Advent 2. vasárnapja

Keresztelő János a bűnbánat keresztségét hirdette, mely adventi készületünkben a megtérésre, lelkünk megtisztítására hív bennünket. Ugyanúgy leporolás ez, mint ahogyan a járvány lefejti most a sok külsőséget az adventben. Arra buzdít a próféta, hogy Karácsonyra készülve lelkünkben is nézzünk körül, és tegyünk benne rendet: dobjuk ki a bűnt, töltsük fel a szeretet-tankunkat, hogy egyre inkább magunkon hordozhassuk a születendő Krisztus vonásait!

1. A karitász gyűjtés alkalmával összegyűlt 210 485 Ft adományt hálásan köszönjük az adakozóknak!

2. Nagyon örültünk annak, hogy a járványhelyzet ellenére sokan részt vesznek a Jézus Szíve templomban a rorate szentmiséken. Továbbra is buzdítunk mindenkit hétfőtől péntekig reggel 6.00 órakor a hajnali szentmiséken való részvételre. Gyóntatás továbbra is közvetlenül a hajnali szentmisék után a sekrestye melletti szobában lesz.

3. Kedden, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepén, a Jézus Szíve templom búcsújának napján reggel 6.00 órakor ünnepi szentmisét tartunk, melyre szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket. Kedden este a Szent Imre templomban nem lesz szentmise.

4. Szombaton reggel 8.00 órától 17.00 óráig a Szent Imre templom kápolnájában szentségimádást tartunk, melyre szeretettel várjuk szentségőrzők jelentkezését a sekrestyében kitett lapon.

5. Idén is csatlakozunk az “Egymillió csillag a szegényekért” akcióhoz. A jövő hétvégén a szombat esti és a vasárnapi szentmisék után a korábbi évekhez hasonlóan karitász csoportunk önkéntesei gyertyákat kínálnak a Kedves Testvéreknek, melyekért plébániánk karitatív céljait támogató adományokat várunk.

6. Továbbra is kapható a soproni katolikus falinaptár 100 Ft-os áron, valamint plébániánk asztali naptára 650 Ft-os áron a hátsó asztalnál.

7. A járványhelyzetből adódó korlátozások miatt az idei évben nem tudjuk megtartani plébániai segítőink karácsonyi szeretetvendégségét, azonban egy karácsonyi csomaggal idén is szeretnénk köszönetet mondani áldozatos szolgálatukért. Az ő rendszeres és kitartó munkájuk nélkül aligha tudna plébániánk működni. Tisztelettel kérjük a segítőket, hogy aki tud, a héten a plébánia irodájában szíveskedjék átvenni az ajándékot. Annak, aki nem tud bejönni érte, megpróbáljuk eljuttatni a karácsony előtti héten.

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.