Mindenszentek ünnepe

Keleten már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki – miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont – 609. május 13-án Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa (731–741) kiszélesítette az ünneplendők körét: a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. IV. Gergely pápa (827–844) döntése értelmében került az ünnep november 1-jére.

1. Szívből örülünk annak, hogy plébániánkon nagyon sokakban van belső, lelki igény szentmisék mondatására. Az elmúlt héten a 2021-es évre a szentmisék döntő többségére írattak szentmiseszándékot, így aki még szeretne, a szabad időpontok közül választhat.

2. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik az idei egyházi hozzájárulásukkal fenntartóivá váltak plébániánknak!

3. Hétfőn, halottak napján a Jézus Szíve templomban reggel 7.00 órakor, a Szent Mihály templomban délelőtt 9.00 órakor, a Szent Imre templomban pedig este 18.00 órakor lesz szentmise.

4. November 5-én, csütörtökön, Szent Imre herceg ünnepén szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket búcsúi szentmisére este 18.00 órára a Szent Imre templomba. A város papságával és híveivel közösen ünnepelt szentmise főcelebránsa és szónoka Ruskó Norbert kerekegyházi plébános úr lesz.

5. November 8-án, vasárnap a Szent Imre templomban délelőtt 9.00 órakor a búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka Szalai Gábor atya lesz. Tisztelettel kérjük a Kedves Híveket, hogy különösen a búcsúi szentmiséinken igyekezzenek a hatályos járványügyi szabályok betartására! A kápolna ajtajai nyitva lesznek, valamint az aulában kivetítőn keresztül is követhető lesz mindkét szentmise.

6. A járványügyi helyzetre való tekintettel az elsőpéntekes időseket továbbra is csak abban az esetben keressük fel, amennyiben ezt ők külön kérik.

7. Továbbra is kaphatók a sekrestyében a Gregorián Társaság CD lemezei, melyeket kedvező áron akár ajándékként is megvásárolhatunk: 1 db 2000 Ft-ba, 2 db 3500 Ft-ba, 3 db 4500 Ft-ba kerül.

8. A Szent Mihály temető ünnepi nyitvatartási rendjét a hirdetőtáblán, valamint plébániánk weboldalán találják.

További hírek

Évközi 11. vasárnap

Évközi 11. vasárnap

Az Úr Jézus az Isten országát egy földbe vetett maghoz hasonlítja, amely megérik az aratásra. Életünk, és tulajdonképpen a bennünket körülvevő világ is hasonló ívet rajzol. Mindnyájunk életében ez egy folyamat, melyre Isten meghívott minket. A végső célunk: végigjárva utunkat az Isten országába jutni, elnyerni azt a jutalmat, amelyet Isten ad nekünk. Az "érési" folyamat persze nem egyszerű, engedjük, hogy életünket öntözze az Úr a kegyelmével, neveljen a tanításával, éltessen szentségeivel!


Krisztus Testének és Vérének ünnepe, ÚRNAPJA

Krisztus Testének és Vérének ünnepe, ÚRNAPJA

Ha igazán ismerjük azt, akit meg szeretnénk ajándékozni, valamilyen személyre szabott ajándékkal igyekszünk kedveskedni neki. Megpróbáljuk átgondolni, minek örülne igazán. Úrnapján azt ünnepeljük, hogy az Úr Jézus ismer bennünket, átgondolta, hogy mivel tudna nekünk örömet szerezni. Gondolt arra, hogy ne legyünk egyedül, sose érezzük, hogy erőtlenek vagyunk. Így hát nem mást, mint ÖNMAGÁT adta az Oltáriszentségben. Asztalhoz hív ünnepi lakomára, amelyet csak el kell fogadnunk. Azt üzeni: Gyertek!


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A feltámadás ötvenedik napján - ahogyan azt az Úr Jézus megígérte a mennybemenetele előtt - kiáradt a Szentlélek az apostolokra. Erő, bátorság töltötte el őket, aminek az lett a következménye, hogy a feltámadás öröme már nem csak egy belső kör egyéni érzése maradt, hanem elindult a misszió: elkezdték hirdetni szerte a világon, hogy Jézus a mi Királyunk, aki feltámadásával megnyitotta a mennyország kapuját. A Szentlélek bennünket is képessé tehet arra, hogy a környezetünkben legyen bátorságunk megvallani, hogy Krisztushoz tartozunk. Nem csupán akkor, amikor kérdeznek.


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.