Évközi 6. vasárnap

A mai evangéliumban egy csodás gyógyulás szemtanúi lehetünk. Megtisztul egy leprás, akinek az Úr Jézus tiltja, hogy beszéljen róla. Ezt nem tudta megfogadni, ezért a Mester elhagyatott helyeken tartózkodott. El akarta kerülni, hogy földi Messiásnak tekintsék, ám így is vonzotta az embereket. Ma is sok a testi-lelki leprás, akik fájdalmakat, kitaszítottságot, magányt éreznek. A Mester ma is gyógyít, csak mondjuk el neki: „Ha akarod, te meg tudsz tisztítani engem!”

1. A Házasság Hete rendezvénysorozat 2024. február 18-ig számos programmal várja a házaspárokat városunkban is. A Szent Imre templomban pénteken 17.15-től házaspárok vezetik a keresztutat, a rendezvénysorozat záró szentmiséje pedig február 18-án (vasárnap) 10.30 órakor a családos szentmisén lesz a házassági ígéretek megújításával. Érdekes előadásokra várják az érdeklődőket kitűnő előadókkal, de szeretettel ajánljuk az egyéb kulturális és kulináris programokat is. Az eseményekről a kitett plakáton és plébániánk honlapján is tudnak tájékozódni. Szívből kívánjuk, hogy minden házaspár meg tudja erősíteni kapcsolatát, Istenbe vetett reményét állandó megújulásban!

2. Hamvazószerdával kezdetét veszi a nagyböjti időszak. Február 14-én a Jézus Szíve templomban 7.00 órakor, a Szent Imre templomban pedig 18.00 órakor lesz szentmise, melyben a bűnbánat külső jeleként a hamvazás szertartásában részesülhetünk. Ezen a napon egyházunk a 18 és 60 éves kor közötti híveket hústilalom mellett egyszeri jóllakásra és két szerényebb étkezésre buzdítva segíti a bűnbánatra. 14 éves kor felett a hústól való megtartóztatás jelenti ugyanezt. A nagyböjti péntekeken 14 éves kortól szintén a hústól való megtartóztatással emlékeztessük magunkat Krisztus értünk vállalt szenvedésére. A jövő hétvégén a szentmisék végén is tartunk hamvazást.

3. Február 15-én (csütörtök) 16.00-18.00 óráig élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönjük a felajánlásokat!

4. Minden csütörtökön 20.30-tól a Szent Imre templom kápolnájában szeretettel várjuk a férfiakat a kitett Oltáriszentség előtt végzett rózsafüzérre és Szent József litániára. Nagyböjti felajánlásnak, áldozatvállalásnak is jó, megtapasztalva a közös ima erejét!

5. Nagyböjt péntekjein a Jézus Szíve templomban 6.30-kor, a Szent Imre templomban 17.15-kor keresztúti ájtatosságra szeretettel várunk mindenkit!

6. Február 17-én (szombat) 9.00 órára bérmálási felkészítőre várjuk az érintetteket a plébániára!

7. Böjte Csaba OFM atya az Exodus férfiközösség meghívására 2024. február utolsó hétvégéjén Sopronba látogat. Február 24-én (szombat) 19.00 órakor a Szent Imre templomban Csaba testvér tanítására és elmélkedéseivel kísért dicsőítő szentségimádásra várunk mindenkit! Másnap, vasárnap a Szent Mihály templomban a 9.30-as a szentmisén a soproni közösségekkel együtt ünnepel Csaba atya. Mindkét alkalommal külön gyűjtést szervezünk a Dévai Szent Ferenc Alapítvány részére, illetve lehetőség nyílik különböző kiadványokat megvásárolni. További részletek az esemény plakátján találhatók.

További hírek

Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja

Lukács evangéliuma segítségével ismét az Úr Jézus feltámadását követő egyik jelenésnek lehetünk tanúi, mely egészen szemléletes. Érzékek és érzések, melyek mind a megtapasztalást akarják aláhúzni. Az apostolokéhoz hasonlóan velünk is olykor megesik, hogy felüti a fejét a félelem, az ijedtség, amikor Isten be akar lépni az életünkbe. Mi nem így, vagy úgy képzeltük. Számunkra más helyzet komfortosabb lett volna. Amikor lemondunk a saját elképzeléseinkről, amikor tudunk elengedni dolgokat, akkor adunk teret a Feltámadottnak. Teljesen biztos, hogy ekkor szűnik a félelem, az ijedtség és a kétely, helyébe pedig a hit talaján az öröm, a béke és a ráhagyatkozás biztonsága költözik!


Húsvét 2. vasárnapja

Húsvét 2. vasárnapja

Tamás apostol kerül a figyelmünk középpontjába az evangéliumi szakasz hallatán. Ő "hiszi, ha látja" az Úr Jézus feltámadását. Tamáskodik. Sokszor tesszük ezt mi is, amikor Isten életünkben való jelenlétét, irgalmas szeretetét firtatjuk. Jó módszer lehet, ha figyelmünk középpontjába inkább a Feltámadottat helyezzük. Ha Rá tekintünk, biztosak lehetünk abban, hogy jó irányba is haladunk. "Én Uram, én Istenem!" Tamás apostol hitvallása - látva az Üdvözítőt - mélyebbnek tűnik, mint a többieké.


Húsvétvasárnap

Húsvétvasárnap

Jézus Krisztus feltámadása keresztény életünk legfontosabb eseménye. Igen, a mi életünké is. Örök sorsunk szempontjából kulcsfontosságú, hogy hova juthatunk. Krisztus megváltó kereszthalála és feltámadása a mennyország, az örök üdvösség perspektíváját tárja elénk. Ezért a legfontosasbb esemény számunkra. Ennek tudatában, az atyai házat megcélozva éljünk!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.