Évközi 18. vasárnap

Heti hirdetéseink

1. Kedden este a szentmise után Medjugorjei Imaestet tartunk, melyre szeretettel várjuk a Kedves Híveket!

2. A héten pénteken a szokott időben tervezem az elsőpéntekesek felkeresését.

3. Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én, szombaton délelőtt 10.00 órakor a Győri Nagyboldogasszony-Székesegyházban Megyéspüspök Úr diakónussá szenteli a soproni származású Simon Dávid papnövendéket. Szeretettel várnak mindenkit! A papságra készülő kispapokat a Kedves Hívek imáiba ajánljuk!

4. A Szent Margit templom Panoráma úti parkolójában “Lőveri Nyáresti Dallamok” címmel augusztus hónapban minden vasárnap este 18.00 órakor Lőveri Esték lesznek. Részletek a kitett plakáton olvashatók.

5. Augusztus 8-án 18.30-kor a Domonkos templomban Kercza Asztrik szombathelyi ferences atya vezetésével Szent Domonkos rendalapító tiszteletére bemutatott szentmisére várják a Kedves Híveket!

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.