Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?

1. Január 6-án (szerda) Vízkereszt parancsolt ünnepe lesz, a munkanaphoz igazodva a Jézus Szíve templomban reggel 7.00 órakor, a Szent Imre templomban pedig este 18.00 órakor tartunk ünnepi szentmisét. Kedden este 18.00 órakor a Szent Imre templomban Vízkereszt ünnepének előesti szentmiséjét mutatjuk be. Kedden este, valamint a szerdai szentmisék után fogjuk osztani a házszentelési matricákat és imádságokat.

2. Az elsőpéntekes betegektől továbbra is azt kérjük, hogy szíveskedjenek jelezni szentáldozási szándékukat.

3. A Jézus Szíve családok elsőpénteki imaóráját a január 8-án (péntek) a szentmise után tartjuk.

4. Szombaton a Szent Imre templom kápolnájában reggel 8.00-17.00 óráig csendes szentségimádás lesz, melyre szentségőrzők jelentkezését várjuk.

5. A jövő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe lesz, amely lezárja a karácsonyi ünnepkört.

6. Január 6-án, Vízkereszt napján 17.30 órakor a Domonkos templomban a Szent Domonkos Év megnyitására kerül sor a rendalapító halálának 800. évfordulója alkalmából. Szeretettel várják a domonkos atyák a Kedves Híveket!

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Szent Család vasárnapja

Szent Család vasárnapja

Ferenc pápa december 8-án tette közzé Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. Az egyházfő egyúttal meghirdette a Szent József-évet, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart.


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.