Évközi 23. vasárnap

Heti hirdetések

1. A Brenner János Hittudományi Főiskola papnövendékei nevében köszönetet mondunk az elmúlt vasárnap összegyűlt 142.070 Ft adományért, melyet az Utca című folyóiratért adtak!

2. A jövő vasárnap a Szentföld javára várjuk perselyadományaikat!

3. A Jézus Szíve templomban szeptember 9-én, szerdán este 18.00 órakor tartunk ünnepi szentmisét Boldog Eppinger Mária Alfonza rendalapító emléknapján.

4. “Kerülj beljebb! – Újratervezés” mottóval dicsőítő imaestekre várjuk a 14-35 év közötti fiatalokat minden hónap második péntekén 19.15 órától a Szent Imre templomban plébániánk Töviskorona együttesének szervezésében. A program részletei a Töviskorona együttes facebook-oldalán olvasható. Itt tesszük közzé, hogy a járványhelyzet miatt online, vagy templomi alkalomként tartjuk-e meg.

5. Szeptember 12-én, szombaton, a Jézus Szíve templom szentségimádási napján a szentségkitétel délelőtt 11.00 órakor lesz, majd az esti szentmiséig folyamatos szentségimádás.

6. Szeptember 11-ig várjuk a keresztségre, elsőáldozásra és bérmálásra felkészítő felnőtt hittanra a jelentkezőket.

7. Plébániánk állandó programjait, valamint egyéb, a közeljövőben tervezett közösségi programokat terveink szerint elindítjuk. Reméljük, hogy a járványügyi helyzet lehetővé teszi a közösségi életet plébániánkon. Tisztelettel kérünk mindenkit a járványügyi intézkedések betartására!

8. Szeptember 12-én, szombaton 19.00 órakor a Szent Imre templomban ad koncertet a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese Vivaldi, Bach és Schubert műveiből, melyre a belépés ingyenes, de a járványügyi helyzet miatt regisztrációhoz kötött. Ingyenes regisztrációs jegyek a Pro Kultúra Jegyirodában és a sekrestyéinkben igényelhetők korlátozott számban.

9. A jövő vasárnap elkezdődnek plébániánkon a családos szentmisék, 10.30-ra szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat.

10. A soproni Regnum Marianum Katolikus Közösség „Talpaló” címmel vezetőképzőt indít 15-25 éves gyakorló keresztény fiataloknak. Bővebb információk, valamint a jelentkezés módja a plakáton, illetve a kitett szórólapon találhatók.

További hírek

Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja

A mai evangélium visszakalauzol bennünket húsvét estéjére. A Feltámadott belép a tanítványokhoz e szavakkal: Békesség veletek! Miután megmutatta a sebeit, enni kért, hogy bebizonyítsa, nem szellemet látnak. Ezek után következnek a szavak. Tanítás, amely már a jövő felé tereli őket. Olyan táplálék, amely túlmutat a földi ételen. Az Atya ígéretének - a Szentléleknek - kiárasztása pedig kifejezi, hogy Isten a világ végéig gondját akarja viselni megváltott népének. A bőrünkön érezhetjük mindezek valóságát, melyre csak válaszolnunk kell(ene).


Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az isteni irgalmasság vasárnapja

Az irgalmasság több, mint megbocsátás. Isten egyik alaptulajdonsága, amely számunkra erkölcsi erény lett, keresztény létünk központja. "Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas!" Az Úr Jézus felhív bennünket az elfogadás, a szeretet, a megbocsátás, a szolidaritás útjára. Szívéből sugárzik mindez. Kövessük Őt, hiszen Ő az út, az igazság és az élet!


Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása

Legnagyobb ünnepünkön, Jézus Krisztus feltámadásának napján szemléljük mindnyájan a bennünket végeletekig szerető Istent, aki minden gyarlóságunk ellenére kitárta a menny kapuját. Az életünk megoldása a feltámadás: tisztán látszik a jövőnk, hiszen megnyílt az út közvetlenül Istenhez. Senki és semmi nem szakíthat el bennünket ettől a szeretettől. Ez minden földi problémánál, járványnál, szeretetlenségnél erősebb! Lehet, hogy néha arra van szükségünk, hogy a tények fejbe vágjanak bennünket. Jézus feltámadt, és mi is fel fogunk!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.