Advent 4. vasárnapja

Lukács evangéliumából olvassuk az angyali üdvözletet, melyben a legnagyobb misztériumot valóban sejtelmesen hallhatjuk: "a Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával" (Lk 1,35). Sokfélét jelenthet számunkra az árnyék: a nyári nap hevében a felüdülést, védelmet a bántó sugaraktól, a pihenés helyét, de gyermekkorban akár veszélyt is láthatunk benne, képes megijeszteni, félelmet kelteni. Mária esetén a szűzi foganás képét jelenti. Az egy másik kérdés, hogy az angyallal való találkozás első pillanatra megdöbbenést, akár félelmet is kelthetett, de a Szűzanya "igen"-jéből kihallani a lélek felüdülését, az Istenre hagyatkozás felszabadító élményét. Karácsonyra készülve mindnyájunk szívében akkor lenne a legnagyobb nyugalom, ha az Istenbe vetett bizalmat egyre csak erősítenénk magunkban, hiszen belső békére, a lelkünk komfortjára vágyunk, amely valódi felüdülést, és nem félelmet kelt bennünk.

1. Hálásan köszönjük a Kedves Hívek 130 335 Ft adományát, amelyet az elmúlt vasárnap plébániánk karitatív szolgálatára adtak. Isten fizesse meg jóságukat bőkezűen!

2. December 23-ig (szerda) tartunk rorate szentmiséket 6.00 órakor a Jézus Szíve templomban. Örültünk, hogy sokan eljöttek, meghozták áldozatukat és együtt imádkoztak velünk. Gyóntatás továbbra is a szentmisék után közvetlenül a sekrestye melletti szobában lesz.

3. A jelenleg érvényben lévő gyülekezési tilalom miatt az idén pásztorjátékot nem tartunk, plébániánk karácsonyi miserendje honlapunkon és a templomi hirdetőtáblákon is megtalálható.

4. December 27-én, vasárnap a Szent Család ünnepe lesz, a szokott vasárnapi rend szerint megtartott szentmisék végén a járványhelyzet miatt ezúttal közös áldásban részesítjük a családokat.

5. Plébániánk irodájának ünnepi nyitva tartása: december 22-én (kedd) 15.00-18.00, december 29-én (kedd) 15.00-18.00. Január 5-től (kedd) a nyitva tartás változatlan.

6. Mindazok, akik feliratkoztak a Brenner László plébános prédikációit tartalmazó könyvre, átvehetik a sekrestyében 3.300 Ft-os áron.

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.