Évközi 12. vasárnap - Hirdetések

A következő héttől templomi programjaink teljes mértékben a korábban megszokottak szerint alakulnak.

1. A következő héttől templomi programjaink teljes mértékben a korábban megszokottak szerint alakulnak.

2. Szeretettel ajánljuk a Kedves Testvérek figyelmébe plébániánk megújult weboldalát, melyet igyekszünk a következő időszakban tökéletesíteni és folyamatos friss tartalommal megtölteni. Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik ennek fejlesztésén és feltöltésén dolgoztak és dolgozni fognak!

3. Június 24-én, szerdán este 18.00 órára szeretettel várják a Kedves Híveket a bécsi úti Keresztelő Szent János templom búcsúi szentmiséjére.

4. Szalézi ministránstábor lesz július 14-18. között Péliszentföldkereszten, melyre 10-16 éves ministránsfiúk jelentkezését várják. A táborba június 25-ig lehet jelentkezni Szentpéteri Tamás főministránsuknál, aki az egyéb szükséges információk birtokában van.

5. Június 27-én, szombaton a győri Nagyboldogasszony-Székesegyházban 17.00 órakor kanonoki beiktatásra, 18.00 órakor a Bazilika előtti téren Szent László napi ünnepi szentmisére és fogadalmi körmenetre várják egyházmegyénk híveit!

6. Szeptember 5-én, szombaton 10.00 órakor lesz a győri Székesegyházban a jubiláns házaspárok szentmiséje, akik 5-10-15-… évvel ezelőtt kötöttek szentségi házasságot. Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének ezen az ünnepen részt venni, és külön áldásban részesülni. Július végéig lehet jelentkezni a plébánia irodájában a férj, a feleség lánykori neve, valamint a szentségi házasság helye és ideje megadásával.

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.