Mindenszentek ünnepe

Keleten már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki – miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont – 609. május 13-án Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa (731–741) kiszélesítette az ünneplendők körét: a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. IV. Gergely pápa (827–844) döntése értelmében került az ünnep november 1-jére.

1. Szívből örülünk annak, hogy plébániánkon nagyon sokakban van belső, lelki igény szentmisék mondatására. Az elmúlt héten a 2021-es évre a szentmisék döntő többségére írattak szentmiseszándékot, így aki még szeretne, a szabad időpontok közül választhat.

2. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik az idei egyházi hozzájárulásukkal fenntartóivá váltak plébániánknak!

3. Hétfőn, halottak napján a Jézus Szíve templomban reggel 7.00 órakor, a Szent Mihály templomban délelőtt 9.00 órakor, a Szent Imre templomban pedig este 18.00 órakor lesz szentmise.

4. November 5-én, csütörtökön, Szent Imre herceg ünnepén szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket búcsúi szentmisére este 18.00 órára a Szent Imre templomba. A város papságával és híveivel közösen ünnepelt szentmise főcelebránsa és szónoka Ruskó Norbert kerekegyházi plébános úr lesz.

5. November 8-án, vasárnap a Szent Imre templomban délelőtt 9.00 órakor a búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka Szalai Gábor atya lesz. Tisztelettel kérjük a Kedves Híveket, hogy különösen a búcsúi szentmiséinken igyekezzenek a hatályos járványügyi szabályok betartására! A kápolna ajtajai nyitva lesznek, valamint az aulában kivetítőn keresztül is követhető lesz mindkét szentmise.

6. A járványügyi helyzetre való tekintettel az elsőpéntekes időseket továbbra is csak abban az esetben keressük fel, amennyiben ezt ők külön kérik.

7. Továbbra is kaphatók a sekrestyében a Gregorián Társaság CD lemezei, melyeket kedvező áron akár ajándékként is megvásárolhatunk: 1 db 2000 Ft-ba, 2 db 3500 Ft-ba, 3 db 4500 Ft-ba kerül.

8. A Szent Mihály temető ünnepi nyitvatartási rendjét a hirdetőtáblán, valamint plébániánk weboldalán találják.

További hírek

Krisztus a Mindenség Királya ünnepe

Krisztus a Mindenség Királya ünnepe

A királyság, mint olyan ma egyáltalán nem szimpatikus az embereknek. Hallatán uralkodásra, "leuralásra", elnyomásra, hatalom-fitogtatásra gondolnak sokan. Jézus Krisztus, a töviskoronás király nem ilyen. Nem akar nyomulni, az életünkre rátelepedni, isteni hatalmát állandóan érvényesíteni. Szelíden várja a hódolatot: találd meg az éhezőben, az úton lévőben, bármyilen szükséget szenvedőben! Az efféle szolgálat pedig az ő királyságában való osztozást jelenti majd.


Évközi 33. vasárnap

Évközi 33. vasárnap

A mai evangéliumban Jézus a talentumokról szóló példabeszéddel tanít bennünket, hogy Istentől mindnyájan kaptunk képességeket, tehetséget valamihez, amelynek kibontakoztatása a földi életutunk feladata. Segítséget is kapunk hozzá, hiszen Ő velünk van a világ végéig. Bár a példabeszédben a számadáskor egyik szolga sem ment üres kézzel, mégis egyértelmű az üzenet: kamatoztassuk mindazt, ami bennünk van!


Évközi 32. vasárnap

Évközi 32. vasárnap

A mai evangélium Jézusnak a tíz szűzről szóló példabeszédét állítja elénk, amelyben a vőlegényt öten okosan, lámpásukhoz vitt plusz olajjal várták. A másik öt szűz nem gondolt a tartalékra. Pénzük volt, akár azt is gondolhatták: majd ha kell, veszünk. Manapság, amikor szemléljük a világ helyzetét, a körülöttünk titokzatoskodó fertőzést, amely kedvére válogat, hamar beláthatjuk, hogy az igazi tartalék nem a pénzünk. Vágyakozunk arra, hogy igazi olajunk legyen, olyan, ami ér valamit a készenlét élesedésekor. Urunk, adj nekünk éleslátást, hogy megtaláljuk életünkben a tiszta olajat, amellyel világítva várhatunk Téged!


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.