SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA - Hirdetések

Június 13-án, szombaton, 17.00 órakor a Jézus Szíve templomban a NEK-re készülve szentségimádási órára várjuk a Kedves Híveket!

1. Június 13-án, szombaton, Úrnapja előestéjén 17.00 órakor a Jézus Szíve templomban csatlakozunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a világméretű szentségimádáshoz. Szeretettel várjuk a Kedves Híveket!

2. A jövő vasárnap lesz Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe. A szokásos úrnapi körmenet helyett továbbra is litániát tervezünk, melyet a kitett Oltáriszentség előtt imádkozunk a 9.00 órai szentmise végén.

3. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2020. június 3-án kelt közleményében június 14-től általánosan visszavonja az általános feloldozás gyakorlatát, valamint a vasárnapi szentmiséken való részvétel kötelezettsége alóli felmentést, ám továbbra is érvényesek az erre vonatkozó általános morális elvek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítik, ez a kötelezettség nem vonatkozik. Püspökeink köszönetet mondanak a paptestvérek szolgálatáért, a hívek kitartásáért és imáiért, mindenki helytállásáért. Buzdítanak bennünket arra, hogy imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra!

További hírek

Évközi 2. vasárnap

Évközi 2. vasárnap

A mai vasárnapra kijelölt evangéliumi részletben láthatjuk, hogy Keresztelő János két tanítványa elkezdi követni Jézust, akik valamilyen ellenállhatatlan vonzást érezhettek, amikor a Keresztelő felkiáltott: "Nézzétek, az Isten Báránya!" Elkezdték követni, megnézték, hogy hol lakik, aznap nála maradtak. Jézus emberi alakja az, ami ezekből a jelenetekből sugárzik. Talán ettől is lettek ennyire kíváncsiak, érdeklődők a tanítványok. Nekünk szegeződik a kérdés: mi tulajdonképpen miért követjük Jézust? Mi az, ami vonz minket felé? Még ha nem is tudunk ezekre a kérdésekre konkrét választ adni, a Mester tőlünk is azt várja, mint az evangéliumban szereplő Andrástól, hogy vezessünk el másokat is Hozzá!


Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az ünnep evangéliumában Márk tollából szűkszavúan értesülünk Jézus megkeresztelkedéséről. Mai, találkozásokra éhes világunkban ha kicsit beleképzeljük magunkat akár az Úr Jézus, akár Keresztelő János, akár a sorban álló, keresztelkedésre váró emberek helyébe, igazi élményt jelenthet számunkra a fizikai közelségen túl a tekintetek találkozása, a szerepek definiálása, a küldetés, identitás alakulása. Kicsoda ez a Jézus? Ki ez a furcsa, radikális János? Miért mennek az emberek, vállalva a sorban állást? Keresztény küldetésünk megtalálása közben nekünk sem árt, ha időnként fel- és körbenézünk...


Karácsony utáni 2. vasárnap

Karácsony utáni 2. vasárnap

"Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ô dicsôségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsôsége, telve kegyelemmel és igazsággal." János evangéliumában ez a szakasz a második isteni személy megtestesülésére, földre szállására utal. Gyakran olvassuk ezt a részt a karácsonyi időben. Tegyük fel a kérdést: elégszer olvastuk, hallottuk már? A világtörténelem legnagyobb eseménye a mi életünket is befolyásolja?


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.