Évközi 28. vasárnap

Az Úr Jézus példabeszédet mond a mennyek országáról. Ezúttal egy esküvői meghíváshoz hasonlítja, melyre a király végül mindenkit, akit csak a szolgái össze tudtak szedni, beterelt a fia menyegzőjére. Egyiküket azonban kitessékelt a lakomáról, mert nem volt úgy öltözve. Felmerül a kérdés: ha valaki az utcáról egyszer csak egy lagziban találja magát, hogy lett volna megfelelő az öltözete? Jézus, a Mester itt arra gondol, hogy igyekezzünk úgy élni, hogy bármikor számot adhassunk az életünkről. Ha a kegyelem állapotában vagyunk, tulajdonképpen bármikor jöhet a "mennyei menyegzőre" szóló meghívó... Heti hirdetéseinket a Tovább gombra kattintva találják.

1. A Péter-fillér gyűjtés alkalmával 234 020 Ft gyűlt össze, hálásan köszönjük adományaikat!

2. A jövő vasárnap országos gyűjtés keretében a missziók javára várjuk a Kedves Hívek adományait!

3. Csütörtökön 16.00-18.00 óra között élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönjük az adományokat!

4. Szombaton reggel 8.00 órától 12 órás szentségimádás lesz a Szent Imre templom kápolnájában. Kérjük a közösségeket és a testvéreket, vállaljanak 1-1 óra szentségőrzést. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

5. Október 17-én, szombaton reggel 8.00 órától a Szent Imre templom udvarának rendbetétele lesz. Szeretettel várunk minden korosztályból segítőket, hogy a novemberi búcsúra széppé tegyük templomunk környezetét!

6. Október 18-án, vasárnap 17.00 órakor csatlakozunk az “Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” című világméretű kezdeményezéshez, ennek megfelelően szeretettel várjuk főként a gyermekeket a közös imádságra.

7. A 2021-es évre miseszándékokat október 27-én (keddtől) lehet íratni az irodában. A szentmisék stóladíja továbbra is 3000 Ft.

8. Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik 2021-ben szeretnének a Jézus Szíve és a Szent Imre templomban felolvasói szolgálatot vállalni. Ennek beosztása miatt tisztelettel kérjük, hogy az eddigi felolvasók is jelezzék szándékukat a plébánia irodájában október végéig.

9. Ma a szentmisék után még meg lehet rendelni a sekrestyékben a "Hitvallásunk" című egyházmegyei évkönyvet, melyet a jövő héttől lehet átvenni 1600 Ft-os áron.

10. Október 18-án, vasárnap 15.00 órakor kerül sor Fertőszentmiklóson az újonnan létesült Házaspárok Útja megáldására. A stációkat egy-egy házaspár imája kíséretében áldja meg Simonics Péter fertőszentmiklósi plébános. Szeretettel várnak minden jelenlegi és leendő házaspárt a fertőszentmiklósi Fénykereszthez!

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.