Hirdetmények

Szűz Mária Mennybevétele

Szűz Mária Mennybevétele

Legnagyobb Mária-ünnepünkön úgy áll előttünk Isten Anyja mint a hit asszonya. A mai evangéliumi szakaszban felhangzik a Szűzanya hálaéneke, a Magnificat. Hálát ad azért, mert a hitben él, el tudta fogadni Isten akaratát, meg is teszi mindazt, ami a feladata. Életének minden eseménye, amelyet a Szentírás említ, erről a mély hitről tanúskodik. Példát vehetünk róla, hiszen biztosan van olyan élethelyzetünk, amely hasonlít az ő életéhez. Úgy jár közben értünk, hogy egyúttal példát is mutat.


Évközi 19. vasárnap

Évközi 19. vasárnap

Az Úr Jézus tovább tanít bennünket arról, hogy Ő az élet kenyere. Most már azt olvassuk, hogy a zsidók zúgolódnak, mert nem fér bele mindez abba a képbe, amit ők a Messiásról képzeltek. Döntés elé állít minket is: vajon Jézus mellett köteleződöm-e el, elfogadva a kinyújtott kezet, azt a segítséget, amely Ő maga? De jó lenne, ha mindig világos lenne számunkra, hogy az Úr meghívott az Ő országába, és nem csak beszélt róla, hanem erősítő táplálékot is adott hozzá: saját Testét!


Évközi 18. vasárnap

Évközi 18. vasárnap

Az Úr Jézus a mai evangéliumban nagy türelemmel, szeretettel válaszol az emberi módon gondolkodó kérdezők felvetéseire a magasabb, isteni logikán alapuló tanítással. Olyan kenyér után kell vágyakoznunk, amely az örök életre erősít, az tetszik az Atyaistennek, ha hiszünk abban, akit küldött. Ő az élet kenyere - mondja Jézus magáról, kifejezve ezzel, hogy nem csak tanít és irányt mutat, hanem erősítő lelki táplálékot is kínál. Az Istennek tetsző tettek alapja tehát a hit, mely a teljes ráhagyatkozást kívánja meg. Hogy mindez megéri-e? Igen!


Évközi 17. vasárnap

Évközi 17. vasárnap

Szentatyánk, Ferenc pápa úgy rendelkezett, hogy minden év július utolsó vasárnapja a Nagyszülők és Idősek Világnapja legyen. Idézet szentatyánk üzenetéből: „Mindennap veled vagyok” (vö. Mt 28,20) – ezt ígérte az Úr tanítványainak, mielőtt felment a mennybe, és ezt ma neked is megismétli, kedves nagypapa és nagymama. Neked. „Mindennap veled vagyok” – ezeket a szavakat szeretném én is Róma püspökeként és hozzád hasonló idős emberként kimondani neked a nagyszülők és idősek első világnapja alkalmából: az egész Egyház közel van hozzád – jobban mondva, hozzánk –: törődik veled, szeret téged és nem akar magadra hagyni!


Évközi 16. vasárnap

Évközi 16. vasárnap

Az apostolok visszatérnek küldetésükből, a múlt vasárnapi evangéliumban hallhattuk, hogy gonosz lelkeket kiűzni és betegeket gyógyítani küldte őket az Úr Jézus az ő hatalmával. Beszámolójuk tartalma nem derül ki a mai evangéliumból, az azonban igen, hogy Jézus figyelt rájuk, és el is hívta őket pihenni. Nem tudtak azonban egyedül maradni, hiszen jöttek az emberek. A Mester pedig - látva, hogy lelkileg mennyire éhesek - tanítani kezdte őket. Az üzenet kézzelfogható: a figyelmes és jóságos Krisztus irgalmára mi is számíthatunk földi küldetésünk végeztével.


Évközi 15. vasárnap

Évközi 15. vasárnap

Az erre a vasárnapra kijelölt evangéliumi üzenet mozgatórugója a szeretet. Az Úr Jézus elküldi az apostolokat szolgálatra. Űzzenek ki ördögöket, gyógyítsanak betegeket - persze nem a saját erejükből. Olyannyira az isteni erőre kell támaszkodniuk, hogy a földi biztonságot jelentő dolgoktól elfordítja a Mester a tekintetüket. Inkább benne bízzanak, keressék a jószándékú embereket, akik szívesen látják őket. Nemde azért, mert ők is Istentől kapták a nyitottságot, a továbbadandó szeretetet? Nemde nekünk is hasonló a küldetésünk napjainkban?


Évközi 14. vasárnap

Évközi 14. vasárnap

A mai evangéliumi szakaszban azt olvashatjuk, hogy Jézus hazamegy Názáretbe. Az ácsot, Mária fiát látják benne, aki nem végzett rabbiképzőt, mégis tanít. A végbevitt csodákkal pedig egyáltalán nem tudnak mit kezdeni. Az emberi kíváncsiság szereti kikutatni sok mindennek a gyökerét: híres emberek származását, gyógynövények hatóanyagát, vagy éppen aktuális pletykák igazság-morzsáit. A Mester mindennapjait szemlélve nem tudtak ezeken túllépni. Inkább megbotránkoztak, mert talán ez volt az egyszerűbb. Az Úr Jézus pedig a "földijeit" is fel akarta emelni...


Évközi 13. vasárnap

Évközi 13. vasárnap

Az Úr Jézus a mai evangéliumban két csodát is tesz, meggyógyul a vérfolyásos asszony, és Jairus lányának feltámasztását is hallhatjuk. Mindkét esetben a hit dominál. A beteg asszony átfurakodik a tömegen, a zsinagóga elöljárója nagyon elszánt. Tudják mindketten, hogy csak Jézus az, aki segíthet. Ezt mi tudjuk a saját bajainkat szemlélve?


Évközi 12. vasárnap

Évközi 12. vasárnap

A tavon hajózó tanítványok nem érezték magukat biztonságban az alvó Jézus mellett. A vihar félelme úgy tűnt, hogy legyőzi őket. Felébresztették a Mestert, hogy csináljon már valamit. Az Úr Jézus parancsolt a szélnek, nyomban csend lett. Mi hogy vagyunk az életünk viharaival? Félünk, vagy elkezdjük felébreszteni a velünk egy hajóban lévő Mestert?


Évközi 11. vasárnap

Évközi 11. vasárnap

Az Úr Jézus az Isten országát egy földbe vetett maghoz hasonlítja, amely megérik az aratásra. Életünk, és tulajdonképpen a bennünket körülvevő világ is hasonló ívet rajzol. Mindnyájunk életében ez egy folyamat, melyre Isten meghívott minket. A végső célunk: végigjárva utunkat az Isten országába jutni, elnyerni azt a jutalmat, amelyet Isten ad nekünk. Az "érési" folyamat persze nem egyszerű, engedjük, hogy életünket öntözze az Úr a kegyelmével, neveljen a tanításával, éltessen szentségeivel!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.