Évközi 15. vasárnap

Heti hirdetéseink

1. Hétfőn délután 15.00 órakor Fatimai imaórára várjuk a Kedves Híveket!

2. Ahogy már a múlt vasárnap is hirdettük, héten szerda délutántól vasárnap délig a Szent Imre templom és plébánia gyógyító lelkigyakorlatnak ad helyet. Ezt a programot nem plébániánk szervezi, így nem mi kezeltük a jelentkezéseket, valamint a lelkigyakorlat részvételi költségeit sem. Ez a program két esetben érinti közösségünket: pénteken az esti szentmisét a kápolnában tartjuk, előtte elmarad a rózsafüzér, utána pedig a Szent Mónika imaóra. A jövő vasárnap a 9.00 órai szentmisét pedig a Jézus Szíve templomban tartjuk. Megértésüket köszönjük!

3. Július 16-án, csütörtökön, 16.00-18.00 óra között élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönjük az adományokat!

4. Karitász csoportunk bővítené tagjait olyan személlyel, aki idősellátásban segítene. Történetesen most olyan személy kéri a segítségünket, akit hétköznaponként el kellene kísérni foglalkozásokra. Jelentkezni a plébánia irodájában lehet.

5. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, csütörtökön 18.00 órakor a Bánfalvi Kolostortemplomban Németh László nagyprépost, általános püspöki helynök a város papságával ünnepi szentmisét mutat be, melyre szeretettel várják a Kedves Híveket! Templomunkban ezért csütörtökön az esti szentmise elmarad.

6. Zarándokút indul Gizella királyné nyomában Németországba és Ausztriába augusztus 11-12-én. A bánfalvi zarándokcsoportot, melyhez csatlakozókat várnak, Németh Attila kanonok úr vezeti. Információk a hirdetőtáblán olvashatók.

7. Továbbra is várjuk a jubiláns házaspárok jelentkezését a győri Székesegyházban szeptember 5-én 10.00 órakor tartandó hálaadó szentmisére és áldásra.

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.