Évközi 4. vasárnap

A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus egy tisztátalan lelket űz ki egy emberből, aki Őt "Isten szentjének" nevezi. A csodatétel előtt azt halljuk, hogy a kafarnaumi zsinagógában "mindenki csodálkozott tanításán, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók". Felmerülhet bennünk a kérdés: elegendő-e csodálkoznunk a Mester tanításán, elegendő-e tudnunk, hogy Ő Isten szentje? A csodatétel után azt írja az evangélista: mindenki nagyon megdöbbent. Érezzük, hogy a csodálkozás és a döbbenet bizony kevés, de még a tudás sem jelent önmagában igazi Isten-kapcsolatot. A megoldás egy hárombetűs szó: HIT.

1. A szentmise után Hencz Márton papnövendékünk a Brenner János Hittudományi Főiskola “Utca” című jubileumi kiadványát kínálja a Kedves Híveknek, az érte adott adományokkal a Hallgatói Önkormányzatot támogathatják. A Kedves Hívek imáit kérjük a papnövendékekért, akik a jövő héten új szemesztert kezdenek!

2. Február 2-án (kedd) lesz Urunk bemutatásának ünnepe, az este 18.00 órakor kezdődő szentmisére szeretettel várjuk a Plébániai Tanácsadó Testület tagjait, hogy velük végezhessük a gyertyaszentelést követő körmenetet. A Jézus Szíve templomban pedig február 3-án (szerda) a reggel 7.00 órakor kezdődő szentmisében tartunk gyertyaszentelést. Aki szeretne gyertyát szenteltetni, kérjük, hozza majd magával.

3. Az idei évben a Balázs-áldást a járványügyi helyzet miatt február 3-án (szerda) a Jézus Szíve templomban a reggel 7.00 órakor bemutatott szentmisében, valamint a jövő szombaton este, illetve a vasárnapi szentmisék végén közösen adjuk az oltártól úgy, hogy mindnyájan a padokban maradunk.

4. Szombaton a Szent Imre templom kápolnájában reggel 8.00-17.00 óráig csendes szentségimádást tartunk, melyre szentségőrzők jelentkezését várjuk a sekrestyében kitett lapon.

5. Tisztelettel kérjük mindazokat, akiknek a plébánia bejáratához szürke beléptető chipjük van, szíveskedjenek minél előbb István atyához elhozni, mert a beléptető rendszer hamarosan modernizálásra kerül. Természetesen a beléptető rendszer folyamatosan működni fog.

6. A Szent Imre templom közösségi tereinek takarítására keresünk önkéntest, akinek munkája tetszőleges időpontban heti egy alkalommal nagyjából 1 óra alatt teljesíthető.

7. A bérmálási- és jegyes-felkészítéssel kapcsolatban hamarosan tájékoztatjuk az érintetteket, természetesen mindenben figyelembe kell vennünk a járványügyi rendelkezéseket.

8. A hatályos járványügyi rendelkezések miatt az ilyenkor szokásos zárszámadási és költségvetési gyűlést a Plébániai Tanácsadó Testület teljes tagsága helyett az egészen szűk körű Gazdasági Bizottsággal tárgyaltuk meg. A legfontosabb információkat a PTT számára e-mailben elküldött levél formájában fogjuk összefoglalni.

További hírek

Nagyböjt 2. vasárnapja

Nagyböjt 2. vasárnapja

A Tábor-hegyen Jézus megmutatta isteni dicsőségét, amikor "ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni" (Mk 9,3). Máté evangélista még azt is említi, hogy a Mester arca is ragyogott. Nem elvakítani akar bennünket, nem az a szándéka, hogy távolítson, vagy félelmetesnek állítsa be magát, hanem bizonyságot tesz arról, hogy az ő dicsőségében - ahova természetesen vár minket, hiszen meghívást kaptunk - fényesség van. A menny a tiszta szeretet és öröm országa, amelynek kapuját feltámadásával nyitotta meg. Célozzuk meg magunknak ezt az irányt!


Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjt 1. vasárnapja

Bizonyos szempontból egy éve böjtölünk. Nélkülözzük a normális emberi kapcsolatokat, az utazás, a mozgás, a kultúrálódás, az ünneplés különböző közösségi formáit. Gondolatainkban talán felértékelőnek mindezek, és igyekezni fogunk majd okosan kihasználni a lehetőségeket alkalomadtán. Az idei nagyböjt is más, mint a korábbiak. Attól lesz igazán egyedi, ha tudunk új utakat találni Isten felé, vagy a régieket próbáljuk leporolni. A képen látható ételek láttán gondolom, egyikünk fejében sem a sanyargatottság gondolata ébred. Pedig csak azért került ide, mert nincs benne hús. Attól, hogy jó ideje tart egy visszafogottság, még lehetünk kreatívak vallási életünkben, megélhetjük "lelkünk pusztájában" a megkísértettség mellett az Úr közelségének örömét!


Évközi 6. vasárnap

Évközi 6. vasárnap

"Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!" - szólítja meg a leprás Jézust a mai evangéliumban. Mennyi mindent rejt ez a "ha akarod". Neked módodban áll. Te képes vagy rá. Te vagy az, aki tudsz rajtam segíteni. Jézus akarja ezt a gyógyulást, még akkor is, ha tudja, hogy a meggyógyított ember örömében nem fogja tudni magában tartani a dolgot. Mindketten vállalják a következményeket: a meggyógyult ember a társadalmi életbe való visszailleszkedést, az Úr pedig a városi nyilvánosságtól való visszavonulást. A Mester küldetésébe ez nem zavart bele, hiszen olvassuk, hogy mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Amikor mi jót teszünk valakivel, bennünket se zavarjon a környezetünk véleménye, mert nem földi elismerésért, hanem az örök életünk miatt tesszük!


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.