Keresztelés

Mit kell tennie annak, aki gyermeke keresztelését kéri?

Kedves Szülők!

Mit kell tennie annak, aki gyermeke keresztelését kéri?

A gyermek katolikus neveléséért elsődlegesen a szülők a felelősek. A keresztszülő segítséget nyújt ehhez mind a gyermeknek, mind pedig a szülőknek. Ebből következően a szülőknek vagy legalább az egyik szülőnek kell kérnie a gyermek keresztelését, azaz a Katolikus Egyházba való felvételét.

Nagyszülői, vagy más rokoni kérésre a keresztelés csak különleges esetben, a plébános által részletes kivizsgálás után lehetséges. 


Szükséges adatok, iratok:

  1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a választott védőszent neve
  2. a szülők születési adatai, vallása, pontos lakcíme
  3. házasságkötésük helye, ideje (amennyiben házasok)
  4. a szülők keresztelési engedélye („elbocsátó”) a lakóhelyük szerinti plébániától
  5. a keresztszülők neve, vallása, pontos lakcíme, keresztszülői igazolás a lakóhelyük szerinti plébániától

Keresztszülői tisztség

Keresztszülő olyan római illetve görög katolikus vallásúnak keresztelt és bérmálkozott személy lehet, aki hitét gyakorolja. Házasságban élő esetében házasságát katolikus templomban kötötte és nem vált el.

A keresztszülői tisztség vállalásához a területileg illetékes plébánostól kérjen igazolást.

Más keresztény vallású (evangélikus, református) csak keresztelési tanúként anyakönyvezhető.

© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.