Évközi 11. vasárnap

A papszentelések, papi jubileumok hónapjában olvassuk a mai evangéliumot, melyben az Úr Jézus buzdít bennünket: "Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába!" Az Istennek szentelt élet mellett mindnyájan felfedezhetjük magunkban azt a tevékeny szeretetet, amelyre maga a Mester hívott meg minket. Aratnivaló van: ez szolgálatot jelent!

1. Hálásan köszönjük mindazok előkészítő munkáját és tevékeny szolgálatát, akik az úrnapi és a Jézus Szíve körmenetek lebonyolításában részt vettek! Külön köszönjük a rendőrségnek és a polgárőrségnek az út zavartalan biztosítását!

2. Hencz Márton atya újmiséjére szeretettel fogadunk édes aprósüteményeket és pogácsát, melyeket a szentmise végén kínálunk majd. A süteményeket június 23-án (péntek) 9.00-12.00 óráig, valamint 17.00 órától a szentmiséig várjuk a plébániára.

3. Június 23-án (péntek) a Szent Imre templomban az esti szentmisét kivételesen a kápolnában tartjuk, mert este 19.00 órakor a templomban Hencz Márton atya a papszentelésért hálaadó szentségimádást vezet plébániánk Töviskorona zenekarának szolgálatával. Szeretettel várjuk mindazokat, akik a hálaadáshoz imádságban szeretnének csatlakozni!

4. Hencz Márton atya ünnepélyes újmiséje június 24-én (szombat) 16.00 órakor kezdődik a Szent Imre templomban, melynek végén családonként fog újmisés áldást adni. A Jézus Szíve templomban június 25-én (vasárnap) 10.30-kor mutat be újmisét, melynek végén ugyancsak újmisés áldásban részesülhetünk családonként. Plébániai közösségünk kiemelkedő ünnepeire mindenkit nagy örömmel és szeretettel hívunk és várunk, hogy az örömben osztozzunk és együtt adjunk hálát Istennek Márton atyáért!

5. Mindazoknak, akik Márton atyát szeretnék megajándékozni, vagy személyesen köszönteni, a június 23-a (péntek) estét javasoljuk, mert szombaton és vasárnap valószínűleg nagyobb számban keresik majd fel őt azok, akik csak az újmisére jönnek.

6. Az újmisék miatt a Jézus Szíve templomban június 24-én (szombat) 18.00 órakor, valamint június 25-én (vasárnap) 7.30-kor nem lesznek szentmisék.

7. Mindazok számára, akik megrendelték Seregély István: „Szűz Mária levelei” c. könyvét, a sekrestyében, vagy az irodában átvehetik 900 Ft/db áron.

További hírek

Évközi 13. vasárnap

Évközi 13. vasárnap

Jairus lányának feltámasztását meglehetősen részletesen tárja elénk a mai evangéliumi részlet. Nem gyakori a halottfeltámasztás az Úr Jézus nyilvános működése alatt. Isteni erejét, hatalmát soha nem szenzációkeltésre használja, hanem a hit megerősítésére. Vessük bizalmunkat Istenbe, vagyis hittel mondjuk ki: "Legyen meg a Te akaratod!"


Évközi 11. vasárnap

Évközi 11. vasárnap

A földbe vetett mag és a felnövekvő mustármag példabeszéde szerepel a mai evangéliumban, mely arra akar tanítani bennünket, hogy az életünkben hagyjuk meg Istennek azokat a dolgokat, amelyek irányítása az Ő kezében van a legjobb helyen. Ez nem könnyű. Kimondani: "legyen meg a Te akaratod", amikor - valljuk meg őszintén - imáinkban gyakran kérjük az Urat arra, hogy a mi elképzelésünk feleljen meg az isteni akaratnak. A földbe vetett mag az Úr Jézus példázata szerint magától hoz termést. Magától az Istentől.


Úrnapja

Úrnapja

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked!
Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted.
Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk,
Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak, mit kiosztott Krisztusunk.
Hangosan hát fönnesengjen, ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma!
Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep, amaz asztal, amaz első lakoma.


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.