Húsvét 6. vasárnapja

Jézusunk a mai evangéliumban nem csak kér, hanem ígér is. Kéri, hogy ha szeretjük Őt, tartsuk meg parancsait. Fedezzük fel, hogy Isten életünk vezére, az embertárunk pedig Isten képmása. Hogy ehhez erőnk, motivációnk legyen, megígéri, hogy elérkezik az Igazság Lelke, és velünk is marad. Pünkösdre várunk, a Szentlélek eljövetelét készülünk megünnepelni!

1. Jézus Szíve templom takarítására várunk segítőket szerdán 7.30-tól.

2. Május 17-én (szerda) 18.00 órakor a Jézus Szíve templomban szentmise és dicsőítő szentségimádás lesz közbenjáró imával, Maksó Péter és Simon Dávid atyák, a ferences kisnővérek és az Exodus zenekar szolgálatával. Szeretettel várunk mindenkit!

3. A Plébániánk területén élő rászorulóknak a havi csomagot május 18-án (csütörtök) osztjuk 16.00-18.00 óra között. Tudomásunkra jutott, hogy a Győri Egyházmegye területén a nagyböjti élelmiszergyűjtő akció keretében összesen 6 tonna élelem gyűlt össze, melyből közel 1 tonnát a mi plébániánk gyűjtött. Hálásan köszönjük még egyszer is jóságukat!

4. Pünkösdhétfőn délelőtt a Szent Imre templomban kerül sor a Kertvárosi, a Szent István, a Szent Margit és a mi plébániánkon készülő fiatalok bérmálására. Számukra május 21-én (vasárnap) 16.30-kor tartunk próbát a Szent Imre templomban.

5. A Hencz Márton papszentelésére szervezett autóbuszra május 23-ig várjuk a jelentkezéseket a sekrestyében és az irodában. Az útiköltség 5000 Ft/fő. Az újmisésnek ajándékozandó kehelyre és paténára eddig 230.600 Ft adomány gyűlt össze. Aki még szeretne hozzájárulni, május végéig várjuk adományát a megjelölt perselybe.

6. Továbbra is keresünk sekrestyési szolgálatra önkéntest a Szent Imre templomba hétköznapra. Jelentkezni és a részleteket egyeztetni István atyánál lehet.

7. Szeretettel buzdítunk mindenkit, hogy adója egyházi 1 %-ával a 0011-es technikai szám segítségével támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait!

További hírek

Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ünnepén ünnepeljük a háromságos egy Istent, a szeretetet, amelyből részt kaptunk, az embert, aki képmás, a családot, mely ennek a szeretetközösségnek a képe itt a földön. Ünnepeljük az igazságot, gyönyörködjünk a szépben. Mindezért pedig fakadjon hála a szívünkben, hogy Isten beavatott bennünket ezekbe a titkokba! Nem vagyunk elveszettek: az Atyaisten végtelen szeretete folyományaként testvért, Fiút kaptunk Jézus Krisztusban, a harmadik isteni személy, a Szentlélek pedig vezet bennünket. Persze, ha hagyjuk!


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük Pünkösdkor, az Egyház születésnapját. A kiáradó Lélek a nyitott szíveket keresi. Változást akar bennünk. Azért jön, hogy jótékonyan felkavarjon bennünket. A világ végéig az Egyház éltető lelke marad. Kapcsolódjunk Hozzá mi is, hogy mindazokra az ajándékokra, amelyekkel meg akar lepni minket, rá tudjunk csodálkozni, és valóban a miénk legyen!


Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapja

Az Úr Jézus a mai evangéliumban a Mennyei Atyával való kapcsolatát állítja elénk. Előbb arról beszél, hogy az atyai házban sok hely van, vagyis mindnyájan meghívást kaptunk, majd azt mondja: senki sem juthat el az Atyához, csak Őáltala. Aki Őt látja, látja az Atyát is. Nehezen felfogható gondolatok ezek a emberi értelem számára. A Mester hozzáteszi: legalább a tetteiért higgyünk abban, hogy Ő az Atyában van és az Atya Őbenne. A mennyországban minden világossá fog válni előttünk!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.