ÉVKÖZI 22. vasárnap

Heti hirdetéseink

1. Most a szentmise után Hencz Márton papnövendékünk a Brenner János Hittudományi Főiskola újságját kínálja a Kedves Testvéreknek. Az érte adott tetszőleges adománnyal a papnövendékeket támogathatják.

2. A héten elsőpéntek lesz, a szokott időben tervezem a betegek felkeresését.

3. A Jézus Szíve templomban szeptember 9-én, szerdán nem reggel, hanem este 18.00 órakor tartunk szentmisét Boldog Eppinger Mária Alfonza anya emléknapján. A szentmise végén ereklye-tiszteletre is sor kerül. 

4. Plébániánk szeretettel várja a 14 és 35 év közötti fiatalokat minden hónap második péntekén szentmisére és dicsőítő virrasztásra, melyet a családos szentmisékről ismert Töviskorona együttes színvonalas zenéje alapoz meg. Az első alkalom szeptember 11-én, pénteken 19.15-kor kezdődik a Szent Imre templomban, melynek mottója: „Kerülj beljebb! – Újratervezés”. Részletek a kitett plakáton olvashatók.

5. Szeptember 12-én, szombaton lesz a Jézus Szíve templom szentségimádási napja. A szentségkitétel délelőtt 11.00 órakor lesz, majd az esti szentmiséig folyamatos szentségimádás. Tisztelettel kérjük, hogy a hátsó asztalra kitett lapon szíveskedjenek jelezni, hogy ki vállal 1-1 óra szentségőrzést.

6. A közeljövőben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia új misekönyvet fog kiadni, melyben néhány változtatás is megtalálható lesz a szentmise szövegeit illetően. Az egyik ilyen változtatást már az elmúlt héten elrendelte Dr. Veres András megyéspüspök úr: a békeköszöntésre való felhívásnál visszatérünk a korábbi formulára - "Engesztelődjetek ki szívből egymással!". Továbbra is mellőzzük a szentmisében a kézfogás gesztusát. 

7. Keresztségre, elsőáldozásra és bérmálásra felkészítő felnőtt hittan indul megfelelő számú jelentkező esetén szeptember végén kedd esti időpontokban a plébánián. Azok jelentkezését is várjuk, akik valamely beavató szentség pótlását szeretnék kérni. Jelentkezni a plébánia irodájában lehet szeptember 11-ig.

8. A Kedves Hívek imáiba ajánljuk az iskolakezdés kapcsán a pedagógusokat, valamint a diákokat. A Szentlélek Isten vezesse őket a tudás átadásában és megszerzésében!

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.