Krisztus a Mindenség Királya ünnepe

A királyság, mint olyan ma egyáltalán nem szimpatikus az embereknek. Hallatán uralkodásra, "leuralásra", elnyomásra, hatalom-fitogtatásra gondolnak sokan. Jézus Krisztus, a töviskoronás király nem ilyen. Nem akar nyomulni, az életünkre rátelepedni, isteni hatalmát állandóan érvényesíteni. Szelíden várja a hódolatot: találd meg az éhezőben, az úton lévőben, bármyilen szükséget szenvedőben! Az efféle szolgálat pedig az ő királyságában való osztozást jelenti majd.

1. István atya hálásan köszöni sokak érdeklődését és imádságát, már jobban van, a karantén időszak lejárta után tervezi a szolgálatba való visszaállást. Szívből köszöni a munkatársak és a helyettesítő paptestvérek helytállását.

2. A Jézus Szíve családok Krisztus Király vasárnapi szentségimádási órája elmarad, továbbá a Jézus Szíve templomban a hétköznap reggeli közös zsolozsmákat sem tartjuk meg.

3. A mai napon a karitász javára tartunk országos gyűjtést, a szentmise végén a kijáratnál várjuk a rászorulók javára adott felajánlásaikat.

4. Advent szombatjain a Jézus Szíve templomban az esti szentmise elején, vasárnaponként a Szent Imre templomban a 9.00 órai szentmise elején adventi gyertyagyújtást tartunk. A jövő szombaton este és vasárnap a szentmisék végén megáldjuk a Kedves Hívek otthoni adventi koszorúit, melyeket kérjük, az oltár elé szíveskedjenek majd elhelyezni.

További hírek

Évközi 3. vasárnap

Évközi 3. vasárnap

A mai vasárnapon Márk evangéliumából tömören halljuk Jézus tanításának fő irányvonalát: "Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." Ezek után arról olvashatunk, hogy a Mester tanítványokat toboroz. A leírásból két testvérpár meghívása, és a követés radikalitása derül ki. Mindenüket otthagyják, így realizálódik életük igazi irányvonala. Ha felismerjük az életünkben az Úr akaratát, jószerével egyértelmű lesz, hogy a nyomába szegődés mit jelent számunkra. Nagy kaland ez, de életre, örök életre szól!


Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.