Temetés

Tudnivalók egyházi temetés esetére.

Tisztelt Gyászoló!

Ha hozzátartozóját egyházi temetésben szeretné részesíteni, kérjük:

 1. Keresse fel a temetkezési vállalkozót, amennyiben a Szent Mihály temetőben lesz a temetés, a Katolikus Konventet (a temetés időpontját is itt egyeztetik) és a Plébániahivatalt nyitvatartási időben, ahol az adatok felvétele történik.
 2. A temetés stóladíja 25.000,- Ft
 3. Gyászmisét havonta mondunk elhunytjainkért, időpontját az irodában lehet egyeztetni.

Szükséges iratok és adatok:

 • az elhunyt neve, vallása
 • születési helye és ideje
 • házastársának vagy (egyedülálló esetében) szüleinek neve és vallása
 • pontos lakcíme
 • ha nem plébániánk területén lakott: temetési engedély a lakóhelye szerinti plébániától
 • részesült-e halála előtt a betegek szentségében?
 • a haláleset helye, ideje
 • a temetés pontos időpontja
 • koporsós, vagy urnás temetés?
 • igazolás, vagy nyugta, ha az egyházi hozzájárulást más egyházközségben fizette
 • a költségeket térítő neve, címe, telefonszáma
 • halotti anyakönyvi kivonat (amikor megkapta a halotti anyakönyvi kivonatot, kérjük, hozza be a plébániahivatalba, hogy másolatot készíthessünk róla)

© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.