Évközi 33. vasárnap

A mai evangéliumban Jézus a talentumokról szóló példabeszéddel tanít bennünket, hogy Istentől mindnyájan kaptunk képességeket, tehetséget valamihez, amelynek kibontakoztatása a földi életutunk feladata. Segítséget is kapunk hozzá, hiszen Ő velünk van a világ végéig. Bár a példabeszédben a számadáskor egyik szolga sem ment üres kézzel, mégis egyértelmű az üzenet: kamatoztassuk mindazt, ami bennünk van!

1. Hálás szeretettel köszönjük Szalai Gábor atya két hónapos szolgálatát, mellyel nem csupán a mi plébániánkat segítette, hanem főként az elmúlt hetekben két karanténban lévő paptestvérünket is tudtuk felváltva helyettesíteni. Köszönjük a tartalmas szentbeszédeket, valamint a gyóntatás szolgálatát. Isten áldását kérjük további lelkipásztori munkájára!

2. A jelenleg érvényben lévő járványügyi intézkedéseket figyelembe véve templomainkban kizárólag szentmiséket és imaórákat tartunk, plébániai csoportjainknak pedig javasoljuk, hogy online tartsák a kapcsolatot, illetve a szigorítások enyhüléséig szüneteltessék az összejöveteleket.

3. A fokozódó járványügyi helyzet miatt szeretnénk megszólítani a fiatalabb korosztályt, hogy adott esetben vállaljanak majd részt idősebb önkénteseink helyett az egyes templomi és ház körüli szolgálatokban.

4. Csütörtökön 16.00-18.00 óra között élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönjük az adományokat!

5. A jövő vasárnap Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan országos gyűjtést tartunk a karitász javára, hálásan köszönjük adományaikat!

6. A Domonkos templomban november 22-én, vasárnap a délután 16.00 órai szentmise után Szakács Rajmund OP atya tart előadást „A II. Vatikáni zsinat tanítása az Eucharisztiáról” címmel.

További hírek

Krisztus a Mindenség Királya ünnepe

Krisztus a Mindenség Királya ünnepe

A királyság, mint olyan ma egyáltalán nem szimpatikus az embereknek. Hallatán uralkodásra, "leuralásra", elnyomásra, hatalom-fitogtatásra gondolnak sokan. Jézus Krisztus, a töviskoronás király nem ilyen. Nem akar nyomulni, az életünkre rátelepedni, isteni hatalmát állandóan érvényesíteni. Szelíden várja a hódolatot: találd meg az éhezőben, az úton lévőben, bármyilen szükséget szenvedőben! Az efféle szolgálat pedig az ő királyságában való osztozást jelenti majd.


Évközi 32. vasárnap

Évközi 32. vasárnap

A mai evangélium Jézusnak a tíz szűzről szóló példabeszédét állítja elénk, amelyben a vőlegényt öten okosan, lámpásukhoz vitt plusz olajjal várták. A másik öt szűz nem gondolt a tartalékra. Pénzük volt, akár azt is gondolhatták: majd ha kell, veszünk. Manapság, amikor szemléljük a világ helyzetét, a körülöttünk titokzatoskodó fertőzést, amely kedvére válogat, hamar beláthatjuk, hogy az igazi tartalék nem a pénzünk. Vágyakozunk arra, hogy igazi olajunk legyen, olyan, ami ér valamit a készenlét élesedésekor. Urunk, adj nekünk éleslátást, hogy megtaláljuk életünkben a tiszta olajat, amellyel világítva várhatunk Téged!


Mindenszentek ünnepe

Mindenszentek ünnepe

Keleten már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki – miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont – 609. május 13-án Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa (731–741) kiszélesítette az ünneplendők körét: a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. IV. Gergely pápa (827–844) döntése értelmében került az ünnep november 1-jére.


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.