Húsvét 6. vasárnapja

Jézusunk a mai evangéliumban nem csak kér, hanem ígér is. Kéri, hogy ha szeretjük Őt, tartsuk meg parancsait. Fedezzük fel, hogy Isten életünk vezére, az embertárunk pedig Isten képmása. Hogy ehhez erőnk, motivációnk legyen, megígéri, hogy elérkezik az Igazság Lelke, és velünk is marad. Pünkösdre várunk, a Szentlélek eljövetelét készülünk megünnepelni!

1. Jézus Szíve templom takarítására várunk segítőket szerdán 7.30-tól.

2. Május 17-én (szerda) 18.00 órakor a Jézus Szíve templomban szentmise és dicsőítő szentségimádás lesz közbenjáró imával, Maksó Péter és Simon Dávid atyák, a ferences kisnővérek és az Exodus zenekar szolgálatával. Szeretettel várunk mindenkit!

3. A Plébániánk területén élő rászorulóknak a havi csomagot május 18-án (csütörtök) osztjuk 16.00-18.00 óra között. Tudomásunkra jutott, hogy a Győri Egyházmegye területén a nagyböjti élelmiszergyűjtő akció keretében összesen 6 tonna élelem gyűlt össze, melyből közel 1 tonnát a mi plébániánk gyűjtött. Hálásan köszönjük még egyszer is jóságukat!

4. Pünkösdhétfőn délelőtt a Szent Imre templomban kerül sor a Kertvárosi, a Szent István, a Szent Margit és a mi plébániánkon készülő fiatalok bérmálására. Számukra május 21-én (vasárnap) 16.30-kor tartunk próbát a Szent Imre templomban.

5. A Hencz Márton papszentelésére szervezett autóbuszra május 23-ig várjuk a jelentkezéseket a sekrestyében és az irodában. Az útiköltség 5000 Ft/fő. Az újmisésnek ajándékozandó kehelyre és paténára eddig 230.600 Ft adomány gyűlt össze. Aki még szeretne hozzájárulni, május végéig várjuk adományát a megjelölt perselybe.

6. Továbbra is keresünk sekrestyési szolgálatra önkéntest a Szent Imre templomba hétköznapra. Jelentkezni és a részleteket egyeztetni István atyánál lehet.

7. Szeretettel buzdítunk mindenkit, hogy adója egyházi 1 %-ával a 0011-es technikai szám segítségével támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait!

További hírek

Évközi 13. vasárnap

Évközi 13. vasárnap

Jairus lányának feltámasztását meglehetősen részletesen tárja elénk a mai evangéliumi részlet. Nem gyakori a halottfeltámasztás az Úr Jézus nyilvános működése alatt. Isteni erejét, hatalmát soha nem szenzációkeltésre használja, hanem a hit megerősítésére. Vessük bizalmunkat Istenbe, vagyis hittel mondjuk ki: "Legyen meg a Te akaratod!"


Évközi 11. vasárnap

Évközi 11. vasárnap

A földbe vetett mag és a felnövekvő mustármag példabeszéde szerepel a mai evangéliumban, mely arra akar tanítani bennünket, hogy az életünkben hagyjuk meg Istennek azokat a dolgokat, amelyek irányítása az Ő kezében van a legjobb helyen. Ez nem könnyű. Kimondani: "legyen meg a Te akaratod", amikor - valljuk meg őszintén - imáinkban gyakran kérjük az Urat arra, hogy a mi elképzelésünk feleljen meg az isteni akaratnak. A földbe vetett mag az Úr Jézus példázata szerint magától hoz termést. Magától az Istentől.


Úrnapja

Úrnapja

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked!
Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted.
Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk,
Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak, mit kiosztott Krisztusunk.
Hangosan hát fönnesengjen, ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma!
Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep, amaz asztal, amaz első lakoma.


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.