Évközi 18. vasárnap

A kenyérszaporítás csaodájának elbeszélése mindig megmozgatja az Olvasót. Az Úr Jézus közösségben gondolkodik: tanítja hallgatóit az Isten országáról, de a lelki táplálékon túl ezúttal testileg is ellátja a nagyszámú tömeget. Hívjuk ezt az Eucharisztia előképének is. A Mester küldetése a közösség körül forog. Communio, Krisztus titokzatos Teste, természetfeletti közösség. Egyházunk ezt a közösséget szeretné jelenvalóvá tenni a világban, annak valóságát, hogy mi Krisztusban élünk.

1. Kéthetes nyári gyakorlatra érkezik plébániánkra Grafl Ákos V. éves győri egyházmegyés papnövendék. Fogadjuk őt szeretettel és foglaljuk imáinkba!

2. Az ősszel induló bérmálási felkészítőre továbbra is várjuk a leendő 9. osztályos, vagy egyéb középiskolai osztályokba járó fiatalok jelentkezését honlapunkon keresztül. A felkészítők időpontjai a jelentkezési űrlapon olvashatók.

3. A szintén ősszel induló katekumen-csoportunkba is várjuk mindazon felnőttek jelentkezését, akik szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozók és bérmálkozók lenni, vagy szeretnének áttérni a katolikus hitre. Az alkalmak keddi napokon az esti szentmise után lesznek majd. Jelentkezni plébániánk honlapján lehet.

4. Az 1ÚTON Nemzetközi Zarándoknap keretében a fiatalokért felajánlott kerékpáros zarándoklatot szerveznek Sopronbánfalva - Ágfalva - Schattendorf - Baumgarten - Sopronbánfalva útvonalon. Részletek a kitett plakáton olvashatók.

További hírek

Évközi 13. vasárnap

Évközi 13. vasárnap

Jairus lányának feltámasztását meglehetősen részletesen tárja elénk a mai evangéliumi részlet. Nem gyakori a halottfeltámasztás az Úr Jézus nyilvános működése alatt. Isteni erejét, hatalmát soha nem szenzációkeltésre használja, hanem a hit megerősítésére. Vessük bizalmunkat Istenbe, vagyis hittel mondjuk ki: "Legyen meg a Te akaratod!"


Évközi 11. vasárnap

Évközi 11. vasárnap

A földbe vetett mag és a felnövekvő mustármag példabeszéde szerepel a mai evangéliumban, mely arra akar tanítani bennünket, hogy az életünkben hagyjuk meg Istennek azokat a dolgokat, amelyek irányítása az Ő kezében van a legjobb helyen. Ez nem könnyű. Kimondani: "legyen meg a Te akaratod", amikor - valljuk meg őszintén - imáinkban gyakran kérjük az Urat arra, hogy a mi elképzelésünk feleljen meg az isteni akaratnak. A földbe vetett mag az Úr Jézus példázata szerint magától hoz termést. Magától az Istentől.


Úrnapja

Úrnapja

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked!
Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted.
Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk,
Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak, mit kiosztott Krisztusunk.
Hangosan hát fönnesengjen, ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma!
Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep, amaz asztal, amaz első lakoma.


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.