Advent 3. vasárnapja

Adventi koszorúnkon a rózsaszín gyertya meggyújtása is jelzi, hogy az öröm vasárnapja van. A mai evangéliumban Keresztelő János, pontosabban a vele való párbeszéd áll a középpontban. Farizeusok kérdezték őt, akik János fellépéséről mindent tudni akartak, hiszen cselekedetei az ő szemükben "messiás-gyanúsak" voltak. Ki vagy te? Mit mondasz magadról? Miért keresztelsz? Csak úgy özönlöttek a kérdések. Amikor Isten be akar lépni az életünkbe, általában embertársainkat használja ehhez. Tőlük várjuk a mi kérdéseinkre is a válaszokat, mert lehetnek bőven, hiszen akár furcsa is lehet, hogy Isten az, aki keres minket. Karácsony jön, ugyanez történik: megtalál bennünket az Úr. Adventi készületünkben jussunk el odáig, hogy az ünnep alkalmával már ne kérdések gomolyogjanak bennünk, hanem örömmel be tudjuk fogadni az emberhez lehajló Isten szeretetét!

1. Az “Egymillió csillag a szegényekért” akció keretében a szentmisék után karitász csoportunk önkéntesei gyertyákat kínálnak a Kedves Testvéreknek, melyekért plébániánk karitatív céljait támogató adományokat várunk.

2. Hétfőtől péntekig reggel 6.00 órakor hajnali szentmisékre várjuk a Kedves Testvéreket a Jézus Szíve templomba. Gyóntatás továbbra is közvetlenül a hajnali szentmisék után a sekrestye melletti szobában lesz.

3. Kedden lesz Boldog Brenner János vértanú liturgikus emléknapja, az esti szentmise végén egy rövid imádság után csontereklyéjével a járványhelyzet miatt közös áldásban részesítjük a Kedves Híveket!

4. Szerdán 15.30-17.00 óráig lesz a plébánián a Gárdonyi és a Lackner iskolák hittanosaink gyóntatása. A járványügyi előírások megtartása mellett szeretettel várjuk őket!

5. A héten jelent meg magánkiadásban Brenner János vértanú testvére, Brenner László egykori répcevisi plébános Oltáriszentségről szóló, rendkívül értékes és frappáns szentbeszédeit tartalmazó könyv, melyet a sekrestyében lehet beszerezni 3.300 Ft-os nyomdai áron.

6. Csütörtökön 16.00-18.00 óra között élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönjük az önzetlen adakozóknak az egész éven át erre a célra felajánlott anyagi és mindennemű támogatást.

7. Továbbra is kapható a soproni katolikus falinaptár 100 Ft-os áron, valamint plébániánk asztali naptára 650 Ft-os áron a hátsó asztalnál.

8. A héten templomaink és plébániánk segítői közül sokan átvették karácsonyi csomagjaikat. Örültünk a személyes találkozásoknak. A hét folyamán továbbra is várjuk azon segítőinket, akik még nem vették át az ajándékot.

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.