Évközi 6. vasárnap

"Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!" - szólítja meg a leprás Jézust a mai evangéliumban. Mennyi mindent rejt ez a "ha akarod". Neked módodban áll. Te képes vagy rá. Te vagy az, aki tudsz rajtam segíteni. Jézus akarja ezt a gyógyulást, még akkor is, ha tudja, hogy a meggyógyított ember örömében nem fogja tudni magában tartani a dolgot. Mindketten vállalják a következményeket: a meggyógyult ember a társadalmi életbe való visszailleszkedést, az Úr pedig a városi nyilvánosságtól való visszavonulást. A Mester küldetésébe ez nem zavart bele, hiszen olvassuk, hogy mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Amikor mi jót teszünk valakivel, bennünket se zavarjon a környezetünk véleménye, mert nem földi elismerésért, hanem az örök életünk miatt tesszük!

1. Szerdán elkezdődik a nagyböjti idő. Hamvazószerda szigorú böjti nap, Egyházunk a 18 és 60 éves kor közötti híveket hústilalom mellett egyszeri jóllakásra és két szerényebb étkezésre buzdítva segíti a bűnbánatra. Betöltött 14 éves kortól a hústól való megtartóztatás jelenti ugyanezt. Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól hústilalommal emlékeztessük magunkat Krisztus értünk vállalt keresztáldozatára. Szerdán a Jézus Szíve templomban 7.00 órakor, a Szent Imre templomban 18.00 órakor lesz szentmise. Vatikáni rendelkezés alapján a hamvazkodás előtt az oltártól történik a bűnbánatra történő felhívás, a hamvazkodás pedig érintés nélkül, a kissé előre hajtott fejünkre szórva fog történni. Ennek megfelelően tisztelettel kérjük, hogy a sapkákat, illetve egyéb fejfedőket a hamvazkodás idejére szíveskedjenek majd levenni.

2. Csütörtökön 16.00-18.00 óra között élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönjük a rászorulók részére adott rendszeres adományokat!

3. Nagyböjt péntekjein 6.30 órakor a Jézus Szíve templomban, 17.15 órakor pedig a Szent Imre templomban keresztúti ájtatosságra várjuk a Kedves Híveket. A Szent Imre templomban a keresztutak vezetésére közösségek jelentkezését, valamint ministránsokat várunk. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

4. Február 20-án (szombat) 10.00 és 12.00 óra között tartja nyílt napját a Brenner János Papnevelő Intézet, melyet idén a járványhelyzet miatt online formában szerveznek meg. A nyílt napon a papi hivatás iránt érdeklődőket szeretettel hívják és várják, hogy megismerhessék a szeminárium és a papnövendékek életét. A részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a Brenner János Hittudományi Főiskola honlapján található űrlapon február 18. (csütörtök) 18.00 óráig lehet megtenni.

5. Az utóbbi hetekben többször tapasztaltuk, hogy a plébánia aulájában és a kápolnában használt ruhákat hagytak olyan táskában, melyek ott felejtettnek látszottak. Szeretettel hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ruhaneműk tárolására minimális helyünk van, a rászorulóknak szánt ruhaneműk átadásának pedig nem ez a módja. Karitász csoportunk elsősorban tartós élelmiszerekkel igyekszik segíteni a körzetünkben élő rászorulókat.

6. A bérmálásra jelentkezett fiataloknak a héten tájékoztató e-mailt küldünk a felkészülés időpontjairól. A püspökségről kapott értesítés szerint a soproni plébániák bérmálkozóinak május 24-én, pünkösdhétfőn délelőtt szolgáltatja ki a püspök úr a keresztény nagykorúság szentségét a felújított Szent Mihály templomban.

További hírek

Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Amikor a hitvallást mondjuk, az Úr Jézussal kapcsolatos legfontosabb eseményeket a maguk egymásutániságában soroljuk, melynek egyike, hogy "fölment a mennybe". A feltámadás utáni találkozások alkalmával a Mester igyekszik elbúcsúzni, a tanítványok számára az irányt kijelölni. Szívükbe vési, hogy várják a Szentlelket, aki erővel, bátorsággal tölti majd el őket. Amikor szemléljük a mennybe ment Urat, váltsunk át egy szent várakozásba, a Pünkösdöt nyitott szívvel váró tanítványok egyike legyünk!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

A mai evangéliumban az Úr Jézus barátainak nevez minket, tudtunkra adja, hogy Ő választott minket, és parancsba adja a szeretetet. Milyen jó, hogy ez Tőle indult, és a mi barátságunk, ragaszkodásunk, szeretetünk nem más, mint válasz ezekre az isteni szavakra! A megelőző szeretet egyúttal a példaadást is jelenti. Nekünk e minta alapján kell ebben fejlődnünk.


Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapja

A múlt vasárnapi evangélium "Jó Pásztor"-képe után Jézus szőlőtőhöz hasonlítja magát. amikor minket a szőlővesszőkhöz hasonlít, ugyanúgy a szoros kapcsolatot világítja meg, mint a pásztor és a juhok esetében. Itt azonban még inkább az életről van szó. Táplálásról, energiáról, éltetésről. Egy a dolgunk, rajta maradni a szőlőtőkén, befogadni a Mester örök életre hívását!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.