Nagyböjt 2. vasárnapja

Urunk színeváltozásának elbeszélését halljuk az evangéliumban: az Úr Jézus arca és ruhája fakítóan ragyogott. Emberi szavakkal nagyjából így lehet ezt leírni. Néhányan látták csupán, de ők sem értették. Amikor a Mester feltámadt, kezdett összeállni a kép a tanítványok fejében és lelkében. Krisztus Urunk így akart valamit megmutatni a mennyei dicsőségből. Nincsenek rá szavaink, de igazából nem is kellenek, hiszen ha eljutunk oda, betelünk mindennel!

1. Hálás szeretettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik az elmúlt hétvégén persely-adományaikkal katolikus iskoláinkat támogatták.  Összesen 378 195 Ft gyűlt össze erre a célra.

2. A Jézus Szíve templom takarítására várunk segítőket március 8-án (szerda) 7.30-tól.

3. Húsvétváró kézműves foglalkozást szervezünk a Családos szentmise közösséggel március 11-én (szombat) 9.00 órától a plébánia közösségi termében. Szeretettel várjuk elsősorban a kisgyermekes családokat!

4. Ahogy az már a püspökkari körlevélben is elhangzott, március 12-19-ig nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtő akciót hirdetünk, melyet helyben, plébániai körzetünkben fogunk szétosztani a rászorulók között. Azért is nagy szükségünk van erre, mert nagy tételben nem tudunk a lakosság számára megszabott hatósági áron vásárolni. A Jézus Szíve templom sekrestyéjében, valamint a Szent Imre templom aulájában tudjuk átvenni a tartós élelmiszereket. Köszönjük minden jószándékú testvérünk felajánlását!

5. Tisztelettel kérjük, hogy jelentsék azon idős és nehezen mozgó hozzátartozóikat, akik otthonukban szeretnének húsvéti szentgyónást és szentáldozást végezni. Feliratkozni a sekrestyékben lehet. A látogatásra március második felében kerül majd sor.

6. Már most szeretnénk hirdetni, hogy két hét múlva, nagyböjt 4. hétvégéjére vendégünk lesz Tihanyból Czakó András bencés atya, aki tavaly októberben plébániánkon készült a papszentelésre. Újmiséi mellett gyónási lehetőség is lesz majd mindkét templomunkban.

7. Március utolsó hetében lesz majd a városi lelkigyakorlat a Szent Mihály templomban, valamint a városi keresztút a Szent István parkban.

További hírek

Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Márk evangéliumának utolsó mondataiban krisztusi küldetést kapnak a tanítványok, rajtuk keresztül pedig minden kor keresztényei. A feladat az evangélium örömének hirdetése. Ez nem megy leszegett fejjel. Mai kutatások szerint az okoseszközök egyre nagyobb mértékű használata egyfajta meggörnyedő testtartást eredményez. És még mennyi minden van, ami befelé, magunkba fordít minket. Az Úr Jézus mennybemenetele az apostolok tekintetét fizikailag is felemelte. Miközben várjuk az Erőt, a Szentlelket, ne felejtsük el, hogy a Mester megmutatta azt az utat, amely a végső célunkhoz vezet!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

"Maradjatok meg szeretetemben!" Az Úr Jézus ezt tűzi ki e földi életre célul. Örök távlatként pedig a mennyországba hív meg: "gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt!" Az élet viszontagságai ellenére, Jézusba kapaszkodva teljes lehet az örömünk. Milyen jó, hogy a barátai lehetünk, ehhez pedig egyet kér: tartsuk meg a parancsokat!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.