Hirdetmények

Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük a Húsvét utáni ötvenedik napon. Vigasztalónak mondja az Úr Jézus az evangéliumban. Ezek szerint életünk támasza, hiszen amikor keressük az utunkat, igazán jó, ha eltévelyedéseink után megtapasztaljuk az irgalmat, a szeretetteljes vigasztalást. Vianney Szent János írja: "A Szentlélek a mennyországba akar vinni; csak mondjunk igent, és engedjük, hogy vigyen!"


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Mielőtt Jézus felment a mennybe, azt mondta az apostoloknak: "elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból." Lukács evangéliumának ebből a szakaszából logikusan következik, hogy ha erő tölti majd el őket, akkor már ne maradjanak a városban. A Mester elbúcsúzása és az "erő", vagyis a Szentlélek leszállása közötti tíz nap bizony érdekes időszak lélektanilag. Tovább olvasva az evangéliumot, kiderül, hogy "nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, dicsérték és magasztalták Istent." Még a legaktívabb küldetés-teljesítés közben is jó megállni, egészen biztosan vissza is tudtak emlékezni az apostolok erre a néhány napra. Urunk mennybemenetele "megkavarja az álllóvizet", hát még AKI ezután jön...!

   


Elsőáldozás 2022

Elsőáldozás 2022

Isten áldása kísérje az elsőáldozókat és családjaikat!

Szeretettel osztunk meg Szita Márton képei közül párat az elsőáldozásról.

Fotók a képgalériában találhatók.


Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapja

Az Úr Jézus a mai evangéliumban új parancsot ad: "Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást." Az újdonság ebben minden bizonnyal az, hogy ne a magunk módján akarjunk szeretni, hanem ahogy Ő példaként megmutatta. Az utolsó vacsorát követő pillanatokban, közvetlenül a szenvedése előtt buzdít bennünket így. Azt lenne jó belátnunk, elhinnünk, hogy a Mesternek igaza van!


Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

A mai evangélium egyik - látszólag - mellékesnek tűnő mondata: "Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás..." Az evangéliumi örömhír tehát a hitünk megalapozását hívatott szolgálni. Ebből a szempontból elmondhatjuk, hogy bizony nem keveset tételez fel rólunk Isten! Tamás apostol a feltámadás tényét csak akkor hitte el, amikor látta az Urat, és lehetősége nyílt megérinteni Őt. És velünk mi lesz? - merülhet fel joggal a kérdés. Mi is szeretnénk kézzelfogható bizonyítékot! Az Úr Jézus világ végéig megmaradó szeretetét a kezünkbe, mitöbb, a szánkba vehetjük, hogy éltető táplálékunk legyen. Felfedezhetőek a sebek, a közeledése, az Ő érinteni akarása. Irgalommal közeledik...


Virágvasárnap

Virágvasárnap

Az Úr Jézust királyként fogadják Jeruzsálemben. Hozsannát kiáltanak, örömteli ujjongásuk közepette ágakat lengetnek, és velük együtt ruháikat terítik az útra. A nagyhét eseményeinek fényébenaz üdvrivalgás a nép részéről meglephet minket, és elgondolkodtathat, hogy mennyire befolyásolható. Amikor a Messiást keresztre küldik, inkább már tömegnek neveznénk az egybegyűlteket. Még szerencse, hogy mindez a megváltásról szól, és nem kizárólag az emberről. A liturgiában megjelenik a passió, hogy előrevetítse az egyházi év legfontosabb hetének lényegét, hogy egy hét múlva a feltámadásra ébredjünk mi is.


Nagyböjt 5. vasárnapja

Nagyböjt 5. vasárnapja

"Ne ítélj, hogy ne ítéltess!" - tartja a közmondás. A házasságtörő asszonyt középre állítva az írásudók és a farizeusok rá akarják venni Jézust, hogy ő is álljon be az ítélkezők sorába, hiszen a törvény szerint egyértelmű, hogy kövezés jár a tettéért. A Mester azonban máshonnan közelíti meg a dolgot: egyrészt nem lesz az "ítélkező kórus" tagja, másrészt nem akarja folytatni ezt a sort azzal, hogy az állásfoglalása után már őt is ítélet alá vonják. Ő az irgalmas szeretet oldaláról tekint az asszonyra: miután senki sem volt bűn nélkül a környezetében, bátorítja, felemeli. A nagyböjt hátralévő részében mi is rátalálhatunk erre a könyörületre, amikor saját belső világunkban nézünk szét, majd pedig egy jó szentgyónás keretében letesszük a bűneinket!


Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjt 4. vasárnapja

Az Úr Jézus talán leghíresebb példabeszédét halljuk a mai evangéliumban. Arról az atyai irgalomról fest gyönyörű képet, amely a Mennyei Atyában rejlik. Az atyai örökséget, a szülő iránti tiszteletet, megbecsülést, az élet iránt érzett felelősséget eltékozló fiú végül az apai ölelésben találja meg a biztonságot. Megtér, ami teljes elfordulást kíván az addigi életmódjától. Elég mélyre kellett süllyednie ahhoz, hogy vállalni tudja a "visszautat", amelyben nem a hosszú séta volt a legnehezebb. Esélyről, lehetőségről, igaz szeretetről szól ez a példabeszéd, melyet a Mesterünk értünk, bűnös emberekért fogalmazott meg.


Nagyböjt 3. vasárnapja

Nagyböjt 3. vasárnapja

A mai evangéliumban az Úr Jézus felhívja a figyelmünket a megtérésre. A fügefának esélyt kér a példabeszédben szereplő vincellér, hogy a szőlősgazda a kövekező évben már ne csak keresse a gyümölcsét, hanem vehessen is belőle. Bűnbánatunk, bocsánatkérésünk és a feloldozás újra és újra a gyümölcsözés esélyét adja.


Évközi 8. vasárnap

Évközi 8. vasárnap

Az Úr Jézus a mai evangéliumban elsősorban önvizsgálatra int, amikor arra buzdít, hogy a saját vétkeinket jelképező gerendát vegyük ki előbb a saját szemünkből, és csak utána fogjunk hozzá ahhoz, hogy embertársaink hibáit firtassuk. Nagyböjt előtt igazi ráhangoló üzenet ez: a tükörbe nézés az első lépés a megtérésben!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.