Hirdetmények

Isten Igéjének vasárnapja

Isten Igéjének vasárnapja

Ezen a hétvégén egyházunk különösképpen is a Szentírást állítja elénk. Nyilván máskor is figyelünk Isten üzenetére, de ezúttal valóban kitüntetett figyelemmel hallgassuk, azzal a kíváncsisággal, amely felfedezteti velünk a nekünk szóló üzenetet. Az Úr Jézus tanítványokat gyűjt a mai evangéliumi szakaszban. Higgyük el, hogy a kinyilatkoztatással bennünket is közösségébe hív!


Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

Keresztelő János tűnik fel a mai evangéliumban is, aki rámutat Krisztusra, megvallja, hogy ő az Isten Fia. Előfutára volt a Messiásnak, aki úgy teljesítette küldetését, ahogy az a mi feladatunk is. Mi is kell, hogy benne legyünk ebben az "előfutár-szerepben", szavainkkal és tetteinkkel mi is hirdessük azt a Krisztust, akit mi megismertünk, azt a szeretetet, amit furcsa lenne nem továbbadni.


Urunk megkeresztelkedése

Urunk megkeresztelkedése

Az evangélium arról tudósít, hogy az Úr Jézus nyilvános működésének kezdetén beáll azok sorába, akik János bűnbánati keresztségét kérik. Nem a bűnnel, hanem a bűnös emberrel vállal sorsközösséget, azért alázkodik meg, hogy bennünket, embereket felemelhessen.Urunk születése - Karácsony

Urunk születése - Karácsony

Megtestesült az Isten Fia. Egy kijelentő mondat nyelvtanilag, de látnunk kell: ez megváltoztatta az emberiség életét. Nem ideig-óráig, hanem örökre. Nem lecserélhető módon, hanem mindig aktuálisan. A mi emberi szeretetünk forrása, a belső lelki békénk alapja felfedezhető karácsony titkában. A születéskor egyszerűek a körülmények, sok a fáradság. Ez is külsőség és velejáró. A szerény körülményeket ma felváltja a girland, a fáradságot meg szeretnénk megspórolni. Díszítünk, kivilágítunk, de a futárral hozatunk nagyon sok mindent, sőt, a fenyőfaárussal faragtatjuk be a talpba a karácsonyfát... Figyeljük az ünnepen Szűz Máriát és Szent Józsefet: mit tesznek ők? Mindent, amit Isten rájuk bízott! Vállaljuk ezt mi is, és megtapasztaljuk az örömet, a szabadságot és az igazi szeretetet!


Advent 4. vasárnapja

Advent 4. vasárnapja

Advent 4. vasárnapjának evangéliuma elénk tárja Szent József alakját, aki az angyali üdvözlet után vívódik: nem igazán tud mit kezdeni azzal a ténnyel, hogy a jegyese, Mária áldott állapotban van. Nem csak a Szűzanyához érkezik angyal, Józsefnek is megjelenik a megnyugtató hírt hozó isteni küldött. Az Isten terveire való ráhagyatkozás nagy példái Mária és József, akiktől jó lenne tanulni. Nem voltak ők különleges emberek. Nyitottak voltak, akik elfogadták Isten nekik készített útját: az emberiség megváltójának otthont, családot adtak.


Advent 3. vasárnapja

Advent 3. vasárnapja

Keresztelő János visszaigazolást kért az Úr Jézustól, hogy ő-e a Messiás. A Mester a tettei felsorolásával válaszolt előfutára tanítványainak, melyről a Keresztelő számára világossá válhatott, hogy igen. A mi életünkben is nagy szerepe van a visszaigazolásokak: egy termék megrendelésekor, egy meghívás elfogadása kapcsán. nagy vágya a hívő embernek, hogy Isten is jelezzen vissza: jól csinálom-e, milyen irányba tart az életem... Az örvendezés vasárnapja gondolkodtasson el: vajon észreveszem-e az Úr üzeneteit? Örömmel várom-e Őt?


Advent 2. vasárnpja

Advent 2. vasárnpja

Adventi zarándoklásunk ikonikus segítő alakja Keresztelő János. A Messiás előfutáraként radikális külsejű és beszédű emberrel találkozunk, aki a mai evangéliumban bűnbánatra szólít fel. Előfordulhat, hogy nem tetszik a stílusa - nem is azért jött, hogy a szimpátiájával nyerjen meg bárkit is Krisztusnak. Mondanivalójának üzenete azonban minden korban aktuális: meg kell térnünk. A bűnbánattartás pedig szintén nem stílus kérdése...


Advent 1. vasárnapja

Advent 1. vasárnapja

Közösség vagyunk, Krisztus közössége. Ma inkább azt mondom, a Krisztusra várakozók közössége. Mert életünk lényege a várakozás, a Krisztussal való közösségre, vagyis a Mennyországra való várakozás. Nem szeretnénk egyedül várni, ezért várakozásban való társakat keresünk. Mert együtt könnyebb, mint egyedül.

A választott nép várta a Messiást. Azt várta, hogy Isten avatkozzon be az életükbe, hogy végre boldogabbak legyenek. Az első gyertya azt jelzi, valami elkezdődött. Az Isteni közösség elindult az emberiség megváltására. De jelzi a mi kezdésünket is, hogy most ismét elindulunk a Fény felé, Jézus felé, hogy Őnála találkozzunk. Ő mifelénk, mi Őfelé vándorolunk, s ahogy közelebb érünk Őhozzá, mi is egyre többen leszünk. Sokfélék vagyunk és sokfelől jövünk, de egyet igazán közösen akarunk: Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő!


Krisztus, a világmindenség Királya vasárnapja

Krisztus, a világmindenség Királya vasárnapja

Az Úr Jézus királysága úgy látszik, minden földi királyhoz köthető tulajdonság ellentettjével bír. A mai evangéliumban, mely a keresztrefeszítésről szól, nem éppen a hatalmat és erőt sugárzó, védelmet nyújtó palotával és hadsereggel bíró, pompában élő uralkodó képe tárul elénk. Kiszolgáltatva, véresen, szinte teljesen elhagyottan látjuk Krisztust, aki bűnözőkkel diskurál. Dicsőség helyett gúny tárgya lesz, megvetett. Földi szemmel nézve egy csúfos kudarc, egy vesztes. Váltsunk nézőpontot: Ő örök országot, örök életet ad nekünk, és nem kell félni, hogy addig tart a jólét, amíg nem igáz le minket valaki. Az egészben az a legszebb, hogy mindezt nem "királykodva", hanem megváltó szeretetével adja nekünk!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.