Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...

1. Vízkereszt napján megáldottuk a házszentelési matricákat, melyekből korlátozott számban maradt. A hozzátartozó imalapokkal együtt a sekrestyében és a plébánia irodájában lehet belőle kérni, amíg a készlet tart.

2. A horvátországi földrengés károsultjainak megsegítésére a Kedves Hívek rendszeres adományaiból plébániánk Karitász csoportja egy áramfejlesztő gépet adományozott 92000 Ft értékben. Ez egy lakókocsi, ill. mobilház fűtésének megoldásában segít. Örülhetünk, hogy a kapott információk alapján a bajbajutottaknak egy valóban szükséges eszközt tudtunk biztosítani a lehető leggyorsabban. Részletes beszámoló plébániánk honlapján olvasható. Hálásan köszönjük rendszeres persely-, ill. egyéb adományaikat, melyekből adott esetben sikerül „okosan” segítenünk!

3. A Katolikus Karitász gyűjtést hirdet a horvátországi földrengés károsultjainak megsegítésére, valamint az újjáépítés költségeire. A Kedves Hívek egyéni adományaira számítanak az alábbi lehetőségek valamelyikén:

  • átutalással a Katolikus Karitász 12011148-00124534-00100008 (Raiffeisen Bank) számlaszámára, „földrengés” közleménnyel,
  • a 1356-os adományvonal hívásával (hívásonként 500 Ft-tal),
  • a karitasz.hu oldalon online adományozással.

További hírek

Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Amikor a hitvallást mondjuk, az Úr Jézussal kapcsolatos legfontosabb eseményeket a maguk egymásutániságában soroljuk, melynek egyike, hogy "fölment a mennybe". A feltámadás utáni találkozások alkalmával a Mester igyekszik elbúcsúzni, a tanítványok számára az irányt kijelölni. Szívükbe vési, hogy várják a Szentlelket, aki erővel, bátorsággal tölti majd el őket. Amikor szemléljük a mennybe ment Urat, váltsunk át egy szent várakozásba, a Pünkösdöt nyitott szívvel váró tanítványok egyike legyünk!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

A mai evangéliumban az Úr Jézus barátainak nevez minket, tudtunkra adja, hogy Ő választott minket, és parancsba adja a szeretetet. Milyen jó, hogy ez Tőle indult, és a mi barátságunk, ragaszkodásunk, szeretetünk nem más, mint válasz ezekre az isteni szavakra! A megelőző szeretet egyúttal a példaadást is jelenti. Nekünk e minta alapján kell ebben fejlődnünk.


Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapja

A múlt vasárnapi evangélium "Jó Pásztor"-képe után Jézus szőlőtőhöz hasonlítja magát. amikor minket a szőlővesszőkhöz hasonlít, ugyanúgy a szoros kapcsolatot világítja meg, mint a pásztor és a juhok esetében. Itt azonban még inkább az életről van szó. Táplálásról, energiáról, éltetésről. Egy a dolgunk, rajta maradni a szőlőtőkén, befogadni a Mester örök életre hívását!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.