Évközi 18. vasárnap

A kenyérszaporítás csaodájának elbeszélése mindig megmozgatja az Olvasót. Az Úr Jézus közösségben gondolkodik: tanítja hallgatóit az Isten országáról, de a lelki táplálékon túl ezúttal testileg is ellátja a nagyszámú tömeget. Hívjuk ezt az Eucharisztia előképének is. A Mester küldetése a közösség körül forog. Communio, Krisztus titokzatos Teste, természetfeletti közösség. Egyházunk ezt a közösséget szeretné jelenvalóvá tenni a világban, annak valóságát, hogy mi Krisztusban élünk.

1. Kéthetes nyári gyakorlatra érkezik plébániánkra Grafl Ákos V. éves győri egyházmegyés papnövendék. Fogadjuk őt szeretettel és foglaljuk imáinkba!

2. Az ősszel induló bérmálási felkészítőre továbbra is várjuk a leendő 9. osztályos, vagy egyéb középiskolai osztályokba járó fiatalok jelentkezését honlapunkon keresztül. A felkészítők időpontjai a jelentkezési űrlapon olvashatók.

3. A szintén ősszel induló katekumen-csoportunkba is várjuk mindazon felnőttek jelentkezését, akik szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozók és bérmálkozók lenni, vagy szeretnének áttérni a katolikus hitre. Az alkalmak keddi napokon az esti szentmise után lesznek majd. Jelentkezni plébániánk honlapján lehet.

4. Az 1ÚTON Nemzetközi Zarándoknap keretében a fiatalokért felajánlott kerékpáros zarándoklatot szerveznek Sopronbánfalva - Ágfalva - Schattendorf - Baumgarten - Sopronbánfalva útvonalon. Részletek a kitett plakáton olvashatók.

További hírek

Évközi 24. vasárnap

Évközi 24. vasárnap

A megbocsátás emberi életünk, mindennapi küzdelmeink talán legnehezebbje. Péter apostol az evangéliumban megkérdezi Mesterét: hányszor kell megbocsátani, talán hétszer? Az Úr Jézus először a "hetvenszer hétszer" kifejezéssel jelzi, hogy mindannyiszor így kellene tennünk, majd egy példabeszéddel rávilágít, hogy Isten irgalmassága, az emberek felé irányuló megbocsátó szeretete felülmúlhatatlan. Ha ez valóban átjárja a lelkünket, akkor nem lehetetlennek tűnő vállalkozás lesz a megbocsátás útja, hanem erőt adhat a túlcsorduló könyörület!


Évközi 23. vasárnap

Évközi 23. vasárnap

A mai vasárnap evangéliumi szakaszát (Mt 18, 15-20) olvasva olyan fogalmak juthatnak eszünkbe, mint közösség, felelősség, kiengesztelődés, egyetértés. Érezzük, hogy ezek nem csupán szép szavak, hanem egész életünket meghatározó, válaszokra felhívó valóságok. Isten nélkül hosszú távon nem lehetünk boldogok. Ahhoz, hogy élhető legyen a körülöttünk lévő világ, az emberi kapcsolataink, hogy tudjunk felelősséget érezni embertársaink iránt, és ebből cselekedetek fakadjanak, ehhez bizony az Úrra van szükségünk. Találjunk rá az imádságban az erőforrásra, a kinyújtott isteni kézre!


Évközi 21. vasárnap

Évközi 21. vasárnap

"Hát ti, kinek tartotok engem?" - kérdezi az Úr Jézus a tanítványaitól. A kérdés a mi életünkben is megkerülhetetlen. Az erre adott válasz fejezi ki a hitünket. "Nem magánügy a hitünk" - halljuk sokszor a misszióra, tanúságtételre irányuló kijelentést, ám a személyes megvallás az alapja mindennek. Ha csupán általánosságban kellene viszonyulnunk az Úrhoz, akkor e viszonyulás mértéke határozna meg mindent. Ilyenkor fordul elő, hogy egy szép történetnek gondoljuk az egész Krisztus-eseményt, amit vagy elhiszünk, vagy nem. A Péternek adott kulcsok kapcsán is feljöhet bennünk egy, a mennyország kapujában fel-alá járkáló szakállas ember képe, aki kedvére dönt az oda való bejutásról. Ha nincs személyes válaszunk az Úr Jézus kérdésére, fennáll a veszélye, hogy meseszerű elemekre alapozzuk vallásosságunkat. Jézus Krisztusra kell!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.