Nagyböjt 2. vasárnapja

Urunk színeváltozásának elbeszélését halljuk az evangéliumban: az Úr Jézus arca és ruhája fakítóan ragyogott. Emberi szavakkal nagyjából így lehet ezt leírni. Néhányan látták csupán, de ők sem értették. Amikor a Mester feltámadt, kezdett összeállni a kép a tanítványok fejében és lelkében. Krisztus Urunk így akart valamit megmutatni a mennyei dicsőségből. Nincsenek rá szavaink, de igazából nem is kellenek, hiszen ha eljutunk oda, betelünk mindennel!

1. Hálás szeretettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt hétvégén persely-adományaikkal katolikus iskoláinkat támogatták.  Összesen 378 195 Ft gyűlt össze erre a célra.

2. A Jézus Szíve templom takarítására várunk segítőket március 8-án (szerda) 7.30-tól.

3. Húsvétváró kézműves foglalkozást szervezünk a Családos szentmise közösséggel március 11-én (szombat) 9.00 órától a plébánia közösségi termében. Szeretettel várjuk elsősorban a kisgyermekes családokat!

4. Ahogy az már a püspökkari körlevélben is elhangzott, március 12-19-ig nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtő akciót hirdetünk, melyet helyben, plébániai körzetünkben fogunk szétosztani a rászorulók között. Azért is nagy szükségünk van erre, mert nagy tételben nem tudunk a lakosság számára megszabott hatósági áron vásárolni. A Jézus Szíve templom sekrestyéjében, valamint a Szent Imre templom aulájában tudjuk átvenni a tartós élelmiszereket. Köszönjük minden jószándékú testvérünk felajánlását!

5. Tisztelettel kérjük, hogy jelentsék azon idős és nehezen mozgó hozzátartozóikat, akik otthonukban szeretnének húsvéti szentgyónást és szentáldozást végezni. Feliratkozni a sekrestyékben lehet. A látogatásra március második felében kerül majd sor.

6. Már most szeretnénk hirdetni, hogy két hét múlva, nagyböjt 4. hétvégéjére vendégünk lesz Tihanyból Czakó András bencés atya, aki tavaly októberben plébániánkon készült a papszentelésre. Újmiséi mellett gyónási lehetőség is lesz majd mindkét templomunkban.

7. Március utolsó hetében lesz majd a városi lelkigyakorlat a Szent Mihály templomban, valamint a városi keresztút a Szent István parkban.

További hírek

Nagyböjt 4. vasárnapja

Nagyböjt 4. vasárnapja

A vakon született meggyógyítása a mai evangéliumi szakasz témája. Az Úr Jézus csodája kapcsán a farizeusok kifogással élnek: miért nem tartja meg a szombati pihenőnapot. Az isteni szeretet áradásának nincsenek határai. Mi is bármikor megtehetjük, továbbadhatjuk. A nagyböjti idő egészen jó alkalom erre!


Nagyböjt 3. vasárnapja

Nagyböjt 3. vasárnapja

A mai evangéliumi szakaszban arról hallunk, hogy a Szikárból származó szamariai asszony találkozik Jákob kútjánál az Úr Jézussal. A történet során számos kérdés és válasz vezet el oda, hogy a szamaritánusok közül nagyon sokan megvallják: "Most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője." Felmerül a kérdés, hogy mindez a szamariai asszony sikertörténete-e? Látva a nem éppen erkölcsös életét, összerándul a szemöldökünk. Mégis Isten eszköze lett abban, hogy a város lakói Krisztussal találkozzanak. A legfőbb ünezet tehát, hogy ne féljünk tanúságot tenni hitünkről még akkor is, ha az önvizsgálatunk során felfedezünk magunkban bűnt. A Mester azt várja tőlünk, hogy hirdessük az Örömhírt, a bűneinket pedig tegyük le elé.


Nagyböjt 1. vasárnapja

Nagyböjt 1. vasárnapja

A mai evangélium az Úr Jézus megkísértéséről szól. Élelem, hatalom és gazdagság - erre csábítja a kísértő. Valljuk meg őszintén, mi, emberek nagyjából ugyanezekkel szembesülünk, amikor életünk gyenge pontjait vizsgáljuk. A nagyböjt hagyományos gyakorlatai arra tanítanak, hogy tegyük át a fókuszt: lemondással, imádsággal és a rászorulók megsegítésével egészen egyszerűen kevésbé leszünk érintettek a gonosz lélek kísértéseiben. Igazi szabadság költözik a szívünkbe, melyből öröm, szeretet és béke fakad. Áldott húsvéti készületet!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.