SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA - Hirdetések

Június 13-án, szombaton, 17.00 órakor a Jézus Szíve templomban a NEK-re készülve szentségimádási órára várjuk a Kedves Híveket!

1. Június 13-án, szombaton, Úrnapja előestéjén 17.00 órakor a Jézus Szíve templomban csatlakozunk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a világméretű szentségimádáshoz. Szeretettel várjuk a Kedves Híveket!

2. A jövő vasárnap lesz Krisztus Szent Teste és Vére főünnepe. A szokásos úrnapi körmenet helyett továbbra is litániát tervezünk, melyet a kitett Oltáriszentség előtt imádkozunk a 9.00 órai szentmise végén.

3. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2020. június 3-án kelt közleményében június 14-től általánosan visszavonja az általános feloldozás gyakorlatát, valamint a vasárnapi szentmiséken való részvétel kötelezettsége alóli felmentést, ám továbbra is érvényesek az erre vonatkozó általános morális elvek, vagyis idősebb, veszélyeztetett, illetve beteg testvéreinkre, továbbá azokra, akik kötelességüket teljesítik, ez a kötelezettség nem vonatkozik. Püspökeink köszönetet mondanak a paptestvérek szolgálatáért, a hívek kitartásáért és imáiért, mindenki helytállásáért. Buzdítanak bennünket arra, hogy imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra!

További hírek

Mindenszentek ünnepe

Mindenszentek ünnepe

Keleten már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki – miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont – 609. május 13-án Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére szentelte fel. III. Gergely pápa (731–741) kiszélesítette az ünneplendők körét: a „Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek” emléknapjává tette mindenszentek ünnepét. IV. Gergely pápa (827–844) döntése értelmében került az ünnep november 1-jére.


Évközi 30. Vasárnap

Évközi 30. Vasárnap

A vasárnapi evangéliumban azt halljuk, hogy megint alattomos szándék vezeti Jézus kérdezőit. Melyik a legfőbb parancs? - tudakolja az egyik törvénytudó. Az Úr Jézus a szeretet főparancsával felel meg neki, ami azt jelenti, hogy a Tőle kapott szeretetet a Tőle tanult módon adjuk tovább mindenfelé. Teljesítve az Atya akaratát, jóakarattal, tisztelettel, törődéssel odafordulva az emberek felé, megvalósulhat mindez. Közben pedig észrevesszük, hogy önmagunkkal is harmóniában vagyunk. A vallásosságot szemlélve sokan csak azt veszik észre, hogy valamit nem szabad, csupa lemondás, megfelelés az élet. Ha a szeretetet, mint "feladatot" nézzük, rádöbbenünk, hogy Isten a szabadságra teremtett minket. A XXI. század embere nem pont ezt keresi gőzerővel?


Évközi 29. vasárnap

Évközi 29. vasárnap

Elhangzik a mai evangéliumban a sokat idézett jézusi mondás: "Adjátok meg a császárnak, ami a császáré - Istennek pedig, ami az Istené!" Könnyen lehet, hogy sok mai ember tovább kérdez: hát velem mi lesz? Mi lesz az enyém? Önzővé lett világunk szemléletében teljesen jogos a kérdés. Miért csináljak valamit, ha nem lesz belőle hasznom? Krisztus Urunk tanítása többek között azért is Örömhír, mert minden korban, bármilyen kifordult helyzetben találunk benne eligazítást. Istennek szolgálni, vagyis őt keresni, és megtenni, amit vár tőlünk - ebben természetesen benne vannak a földi élet kötelességei is -, a legfőbb "hasznot", az örök élet boldogságát jelenti számunkra. Hogy velünk mi lesz? Reméljük, hogy ez!


© Szent Imre Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.