Szent Család vasárnapja

Ferenc pápa december 8-án tette közzé Patris corde (Atyai szívvel) kezdetű apostoli levelét abból az alkalomból, hogy Szent Józsefet, Mária jegyesét 150 éve nyilvánították a Katolikus Egyház védőszentjévé. Az egyházfő egyúttal meghirdette a Szent József-évet, mely 2020. december 8-tól 2021. december 8-ig tart.

1. Hálás szeretettel mondunk köszönetet plébániánk minden munkatársának, aki tevékenyen részt vett az adventi és karácsonyi templomi előkészületben, szabadidejéből áldozva közösségünkért. Isten fizesse meg szolgálatkészségüket!

2. Hálásan köszönjük az elmúlt hetekben sokak nagylelkű pénzadományát, melyet valamilyen tetszőleges jó célra adtak. December 23-án, szerdán plébániai közösségünk nevében ajándékcsomagokat adtunk át a soproni mentőállomás, illetve a kórház intenzív és covid-intenzív osztálya dolgozóinak, kifejezve ezzel tiszteletünket, megbecsülésünket megfeszített, kitartó munkájukért. A kórházban lévő nagybetegeknek pedig sikerült bejuttatnunk egy apró karácsonyfadíszt, amelyet fertőtlenítés után elhelyeztek ágyukhoz. Az egészségügyi dolgozókat, valamint a betegeket a Kedves Hívek imáiba ajánljuk, január 1-jén a reggel 7.30-as szentmisét a Jézus Szíve templomban értük ajánljuk fel.

3. A szentmisék után a szokott helyről elvihető a Betlehemi Békeláng templomunkból a következő napokban.

4. Most a szentmise végén közös áldásban részesítjük a családokat, a Szent Család oltalmába ajánlva őket!

5. December 30-án (szerda) a Jézus Szíve templomban a reggel 7.00 órai szentmise elmarad.

6. Szilveszteri hálaadásra várjuk a Kedves Testvéreket a polgári év utolsó napján, csütörtökön 16.00 órára a Szent Imre templomba. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki áhítattal részt vesz a Te Deum ünnepélyes éneklésében hálaadásul az esztendőben kapott jótéteményeket.

7. Január 1-jén, a Boldogságos Szűz Mária istenanyaságának parancsolt ünnepén vasárnapi miserendet tartunk a családos szentmise kivételével.

 

Áldott, kegyelemteljes karácsonyt kívánunk mindnyájuknak!

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.