Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?

1. Január 6-án (szerda) Vízkereszt parancsolt ünnepe lesz, a munkanaphoz igazodva a Jézus Szíve templomban reggel 7.00 órakor, a Szent Imre templomban pedig este 18.00 órakor tartunk ünnepi szentmisét. Kedden este 18.00 órakor a Szent Imre templomban Vízkereszt ünnepének előesti szentmiséjét mutatjuk be. Kedden este, valamint a szerdai szentmisék után fogjuk osztani a házszentelési matricákat és imádságokat.

2. Az elsőpéntekes betegektől továbbra is azt kérjük, hogy szíveskedjenek jelezni szentáldozási szándékukat.

3. A Jézus Szíve családok elsőpénteki imaóráját a január 8-án (péntek) a szentmise után tartjuk.

4. Szombaton a Szent Imre templom kápolnájában reggel 8.00-17.00 óráig csendes szentségimádás lesz, melyre szentségőrzők jelentkezését várjuk.

5. A jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz, amely lezárja a karácsonyi ünnepkört.

6. Január 6-án, Vízkereszt napján 17.30 órakor a Domonkos templomban a Szent Domonkos Év megnyitására kerül sor a rendalapító halálának 800. évfordulója alkalmából. Szeretettel várják a domonkos atyák a Kedves Híveket!

További hírek

Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Amikor a hitvallást mondjuk, az Úr Jézussal kapcsolatos legfontosabb eseményeket a maguk egymásutániságában soroljuk, melynek egyike, hogy "fölment a mennybe". A feltámadás utáni találkozások alkalmával a Mester igyekszik elbúcsúzni, a tanítványok számára az irányt kijelölni. Szívükbe vési, hogy várják a Szentlelket, aki erővel, bátorsággal tölti majd el őket. Amikor szemléljük a mennybe ment Urat, váltsunk át egy szent várakozásba, a Pünkösdöt nyitott szívvel váró tanítványok egyike legyünk!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

A mai evangéliumban az Úr Jézus barátainak nevez minket, tudtunkra adja, hogy Ő választott minket, és parancsba adja a szeretetet. Milyen jó, hogy ez Tőle indult, és a mi barátságunk, ragaszkodásunk, szeretetünk nem más, mint válasz ezekre az isteni szavakra! A megelőző szeretet egyúttal a példaadást is jelenti. Nekünk e minta alapján kell ebben fejlődnünk.


Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapja

A múlt vasárnapi evangélium "Jó Pásztor"-képe után Jézus szőlőtőhöz hasonlítja magát. amikor minket a szőlővesszőkhöz hasonlít, ugyanúgy a szoros kapcsolatot világítja meg, mint a pásztor és a juhok esetében. Itt azonban még inkább az életről van szó. Táplálásról, energiáról, éltetésről. Egy a dolgunk, rajta maradni a szőlőtőkén, befogadni a Mester örök életre hívását!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.