Urunk születése - Karácsony

Megtestesült az Isten Fia. Egy kijelentő mondat nyelvtanilag, de látnunk kell: ez megváltoztatta az emberiség életét. Nem ideig-óráig, hanem örökre. Nem lecserélhető módon, hanem mindig aktuálisan. A mi emberi szeretetünk forrása, a belső lelki békénk alapja felfedezhető karácsony titkában. A születéskor egyszerűek a körülmények, sok a fáradság. Ez is külsőség és velejáró. A szerény körülményeket ma felváltja a girland, a fáradságot meg szeretnénk megspórolni. Díszítünk, kivilágítunk, de a futárral hozatunk nagyon sok mindent, sőt, a fenyőfaárussal faragtatjuk be a talpba a karácsonyfát... Figyeljük az ünnepen Szűz Máriát és Szent Józsefet: mit tesznek ők? Mindent, amit Isten rájuk bízott! Vállaljuk ezt mi is, és megtapasztaljuk az örömet, a szabadságot és az igazi szeretetet!

1. Hívő közösségünk nevében hálás szeretettel köszönöm meg mindazon segítőink munkáját, akik mindkét templomunkban az advent folyamán, valamint a karácsonyi készület során erejüket és idejüket nem kímélve, és sok esetben a háttérben dolgozva szolgálták a közösséget. Isten fizesse meg jóságukat bőkezűen!

2. Szívből köszönjük plébániánk családjai nevében is a karácsonyi pásztorjátékot a gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek, akik szabadidejükből áldozva megjelenítették az Úr Jézus születését! Köszönjük a zenei szolgálatot és a technikai stáb munkáját, valamint az egész előadást megíró, rendező és összefogó Hencz házaspár: Gyula és Márti áldozatos szolgálatát!

3. Karácsony másnapján a Jézus Szíve templomban 7.30-kor, a Szent Imre templomban pedig 9.00 és 18.00 órakor tartunk szentmisét.

4. A hátsó asztalon továbbra is kapható a 2023-as soproni katolikus falinaptár 150 Ft-os áron, valamint a Szent Imre templom 25 éves jubileumára készült emlékkönyv 1350 Ft-ért. Ferences zsebnaptárt pedig ingyenesen vihetnek a Kedves Testvérek a készlet erejéig!

5. A Győri Székesegyház újraszentelése alkalmából a soproni híveknek meghirdetett zarándoklatra továbbra is lehet jelentkezni a sekrestyében, vagy az irodában. A plébániánk által fizetett autóbuszra bárki jelentkezhet!

6. A vasárnap esti szentmisék utáni teázáshoz továbbra is várjuk családok, közösségek jelentkezését, akik teafőzéssel szeretnék a közösséget szolgálni.

7. Jövő évi szentmise szándékok korlátozott számban írathatók az irodában.

8. Szeretettel kérjük ministránsainkat, hogy a január 6-án tartandó ministránsnapra a sekrestyében regisztrálják magukat. A közös, vidám együttlét során lehetőség lesz a ministránsok feladatait megtanulni, gyakorolni. A program a 18.00 órakor kezdődő ünnepi szentmisével zárul majd.

9. Tisztelettel kérjük plébániánk segítőit, hogy aki még nem kapta meg karácsonyi ajándékcsomagját, vegye át a sekrestyében, vagy az irodában.

10. Plébániánk irodája Vízkeresztig kedden 15.00-18.00 óráig, valamint pénteken 9.00-12.00 óráig tart nyitva.

Plébániai közösségünk minden családjának
áldott, kegyelemteljes karácsonyt kívánunk!

További hírek

Úrnapja

Úrnapja

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked!
Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted.
Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk,
Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak, mit kiosztott Krisztusunk.
Hangosan hát fönnesengjen, ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma!
Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep, amaz asztal, amaz első lakoma.


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Márk evangéliumának utolsó mondataiban krisztusi küldetést kapnak a tanítványok, rajtuk keresztül pedig minden kor keresztényei. A feladat az evangélium örömének hirdetése. Ez nem megy leszegett fejjel. Mai kutatások szerint az okoseszközök egyre nagyobb mértékű használata egyfajta meggörnyedő testtartást eredményez. És még mennyi minden van, ami befelé, magunkba fordít minket. Az Úr Jézus mennybemenetele az apostolok tekintetét fizikailag is felemelte. Miközben várjuk az Erőt, a Szentlelket, ne felejtsük el, hogy a Mester megmutatta azt az utat, amely a végső célunkhoz vezet!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.