Hirdetmények

Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja

A mai evangélium visszakalauzol bennünket húsvét estéjére. A Feltámadott belép a tanítványokhoz e szavakkal: Békesség veletek! Miután megmutatta a sebeit, enni kért, hogy bebizonyítsa, nem szellemet látnak. Ezek után következnek a szavak. Tanítás, amely már a jövő felé tereli őket. Olyan táplálék, amely túlmutat a földi ételen. Az Atya ígéretének - a Szentléleknek - kiárasztása pedig kifejezi, hogy Isten a világ végéig gondját akarja viselni megváltott népének. A bőrünkön érezhetjük mindezek valóságát, melyre csak válaszolnunk kell(ene).


Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az irgalmasság több, mint megbocsátás. Isten egyik alaptulajdonsága, amely számunkra erkölcsi erény lett, keresztény létünk központja. "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!" Az Úr Jézus felhív bennünket az elfogadás, a szeretet, a megbocsátás, a szolidaritás útjára. Szívéből sugárzik mindez. Kövessük Őt, hiszen Ő az út, az igazság és az élet!


Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Legnagyobb ünnepünkön, Jézus Krisztus feltámadásának napján szemléljük mindnyájan a bennünket végeletekig szerető Istent, aki minden gyarlóságunk ellenére kitárta a menny kapuját. Az életünk megoldása a feltámadás: tisztán látszik a jövőnk, hiszen megnyílt az út közvetlenül Istenhez. Senki és semmi nem szakíthat el bennünket ettől a szeretettől. Ez minden földi problémánál, járványnál, szeretetlenségnél erősebb! Lehet, hogy néha arra van szükségünk, hogy a tények fejbe vágjanak bennünket. Jézus feltámadt, és mi is fel fogunk!


Virágvasárnap

Virágvasárnap

A mai napon a nagyhét kezdetét ünnepeljük. Kiemelt időszak ez a keresztény ember életében: Megváltónk értünk vállalt szenvedésére, kereszthalálára és feltámadására emlékezünk, hálát adunk azért, hogy az Úr Jézus feltámadásával megnyitotta a mennyország kapuját. Megváltó királyunk bevonul Jeruzsálembe, ahol pálmaágak lengetésével fogadják, ruháikat elébe terítik az útra. A ujjongó nép igazából nem is sejti, hogy itt nem egy földi királyról van szó, hanem az Ég uráról. Próbáljuk a mai napon mi is kifejezni Krisztus felé, hogy ki is ő számunkra!


Nagyböjt 5. vasárnapja

Nagyböjt 5. vasárnapja

A mennyei dicsőségben a Szentháromság szeretetében részesülhetünk. Erre kaptunk meghívást a teremtő Istentől. Az Úr Jézus megváltott minket a bűneinktől, hogy ne legyen elérhetetlen az örök boldogság. Szent János evangéliumában így olvassuk a Mester szavait: "Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok."


Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjt 4. vasárnapja

"Laetare Ierusalem", "vigadozzál Jeruzsálem", így kezdődik nagyböjt negyedik vasárnapjának kezdőéneke. Az Izajás prófétától vett idézet a végső ítélet napjáról szól, melyet a János evangéliumából hallott részletben az Úr Jézus Isten szeretetével, a hittel és a világossággal hoz összefüggésbe. Az igazi örömünk alapja a megváltottság: "mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen" (Jn 3,16). 


Nagyböjt 3. vasárnapja

Nagyböjt 3. vasárnapja

A mai evangéliumi szakaszban arról olvashatunk, hogy az Úr Jézus kiűzi a kufárokat a jeruzsálemi templomból. Vásárcsarnokká tették. Mintha Istent fokozatosan kiszorították volna. A Mester, amikor testének templomáról beszélt, azt mondta, hogy három nap alatt felépíti. Mi egy egész nagyböjtöt kaptunk, hogy a keresztségünk révén a Szentlélek templomává lett testünket rendbe hozzuk. Elsősorban nem a kilókról van szó, hanem mindazokról a bűnökről, amellyel "vásárcsarnokká" tettük. Az lenne az igazi, ha a rendrakás után minél tovább a Szentléleké lennénk!


Nagyböjt 2. vasárnapja

Nagyböjt 2. vasárnapja

A Tábor-hegyen Jézus megmutatta isteni dicsőségét, amikor "ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni" (Mk 9,3). Máté evangélista még azt is említi, hogy a Mester arca is ragyogott. Nem elvakítani akar bennünket, nem az a szándéka, hogy távolítson, vagy félelmetesnek állítsa be magát, hanem bizonyságot tesz arról, hogy az ő dicsőségében - ahova természetesen vár minket, hiszen meghívást kaptunk - fényesség van. A menny a tiszta szeretet és öröm országa, amelynek kapuját feltámadásával nyitotta meg. Célozzuk meg magunknak ezt az irányt!


Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjt 1. vasárnapja

Bizonyos szempontból egy éve böjtölünk. Nélkülözzük a normális emberi kapcsolatokat, az utazás, a mozgás, a kultúrálódás, az ünneplés különböző közösségi formáit. Gondolatainkban talán felértékelőnek mindezek, és igyekezni fogunk majd okosan kihasználni a lehetőségeket alkalomadtán. Az idei nagyböjt is más, mint a korábbiak. Attól lesz igazán egyedi, ha tudunk új utakat találni Isten felé, vagy a régieket próbáljuk leporolni. A képen látható ételek láttán gondolom, egyikünk fejében sem a sanyargatottság gondolata ébred. Pedig csak azért került ide, mert nincs benne hús. Attól, hogy jó ideje tart egy visszafogottság, még lehetünk kreatívak vallási életünkben, megélhetjük "lelkünk pusztájában" a megkísértettség mellett az Úr közelségének örömét!


Évközi 6. vasárnap

Évközi 6. vasárnap

"Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!" - szólítja meg a leprás Jézust a mai evangéliumban. Mennyi mindent rejt ez a "ha akarod". Neked módodban áll. Te képes vagy rá. Te vagy az, aki tudsz rajtam segíteni. Jézus akarja ezt a gyógyulást, még akkor is, ha tudja, hogy a meggyógyított ember örömében nem fogja tudni magában tartani a dolgot. Mindketten vállalják a következményeket: a meggyógyult ember a társadalmi életbe való visszailleszkedést, az Úr pedig a városi nyilvánosságtól való visszavonulást. A Mester küldetésébe ez nem zavart bele, hiszen olvassuk, hogy mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Amikor mi jót teszünk valakivel, bennünket se zavarjon a környezetünk véleménye, mert nem földi elismerésért, hanem az örök életünk miatt tesszük!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.