Jézus Szíve Templom

9400 Sopron, Táncsics M. u. 2.

Az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Szeplőtelen Fogantatás (Jézus Szíve) temploma 

A rend és a templom történelme

Sopron 19. századi történelmében nagy szerepet játszott a belvárostól északnyugatra lévő külterületi térségek fejlődése. Az Újtelek kaputól indulva a Kossuth Lajos és a Flandorffer utak /a mai Táncsics út/ mentén új külterületi fejlesztések valósultak meg, laktanyák, ipari üzemek, borászati-szőlészeti létesítmények, és ezek mellett lakóterületek jöttek létre.

Az „iskola és a templom” létrejöttében az Isteni Megváltó Leányai rend játszottak meghatározó szerepet. Ezt a rendet Boldog Eppinger Mária Alfonza (1814 – 1867) alapította 1849-ben. A würzburgi és a bécsi rendház után 1863-ban hozta létre a soproni rendházat. Bécsből érkezett Sopronba az Isteni Megváltó Leányai Kongregációjának négy nővére. Az akkoriban irgalmas nővéreknek nevezettek először betegápolási feladatokat láttak el, később bővült ki a munkájuk oktatási-nevelési feladatokkal. A Fürdőház utcában (a mai Ferenczy János utcában) vásároltak ingatlant, amelyen 1886. évben felépült a zárdaépület (a mai általános iskola) és a kápolna épülete. A hely nevezetes volt arról, hogy egykor itt volt a város első hengermalma Széchenyi István ösztönzésére. A kápolna a következő évben templommá épült át, amelyet akkor a Szeplőtelen Szűz tiszteletére neveztek el. A bővítési terveket Handler Nándor építész készítette. A homlokzaton Szent Mónika és Szent Ágoston szobrai találhatók. Legutoljára épült meg a templom égbenyúló, karcsú tornya. 1887-ben volt a templomszentelés ünnepsége, és ekkor felállt az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek (ahogy a városban nevezték őket, a „szürkék”) rendje önálló lelkészsége, illetve a plébániahivatal.

A következő évtizedek a rend bővülésének, növekedésének időszaka voltak. 1896-tól polgári leányiskolát, 1899-től tanítóképzőt, 1900-tól óvónőképzőt, 1923-tól női ipariskolát indítottak. 1928-ban a mai óvónőképző helyén is megindult az óvónő-képzés.

A második világháború után a kommunista hatalom betiltotta a szerzetesrendek működését, az iskolákat államosította, a rend tagjait (közel 1200 nővért) internálták. Ez a „fekete nap” 1950. június 18-a volt. A rendszerváltás után 1990-ben a rend újraindult, ekkor 360 nővére volt és egyetlen épülete. Ma Sopronban csak fenntartói szerep maradt, a nővérek Budapesten és Piliscsabán élnek és dolgoznak.

A Táncsics utcában található a templom és a régi plébániából lett vendégház irodával, közösségi teremmel. A Ferenczy János utcában van a Gárdonyi Általános Iskola és a Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskola. Az 5. sz. alatt a Soproni Egyetem Benedek Elek Kara és kollégium működik, mellette gyakorló óvodával.  

A felsorolt épületek egyéb szempontokból is nevezetesek. Emléktábla jelöli a helyet, ahol a második világháború befejezését követően Mindszenty József veszprémi püspököt házi őrizetben tartották. A másik emléktábla emlékeztet arra, hogy a trianoni szerződés utáni a népszavazás egyik szavazatgyűjtő állomása itt működött.

 

A templom története és ismertetése

A templom tervezője a soproni Handler Nándor, korának kiemelkedő építésze volt. Talán leghíresebb munkája az Orsolya téri templom, zárda és iskola. A Táncsics utcában a hatvanas években először csak egy kis kápolnát terveztettek az irgalmas nővérek. 1880 körül bízták meg Handler Nándort egy új nagyobb templom megtervezésével, mégpedig a kápolna szerkezeteinek felhasználásával. Az új templom homlokzata sokban hasonlít az Orsolya téri temploméhoz. A kápolnához kereszthajó és szentély épült, a korábbi famennyezet keresztboltozattal lett kicserélve. Még később egy udvarra nyíló felköríves bővítéssel és lakással alakult mai formájához az épület, ezt a kiegészítést Schármár Károly építész tervezte (1886). A templombelsőben az első benyomás a viszonylag keskeny főhajó, amely még őrzi a kápolna méreteit. Keskeny csigalépcsőkön érhető el az emeleti szint, ahol egy kisebb terem, azaz oratórium és karzat található.    

A templomkert a régi plébániával ma már el van választva az iskolától. Az udvaron szép dísznövényzet és kerítés találhatók.  

A templom a soproni építészet romantikus historizmusának igen becses emléke.

© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.