Szent Imre Karizmatikus Közösség

Szent Imre Karizmatikus Közösség

A Szent Imre Karizmatikus Közösség 1994 szeptemberében tartott Szentlélek Szeminárium után alakult.

Találkozásaink: Eleinte a Szent György templomban, majd itt a Szent Imre plébánián.

Az épülő templomunknál a kezdetektől segédkeztünk. A rendben tartásához sok kézre volt szükség, s mi magunkénak érezve, nagy lelkesedéssel vettük ki részünket a munkából. A sok és többféle feladat miatt, jobban figyelve egymásra, egyre több testvért tudtunk megszólítani. Így folyton nőtt azok száma, akikhez közelebb kerülve, továbbíthattuk azt a felemelő érzést, amit a Szentlélek Szeminárium nyújtott a számunkra. Szépen gyarapodott közösségünk.

Szolgáló közösség vagyunk: Mindenki tevőlegesen vett részt, és részt vesz ma is a templom és a plébánia szolgálatában: sekrestyésként, áldoztatóként, takarítóként, PTT tagként….

Jelenleg kéthetente találkozunk: az előadóteremben megbeszéljük az aktuális feladatokat, majd egy-egy lelkigyakorlatos könyv feldolgozását közösen végezzük (pl.: Katona István: Imaiskola szeminárium, Emmanuel Közösség: A szentségimádás iskolája –lelkigyakorlatos füzet), mindenkire jut egy-egy témakör.  A kápolnában fejezzük be az összejövetelteleinket hálaadó imával és énekkel.

Jó, hogy a mindenkori plébánosunk részvételére és irányt mutató segítségére is számíthatunk.

A kerek születésnapokon imával és áldással köszöntjük egymást. Karácsonyi összejöveteleinken agapét tartunk. Időnként más közösségekkel is együtt imádkozunk. Az elmúlt 25 év alatt voltak, akik elköltöztek az Úrhoz, voltak, akik betegség vagy gyengeség miatt nem tudnak eljönni a találkozásaikra. Értük és közösségünk minden tagjáért napi rendszerességgel imádkozunk. Jelenleg 13-an vagyunk, de szeretettel várunk minden karizmatikus lelkületű testvért közösségünkbe.

Elérhetőségünk: sebirita56@gmail.com

 
Közös imánk:
  
Az Úr Jézus által kért ima
 
Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen
és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön
az Örök Atyához irgalomért.
Ámen.
(1962. máj. 4. Szeretetláng lelki napló)

„A szeretet és az egység az a jel, amelyet Krisztus a keresztényeknek adott, hogy viseljék a világ előtt! Csak e jel láttán ismeri fel a világ, hogy valóban keresztények vagyunk, és hogy Jézust az Atya küldte.” (Francis A. Schaeffer) 

Dankó Tiborné Rita

© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.