Húsvét 3. vasárnapja

Az Úr Jézus az elcsüggedt, szomorú emmauszi tanítványok mellé szegődik, meghallgatja és tanítja őket, majd velük marad, megtöri a kenyeret. Erő árad beléjük, átragyog az egész lényükön a feltámadás valósága. Összeállnak a múltbéli képkockák, jövő, távlat világosodik bennük: lelkesedés, öröm, fáradhatatlanság. Valljuk meg, mi is ezt szeretnénk, szegődjön mellénk a Feltámadott életünk útján, érezni szeretnénk, hogy velünk marad. A szentmisében, a kenyértörésben velünk akar maradni, a szívünkbe akar költözni, nekünk is lelkes jövőt szán!

1. A Jézus Szíve templom takarítására várunk segítőket szerdán 7.30-tól.

2. A pápalátogatás miatt pénteken este a Szent Imre templomban a rózsafüzér és a szentmise elmarad.

3. Szombaton 12 órás szentségimádás lesz a Szent Imre templom kápolnájában, melyre szentségőrzők jelentkezését várjuk a sekrestyében kitett lapon.

4. A jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a papnevelés céljaira, hálásan köszönjük előre is adományaikat!

5. A jövő vasárnap az elsőáldozás miatt a családos szentmise elmarad! Az elsőáldozó gyermekeket és családjaikat a Kedves Hívek imáiba ajánljuk!

6. A jövő vasárnapi pápai szentmisére a plébániai zarándokcsoporthoz kedden 18.00 óráig lehet jelentkezni a sekrestyében, vagy az irodában. A zarándokokat a soproni vasútállomáson reggel 4.30 órakor várja Németh Ervin lelkipásztori munkatárs, akit a csoport vezetésével bíztam meg. Az utazás ingyenes, a budapesti metrójegyeket a plébánia biztosítja. A Kossuth térre szúró- és vágóeszközöket, hegyes végű esernyőt, szeszes italt, üveg- és fémpalackot tilos bevinni. Műanyag palackban, vagy kulacsban vigyünk magunkkal elengedő folyadékot, kisméretű, összecsukható zarándokszéket, valamint tompa végű esernyőt be lehet vinni. Belépéskor biztonsági ellenőrzés lesz. A vonat 13.00 órakor indul vissza Budapest Keleti pályaudvarról. Minden zarándoknak lelki feltöltődést kívánunk Krisztus földi helytartójának közelében!

7. Hencz Márton papszentelése és újmiséje alkalmából plébániai közösségünk egy kelyhet és paténát ajándékoz. Aki szeretne ehhez hozzájárulni, a Jézus Szíve templomban a hátsó ajtónál megjelölt perselybe, a Szent Imre templomban pedig a Boldog Brenner János ereklye melletti állóperselybe helyezheti el adományát. Az irodában néhány olyan könyv is megvásárolható, amelyekre az újmisésnek szüksége lesz, és ő maga választotta ki. Legfőként az érte mondott imádságokat köszönjük!

8. A csíksomlyói pünkösdszombati plébániai zarándoklatra 4 hely felszabadult, ha valaki szeretne csatlakozni, István atyát keresse mielőbb.

9. A Szent György templom búcsújára várják a Kedves Testvéreket április 24-én (hétfő) 18.00 órára. A város papságával bemutatott szentmise főcelebránsa Havassy Bálint László tatai plébános úr lesz.

10. Háromnapos máriagyűdi zarándoklatra keresnek útitársakat, részletek a kitett plakáton olvashatók.

További hírek

Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ünnepén ünnepeljük a háromságos egy Istent, a szeretetet, amelyből részt kaptunk, az embert, aki képmás, a családot, mely ennek a szeretetközösségnek a képe itt a földön. Ünnepeljük az igazságot, gyönyörködjünk a szépben. Mindezért pedig fakadjon hála a szívünkben, hogy Isten beavatott bennünket ezekbe a titkokba! Nem vagyunk elveszettek: az Atyaisten végtelen szeretete folyományaként testvért, Fiút kaptunk Jézus Krisztusban, a harmadik isteni személy, a Szentlélek pedig vezet bennünket. Persze, ha hagyjuk!


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük Pünkösdkor, az Egyház születésnapját. A kiáradó Lélek a nyitott szíveket keresi. Változást akar bennünk. Azért jön, hogy jótékonyan felkavarjon bennünket. A világ végéig az Egyház éltető lelke marad. Kapcsolódjunk Hozzá mi is, hogy mindazokra az ajándékokra, amelyekkel meg akar lepni minket, rá tudjunk csodálkozni, és valóban a miénk legyen!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

Jézusunk a mai evangéliumban nem csak kér, hanem ígér is. Kéri, hogy ha szeretjük Őt, tartsuk meg parancsait. Fedezzük fel, hogy Isten életünk vezére, az embertárunk pedig Isten képmása. Hogy ehhez erőnk, motivációnk legyen, megígéri, hogy elérkezik az Igazság Lelke, és velünk is marad. Pünkösdre várunk, a Szentlélek eljövetelét készülünk megünnepelni!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.