Évközi 23. vasárnap

Heti hirdetések

1. A Brenner János Hittudományi Főiskola papnövendékei nevében köszönetet mondunk az elmúlt vasárnap összegyűlt 142.070 Ft adományért, melyet az Utca című folyóiratért adtak!

2. A jövő vasárnap a Szentföld javára várjuk perselyadományaikat!

3. A Jézus Szíve templomban szeptember 9-én, szerdán este 18.00 órakor tartunk ünnepi szentmisét Boldog Eppinger Mária Alfonza rendalapító emléknapján.

4. “Kerülj beljebb! – Újratervezés” mottóval dicsőítő imaestekre várjuk a 14-35 év közötti fiatalokat minden hónap második péntekén 19.15 órától a Szent Imre templomban plébániánk Töviskorona együttesének szervezésében. A program részletei a Töviskorona együttes facebook-oldalán olvasható. Itt tesszük közzé, hogy a járványhelyzet miatt online, vagy templomi alkalomként tartjuk-e meg.

5. Szeptember 12-én, szombaton, a Jézus Szíve templom szentségimádási napján a szentségkitétel délelőtt 11.00 órakor lesz, majd az esti szentmiséig folyamatos szentségimádás.

6. Szeptember 11-ig várjuk a keresztségre, elsőáldozásra és bérmálásra felkészítő felnőtt hittanra a jelentkezőket.

7. Plébániánk állandó programjait, valamint egyéb, a közeljövőben tervezett közösségi programokat terveink szerint elindítjuk. Reméljük, hogy a járványügyi helyzet lehetővé teszi a közösségi életet plébániánkon. Tisztelettel kérünk mindenkit a járványügyi intézkedések betartására!

8. Szeptember 12-én, szombaton 19.00 órakor a Szent Imre templomban ad koncertet a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese Vivaldi, Bach és Schubert műveiből, melyre a belépés ingyenes, de a járványügyi helyzet miatt regisztrációhoz kötött. Ingyenes regisztrációs jegyek a Pro Kultúra Jegyirodában és a sekrestyéinkben igényelhetők korlátozott számban.

9. A jövő vasárnap elkezdődnek plébániánkon a családos szentmisék, 10.30-ra szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat.

10. A soproni Regnum Marianum Katolikus Közösség „Talpaló” címmel vezetőképzőt indít 15-25 éves gyakorló keresztény fiataloknak. Bővebb információk, valamint a jelentkezés módja a plakáton, illetve a kitett szórólapon találhatók.

További hírek

Krisztus a Mindenség Királya ünnepe

Krisztus a Mindenség Királya ünnepe

A királyság, mint olyan ma egyáltalán nem szimpatikus az embereknek. Hallatán uralkodásra, "leuralásra", elnyomásra, hatalom-fitogtatásra gondolnak sokan. Jézus Krisztus, a töviskoronás király nem ilyen. Nem akar nyomulni, az életünkre rátelepedni, isteni hatalmát állandóan érvényesíteni. Szelíden várja a hódolatot: találd meg az éhezőben, az úton lévőben, bármyilen szükséget szenvedőben! Az efféle szolgálat pedig az ő királyságában való osztozást jelenti majd.


Évközi 33. vasárnap

Évközi 33. vasárnap

A mai evangéliumban Jézus a talentumokról szóló példabeszéddel tanít bennünket, hogy Istentől mindnyájan kaptunk képességeket, tehetséget valamihez, amelynek kibontakoztatása a földi életutunk feladata. Segítséget is kapunk hozzá, hiszen Ő velünk van a világ végéig. Bár a példabeszédben a számadáskor egyik szolga sem ment üres kézzel, mégis egyértelmű az üzenet: kamatoztassuk mindazt, ami bennünk van!


Évközi 32. vasárnap

Évközi 32. vasárnap

A mai evangélium Jézusnak a tíz szűzről szóló példabeszédét állítja elénk, amelyben a vőlegényt öten okosan, lámpásukhoz vitt plusz olajjal várták. A másik öt szűz nem gondolt a tartalékra. Pénzük volt, akár azt is gondolhatták: majd ha kell, veszünk. Manapság, amikor szemléljük a világ helyzetét, a körülöttünk titokzatoskodó fertőzést, amely kedvére válogat, hamar beláthatjuk, hogy az igazi tartalék nem a pénzünk. Vágyakozunk arra, hogy igazi olajunk legyen, olyan, ami ér valamit a készenlét élesedésekor. Urunk, adj nekünk éleslátást, hogy megtaláljuk életünkben a tiszta olajat, amellyel világítva várhatunk Téged!


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.