Nagyböjt 3. vasárnapja

A mai evangéliumi szakaszban arról hallunk, hogy a Szikárból származó szamariai asszony találkozik Jákob kútjánál az Úr Jézussal. A történet során számos kérdés és válasz vezet el oda, hogy a szamaritánusok közül nagyon sokan megvallják: "Most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője." Felmerül a kérdés, hogy mindez a szamariai asszony sikertörténete-e? Látva a nem éppen erkölcsös életét, összerándul a szemöldökünk. Mégis Isten eszköze lett abban, hogy a város lakói Krisztussal találkozzanak. A legfőbb ünezet tehát, hogy ne féljünk tanúságot tenni hitünkről még akkor is, ha az önvizsgálatunk során felfedezünk magunkban bűnt. A Mester azt várja tőlünk, hogy hirdessük az Örömhírt, a bűneinket pedig tegyük le elé.

1. Március 15-én, (szerda) a plébánia irodája zárva tart.

2. Csütörtökön 16.00-18.00 óra között élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Ezek összeállításához a Kedves Hívek által adott tartósélelmiszer-adományokat is felhasználjuk. Az országos gyűjtőakció keretében a jövő vasárnapig várunk lisztet, cukrot, olajat, rizst, konzerveket, teát, müzliszeletet, tésztaféléket, és egyéb nem romlandó élelmiszereket. Hálásan köszönjük felajánlásaikat!

3. Bérmálási felkészítőt tartunk szombaton 9.00 órától a plébánián. Szeretettel várjuk a fiatalokat!

4. A jövő hétvégén vendégünk lesz Tihanyból Czakó András bencés atya, aki tavaly októberben plébániánkon készült a papszentelésre. A szentmisék végén újmisés áldásban részesülhetünk.

  • A Jézus Szíve templomban szombaton 17.00 órától gyónási lehetőség lesz egészen a szentmise végéig, vasárnap pedig a reggeli szentmise alatt.
  • A Szent Imre templomban a jövő vasárnap 9.00-10.00-ig, valamint 17.00 órától a szentmise végéig lesz gyóntatás.

Buzdítjuk a Kedves Testvéreket, hogy használják ki a lehetőséget, és végezzék el húsvéti szentgyónásukat!

5. Tisztelettel kérjük, hogy jelentsék azon idős és nehezen mozgó hozzátartozóikat, akik otthonukban szeretnének húsvéti szentgyónást és szentáldozást végezni. Feliratkozni a sekrestyékben lehet. A látogatásra előreláthatólag március utolsó hetében kerül majd sor.

6. Két hét múlva szombaton tervezzük a Szent Imre templom és udvarának húsvéti nagytakarítását. A munkák reggel 8.00 órakor kezdődnek majd. Hálásan köszönjük a segítséget mindazoknak, akik szabaddá teszik magukat, és eljönnek majd széppé tenni Isten házát és környezetét!

7. A Győri Könnyező Szűzanya búcsújára várják a Kedves Híveket március 17-én, 18-án és 19-én. A Nagyboldogasszony-székesegyház ünnepi programjait a hirdetőtáblán és honlapunkon olvashatják.

További hírek

Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Márk evangéliumának utolsó mondataiban krisztusi küldetést kapnak a tanítványok, rajtuk keresztül pedig minden kor keresztényei. A feladat az evangélium örömének hirdetése. Ez nem megy leszegett fejjel. Mai kutatások szerint az okoseszközök egyre nagyobb mértékű használata egyfajta meggörnyedő testtartást eredményez. És még mennyi minden van, ami befelé, magunkba fordít minket. Az Úr Jézus mennybemenetele az apostolok tekintetét fizikailag is felemelte. Miközben várjuk az Erőt, a Szentlelket, ne felejtsük el, hogy a Mester megmutatta azt az utat, amely a végső célunkhoz vezet!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

"Maradjatok meg szeretetemben!" Az Úr Jézus ezt tűzi ki e földi életre célul. Örök távlatként pedig a mennyországba hív meg: "gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt!" Az élet viszontagságai ellenére, Jézusba kapaszkodva teljes lehet az örömünk. Milyen jó, hogy a barátai lehetünk, ehhez pedig egyet kér: tartsuk meg a parancsokat!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.