ÚRNAPJA - Hirdetések

Pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén lesz szentmise reggel 7.00 órakor a Jézus Szíve templomban, melyet Kovács Gergő Vilmos egyetemi- és iskolalelkész celebrál. A szentmise után a Jézus Szíve családok ünnepi imaórája lesz.

1. Csütörtökön 16.00-18.00 óra között élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönjük mind az anyagi, mind az egyéb felajánlásokat!

2. A következő héten hétköznap csak pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén lesz szentmise reggel 7.00 órakor a Jézus Szíve templomban, melyet Kovács Gergő Vilmos egyetemi- és iskolalelkész celebrál. A szentmise után a Jézus Szíve családok ünnepi imaórája lesz.

3. A jövő vasárnap az illetékesekkel történt újabb egyeztetéseknek köszönhetően megtarthatjuk a szokásos Jézus Szíve körmenetet. Az ünnepi szentmise a Jézus Szíve templomban 10.30-kor kezdődik, alkalmas időjárás esetén az előírt higiénés szabályok betartásával tartjuk a körmenetet a szokott útvonalon. Tisztelettel kérjük ministránsainkat és a körmenet lebonyolításában segítőket, hogy a szentmise előtt fél órával, 10.00 órára érkezzenek meg. Hálásan köszönjük szolgálatukat!

4. Szalézi ministránstábor lesz július 14-18-ig Péliföldszentkereszten, melyre 10-16 év közötti ministránsfiúk jelentkezését várják. A táborba június 25-ig lehet jelentkezni Szentpéteri Tamás főministránsuknál, aki az egyéb szükséges információk birtokában van.

5. Június 27-én, szombaton a győri Nagyboldogasszony-Székesegyházban 17.00 órakor kanonoki beiktatásra, 18.00 órakor a Bazilika előtti téren Szent László napi ünnepi szentmisére és fogadalmi körmenetre várják egyházmegyénk híveit!

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.