Évközi 25. vasárnap

Heti hirdetéseink

1. Örömmel hozom a Kedves Hívek tudomására, hogy Megyéspüspök úr plébániánkra küldte Szalai Gábor atyát, hogy a következő két hónapban segítsen be a lelkipásztori munkába. Fogadjuk nagy szeretettel, szolgálatát előre is köszönjük!

2. Hálásan köszönjük a Kedves Hívek szentföldi kegyhelyek javára adott 186.830 Ft adományát!

3. A Plébániai Tanácsadó Testület alakuló ülése szeptember 25-én, pénteken lesz. Szeretettel várjuk már az esti szentmisére a rendes-, pót- és tiszteletbeli tagokat, hogy közös imádsággal kezdhessük meg a következő öt éves ciklust.

4. A járványügyi helyzet miatt plébániánkon a jövő vasárnap a bérmálási szentmisét csak zártkörűen tarthatjuk meg, ez azt jelenti, hogy a jövő vasárnap 9.00 órakor megtartjuk a szokott plébániai szentmisét, a családos szentmise pedig a bérmálás miatt elmarad.

5. Örömmel hozom a Kedves Hívek tudomására, hogy a MKPK által kiírt egyházi könnyűzenei hangszerpályázaton plébániánk mindkét zenekara támogatásban részesül, összesen több, mint egymillió forint értékben hangszerek, illetve hangtechnikai eszközök beszerzése révén.

6. A Don Bosco Ifjúsági Közösségbe szeretettel várjuk a régieken túl új tagok jelentkezését az ált. isk. 7. osztályától. Online jelentkezési űrlapot kérjük, hogy a régi és az új tagok is töltsenek ki plébániánk honlapján keresztül.

7. Többen jelezték már a kilencedik osztályosok közül, hogy ebben a tanévben plébániánkon szeretnének bérmálkozni. Az erre való felkészülés októberben kezdődik a járványügyi helyzet függvényében. Jelentkezni a plébániánk honlapján található online jelentkezési lapon lehet.— –

8. A Szent Mihály templom újraszentelésének ünnepére készülve 2020. szeptember 22-30-ig imakilenced végzésére buzdítjuk a Kedves Híveket. 9 napon át minden este 9 órakor mondjunk el egy Miatyánkot, 9 Üdvözlégy Máriát. Ezeken a napokon a Szentlélek templomban este 9-10-ig csendes szentségimádást tartanak városunkért. A templomszentelés október 1-jén 17.00 órakor lesz. A meghívóval nem rendelkezők számára élő közvetítést biztosítanak.

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.