Évközi 33. vasárnap

A mai evangéliumban Jézus a talentumokról szóló példabeszéddel tanít bennünket, hogy Istentől mindnyájan kaptunk képességeket, tehetséget valamihez, amelynek kibontakoztatása a földi életutunk feladata. Segítséget is kapunk hozzá, hiszen Ő velünk van a világ végéig. Bár a példabeszédben a számadáskor egyik szolga sem ment üres kézzel, mégis egyértelmű az üzenet: kamatoztassuk mindazt, ami bennünk van!

1. Hálás szeretettel köszönjük Szalai Gábor atya két hónapos szolgálatát, mellyel nem csupán a mi plébániánkat segítette, hanem főként az elmúlt hetekben két karanténban lévő paptestvérünket is tudtuk felváltva helyettesíteni. Köszönjük a tartalmas szentbeszédeket, valamint a gyóntatás szolgálatát. Isten áldását kérjük további lelkipásztori munkájára!

2. A jelenleg érvényben lévő járványügyi intézkedéseket figyelembe véve templomainkban kizárólag szentmiséket és imaórákat tartunk, plébániai csoportjainknak pedig javasoljuk, hogy online tartsák a kapcsolatot, illetve a szigorítások enyhüléséig szüneteltessék az összejöveteleket.

3. A fokozódó járványügyi helyzet miatt szeretnénk megszólítani a fiatalabb korosztályt, hogy adott esetben vállaljanak majd részt idősebb önkénteseink helyett az egyes templomi és ház körüli szolgálatokban.

4. Csütörtökön 16.00-18.00 óra között élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönjük az adományokat!

5. A jövő vasárnap Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan országos gyűjtést tartunk a karitász javára, hálásan köszönjük adományaikat!

6. A Domonkos templomban november 22-én, vasárnap a délután 16.00 órai szentmise után Szakács Rajmund OP atya tart előadást „A II. Vatikáni zsinat tanítása az Eucharisztiáról” címmel.

További hírek

Évközi 3. vasárnap

Évközi 3. vasárnap

A mai vasárnapon Márk evangéliumából tömören halljuk Jézus tanításának fő irányvonalát: "Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban." Ezek után arról olvashatunk, hogy a Mester tanítványokat toboroz. A leírásból két testvérpár meghívása, és a követés radikalitása derül ki. Mindenüket otthagyják, így realizálódik életük igazi irányvonala. Ha felismerjük az életünkben az Úr akaratát, jószerével egyértelmű lesz, hogy a nyomába szegődés mit jelent számunkra. Nagy kaland ez, de életre, örök életre szól!


Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.