Évközi 32. vasárnap

Ahogy közeledünk az egyházi év végéhez, a vasárnapi evangéliumok témája egyre a végidőre, az éberségre hívja fel a hívő emberek figyelmét. Nem riogatásból, hanem azért, hogy tudatosítsuk magunkban: az a fegyelmezettség, bölcsesség és szeretet, amellyel éljük a mindennapjainkat, szükséges ahhoz, hogy bármikor megállhassunk Isten színe előtt. Ebben pont annyi félelmetes van, amennyi dolgunk van ezzel!

1. Hálásan köszönjük a múlt heti Szent Imre búcsú előkészítését és lebonyolítását mindazoknak, akik bármilyen feladatot vállaltak az ifjúsági találkozón és az ünnepi szentmiséken: énekes és zenei szolgálattal, ministrálással, felolvasással széppé tették a liturgiát, templomi és konyhai szolgálattal, valamint sütemények felajánlásával az ünnep hátterét biztosították. Nagyon örültünk az ifjúság és a Kedves Hívek nagyszámú részvételének! Dr. Márfi Gyula érsek úr szentbeszéde honlapunkon visszahallgatható.

2. A családos szentmise közösség szülői generációjának november 14-én (kedd) 18.30-tól összejövetelt szervezünk a plébánia 1-es közösségi termében. Szeretettel várjuk az érdeklődőket imádságra, beszélgetésre, gondolatcserére!

3. A havi élelmiszercsomagot november 16-án (csütörtök) 16.00-18.00 óráig osztjuk a plébánián rászorulóinknak.

4. A jövő vasárnap országos gyűjtést tartunk a szegények megsegítésére Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan. Szeretettel várjuk nagylelkű adományaikat! Az idei évben a 9.00 órai szentmise végén osztjuk a Szent Erzsébet kenyereket.

5. Szeretettel várjuk a 2024-es évre mindkét templomunkba az olvasmány és a szentlecke felolvasására vállalkozó testvéreket. Ez a szolgálat fejezi ki talán a legjobban a Kedves Hívek liturgiába történő aktív bekapcsolódását. November végéig várjuk a sekrestyében kitett lapon a jelentkezéseket névvel, telefonszámmal és azzal az információval, hogy ki melyik szentmisén vállal felolvasást.

6. Akik szeretnének 2024-ben plébániánkon keresztül rendelni Új Ember és Keresztény élet hetilapokat, valamint az Adoremus havi liturgikus füzetet, tisztelettel kérjük, hogy november végéig jelezzék a sekrestyében, vagy az irodában. A kiadványok pontos árát még nem tudjuk, január elején kell majd az éves előfizetési díjakat rendezni.

7. Ministráns-levelezőlistát szeretnénk készíteni, ezért kérjük ministránsainkat, hogy a sekrestyében kitett lapon írják fel nevüket és adjanak meg egy használatban lévő e-mail címet.

8. Szeretettel várjuk az idei karácsonyi pásztorjátékra gyermekek jelentkezését. A próbák december elejétől szombatonként 15.00-17.00 óráig lesznek. Feliratkozni plébániánk honlapján keresztül az online felületen lehet.

9. Néhány héten belül megjelenik Brenner László egykori répcevisi plébános oktatásait tartalmazó, a Természetfölötti élet címet viselő könyve. A keménytáblás mű kb. 3-4 ezer forintba fog kerülni, és ajándékba is kiváló. A könyvre feliratkozni a sekrestyében lehet november végéig.

További hírek

Krisztus Király vasárnapja

Krisztus Király vasárnapja

Az igazak és a gonoszok szétválasztásáról szól a mai evangélium. A példázat szerint az ítéletkor mindazok osztályrésze lesz az örök élet, akik a legkisebbek szükségén segítettek. Egy falat kenyér, egy pohár víz, egy látogatás... Sokszor észre sem vesszük, hogy apró jókat teszünk. Tegyük továbbra is, és tartsuk fontosnak!


Évközi 33. vasárnap

Évközi 33. vasárnap

A talentumokról szóló evangéliumi példázatba számos ponton bele lehet kötni: miért ezt, miért így tanítja nekünk az Úr Jézus? Megvalósul-e benne az igazságosság? Miért azt jutalmazza az Úr, akinek már eleve 10 talentuma van, miféle befejezés ez? Hamar észrevehetjük, hogy ezek emberi okoskodások, földi viszonyok alkotta gondolatok. Mit gondol azonban a Mester? Azokat díjazza, akik a kapott talentumokat megpróbálták kamatoztatni. Nem profit-orientáltan, hanem a cselekvést látva adja a jutalmat. Ez nem gazdasági logika, hanem Isten szeretete! A jó hír, hogy ez tanulható! Sőt, továbbadható, továbbadandó!


Szent Imre herceg ünnepe

Szent Imre herceg ünnepe

Szent Imre herceg, a magyar ifjúság védőszentje, járj közben a fiatalokért, hogy mindig Krisztus mellett tudjanak dönteni, életük, hivatásuk a mennyországba vezető út sarokkövei legyenek! Könyörögj értünk, plébániai közösségünkért, hogy egymást segítve haladhassunk az úton, megkezdett örök életünk beteljesedhessen egykor Országodban!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.