Évközi 32. vasárnap

Ahogy közeledünk az egyházi év végéhez, a vasárnapi evangéliumok témája egyre a végidőre, az éberségre hívja fel a hívő emberek figyelmét. Nem riogatásból, hanem azért, hogy tudatosítsuk magunkban: az a fegyelmezettség, bölcsesség és szeretet, amellyel éljük a mindennapjainkat, szükséges ahhoz, hogy bármikor megállhassunk Isten színe előtt. Ebben pont annyi félelmetes van, amennyi dolgunk van ezzel!

1. Hálásan köszönjük a múlt heti Szent Imre búcsú előkészítését és lebonyolítását mindazoknak, akik bármilyen feladatot vállaltak az ifjúsági találkozón és az ünnepi szentmiséken: énekes és zenei szolgálattal, ministrálással, felolvasással széppé tették a liturgiát, templomi és konyhai szolgálattal, valamint sütemények felajánlásával az ünnep hátterét biztosították. Nagyon örültünk az ifjúság és a Kedves Hívek nagyszámú részvételének! Dr. Márfi Gyula érsek úr szentbeszéde honlapunkon visszahallgatható.

2. A családos szentmise közösség szülői generációjának november 14-én (kedd) 18.30-tól összejövetelt szervezünk a plébánia 1-es közösségi termében. Szeretettel várjuk az érdeklődőket imádságra, beszélgetésre, gondolatcserére!

3. A havi élelmiszercsomagot november 16-án (csütörtök) 16.00-18.00 óráig osztjuk a plébánián rászorulóinknak.

4. A jövő vasárnap országos gyűjtést tartunk a szegények megsegítésére Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan. Szeretettel várjuk nagylelkű adományaikat! Az idei évben a 9.00 órai szentmise végén osztjuk a Szent Erzsébet kenyereket.

5. Szeretettel várjuk a 2024-es évre mindkét templomunkba az olvasmány és a szentlecke felolvasására vállalkozó testvéreket. Ez a szolgálat fejezi ki talán a legjobban a Kedves Hívek liturgiába történő aktív bekapcsolódását. November végéig várjuk a sekrestyében kitett lapon a jelentkezéseket névvel, telefonszámmal és azzal az információval, hogy ki melyik szentmisén vállal felolvasást.

6. Akik szeretnének 2024-ben plébániánkon keresztül rendelni Új Ember és Keresztény élet hetilapokat, valamint az Adoremus havi liturgikus füzetet, tisztelettel kérjük, hogy november végéig jelezzék a sekrestyében, vagy az irodában. A kiadványok pontos árát még nem tudjuk, január elején kell majd az éves előfizetési díjakat rendezni.

7. Ministráns-levelezőlistát szeretnénk készíteni, ezért kérjük ministránsainkat, hogy a sekrestyében kitett lapon írják fel nevüket és adjanak meg egy használatban lévő e-mail címet.

8. Szeretettel várjuk az idei karácsonyi pásztorjátékra gyermekek jelentkezését. A próbák december elejétől szombatonként 15.00-17.00 óráig lesznek. Feliratkozni plébániánk honlapján keresztül az online felületen lehet.

9. Néhány héten belül megjelenik Brenner László egykori répcevisi plébános oktatásait tartalmazó, a Természetfölötti élet címet viselő könyve. A keménytáblás mű kb. 3-4 ezer forintba fog kerülni, és ajándékba is kiváló. A könyvre feliratkozni a sekrestyében lehet november végéig.

További hírek

Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Márk evangéliumának utolsó mondataiban krisztusi küldetést kapnak a tanítványok, rajtuk keresztül pedig minden kor keresztényei. A feladat az evangélium örömének hirdetése. Ez nem megy leszegett fejjel. Mai kutatások szerint az okoseszközök egyre nagyobb mértékű használata egyfajta meggörnyedő testtartást eredményez. És még mennyi minden van, ami befelé, magunkba fordít minket. Az Úr Jézus mennybemenetele az apostolok tekintetét fizikailag is felemelte. Miközben várjuk az Erőt, a Szentlelket, ne felejtsük el, hogy a Mester megmutatta azt az utat, amely a végső célunkhoz vezet!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

"Maradjatok meg szeretetemben!" Az Úr Jézus ezt tűzi ki e földi életre célul. Örök távlatként pedig a mennyországba hív meg: "gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt!" Az élet viszontagságai ellenére, Jézusba kapaszkodva teljes lehet az örömünk. Milyen jó, hogy a barátai lehetünk, ehhez pedig egyet kér: tartsuk meg a parancsokat!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.