köszönettel fogadjuk a plébánia irodájában.

7. Amint arról bizonyára többen hallottak, az elmúlt évben a Városplébánián segédlelkészként szolgált Both Zoltán atyát Megyéspüspök Úr augusztus 1-jei hatállyal a Mosoni Plébániára nevezte ki káplánnak. Ezzel az elmúlt két év alatt kettővel csökkent a Sopronban szolgáló papok száma. Szeretettel kérjük a Kedves Hívek imáját papi hivatásokért és a szolgálatban élő papokért!

8. Augusztus 8-án 18.30-kor a Domonkos templomban Kercza Asztrik szombathelyi ferences atya vezetésével Szent Domonkos rendalapító tiszteletére bemutatott szentmisére várják a Kedves Híveket!

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.