Évközi 20. vasárnap

Heti hirdetéseink

1. Hálás szeretettel köszönjük mindazok segítségét, akik a VIII. Szent Imre Napközis Hittantábor megvalósításában, akár az előkészítésben, akár a lebonyolításban, illetve a háttér-szolgálatokban közreműködtek. Ugyancsak köszönetet mondunk sokak anyagi támogatásáért, főként pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösségi programokat segítő pályázatáért!

2. Csütörtökön, Szent István királyunk ünnepén a Jézus Szíve templomban reggel 7.30-kor, a Szent Imre templomban pedig este 18.00 órakor tartunk ünnepi szentmisét az új kenyér megáldásával. Az esti szentmisében emlékezünk meg a Szent Imre templom felszentelésének 23. évfordulójáról.

3. A Szent Mónika imaóra pénteken elmarad, helyette augusztus 27-én, csütörtökön Szent Mónika emléknapján a 18.00 órakor kezdődő szentmise után tartjuk.

4. Szombaton reggel 8.00 órától 12 órás szentségimádás lesz a Szent Imre templom kápolnájában. Kérjük a közösségeket és a testvéreket, vállaljanak 1-1 óra szentségőrzést. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

5. Augusztus 20-án, csütörtökön délelőtt 9.00 órakor ünnepi búcsúi szentmisére és városi ünnepségre várják a Szent István templom előtti térre a Kedves Híveket. A szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Dr. Reisner Ferenc általános püspöki helynök, szemináriumi rektor lesz.

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.