Évközi 27. vasárnap

Heti hirdetéseink

1. Ma tartjuk az országos Péter-fillér gyűjtést, szeretettel várjuk adományaikat a Szentszék karitatív akcióinak támogatására!

2. A rózsafüzér hónapjában szeretettel buzdítjuk a Kedves Testvéreket a szentolvasó imádságra, a Jézus Szíve templomban a hétköznap reggeli szentmisék előtt 6.15-kor, a Szent Imre templomban a hétköznapi szentmisék előtt 17.00 órakor közösen imádkozzuk a rózsafüzért.

3. Csütörtökön, a Szent Imre templom szentségimádási napján reggel 8.00 órakor lesz a szentségkitétel, majd egész napos szentségimádás után 17.40-kor litániát és szentségeltételt tartunk, 18.00 órakor pedig Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya tiszteletére ünnepi szentmise lesz.

4. Plébániánk Töviskorona zenekarának szervezésében pénteken este 20.00 órától ifjúsági dicsőítő imaestet tartunk. A szokott járványügyi szabályok betartása mellett várjuk a fiatalokat, de élőben a Sopron Média Youtube-csatornáján is követhető lesz. Ezúttal külön szentmisét nem kapcsolunk az alkalomhoz.

5. A jövő vasárnap 11.00 órakor a bérmáláshoz hasonlóan csak zártkörűen tudjuk megtartani plébániánk egyik legszebb ünnepét, az elsőáldozást. Tisztelettel kérjük, hogy az elsőáldozókat csak családjuk és közeli rokonaik kísérjék el a szentmisére. A családos szentmise az elsőáldozás miatt a jövő vasárnap elmarad.

6. Továbbra is várjuk a 9. osztályos fiatalok jelentkezését a 2021-es bérmálásra. A felkészítő alkalmak havonta egyszer, szombat délelőttönként lesznek majd. Jelentkezni plébániánk honlapján az online felületen lehet.

7. Ugyancsak várjuk a Don Bosco Ifjúsági Közösségbe 7. osztályos kortól fiatalok jelentkezését honlapunk online felületén keresztül.

8. Megjelent a Győri Egyházmegye ”Hitvallásunk” című évkönyve, melynek ára 1600 Ft. Aki szeretne ebből a kalendáriumhoz hasonló, egyházmegyénk elmúlt egy évét is bemutató kiadványból vásárolni, tisztelettel kérjük, hogy a sekrestyékben iratkozzanak fel október 11-ig, és ennek alapján szerezzük majd be az évkönyveket.

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.