Évközi 23. vasárnap

"Aki nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom." Valljuk be őszintén, nem feltétlenül szimpatizálunk ezzel a jézusi mondattal. Ez a kijelentés tulajdonképpen buzdítás, az út kijelölése, iránytű, amely segíthet krisztusi módon tájolni az életünket. Valóban ilyen volna Krisztus követése? Sokkal megnyerőbb, amikor a csodatevő, sokakat megszólító Jézust látjuk. A Mester a "mindent" kéri tlünk, nem csupán a lelkes, könnyed, egyszerű pillanataink neki ajándékozását, hanem a vontatott, nehéz és bonyolult pillanatainkban is azt kéri, hogy Rá tekintsünk. A "minden" odaadása nem elveszítést, hanem a teljességet jelenti.

1. A Szent Imre templom 25 éves jubileumára kiadott emlékkönyv 1350 Ft-os áron továbbra is kapható a hátsó asztalnál és a plébánia irodájában.

2. Tisztelettel kérjük plébániánk segítői közül azokat, akik még nem vették át a jubileumi csomagot, hogy jöjjenek be érte a sekrestyébe, vagy az irodába.

3. Szeptember 9-én (péntek) lesz Boldog Eppinger Mária Alfonza emléknapja, mely egyben boldoggá avatásának 5. évfordulója is. A Jézus Szíve templomban reggel 7.00 órakor ünnepi szentmisét tartunk, melynek végén lehetőség nyílik a rendalapító csontereklyéjének tiszteletére is. Szeretettel várunk mindenkit!

4. Plébániánkon a Baba-mama klub október 11-én (kedd) délelőtt indul kétheti rendszerességgel. A felső tagozatos gyerekek közösségének első alkalma szeptember 23-án (péntek) lesz. Az első bérmálási felkészítő október 1-jén (szombat) 9.00-12.00 óráig lesz a plébánián. A csoportokba továbbra is lehet jelentkezni honlapunkon!

5. Az idei tanévben szeretnénk megújított formában és tartalommal újraindítani a bibliaórákat. A tervek szerint szeptember 29-től (csütörtök) az esti szentmise után heti rendszerességgel „A Szentírás üzenete tegnap és ma” címmel várjuk Németh Ervin lelkipásztori munkatárssal mindazokat, akiket érdekel a Biblia első lapjainak üzenete a mai ember számára. Az első félévben többek között a teremtéstörténet, Káin és Ábel, Noé bárkája és a Bábeli torony kerül górcső alá.

6. Szeptember 12-én (hétfő), Szűz Mária szent neve emléknapján lesz a Jézus Szíve templom szentségimádási napja. A reggel 7.00 órai szentmise után lesz a szentségkitétel, majd 15.30-kor litániát imádkozunk és szentségi áldásban részesülhetünk. Szeretettel várjuk szentségőrzők jelentkezését, kérjük, hogy a hátsó asztalon található lapon iratkozzanak fel.

7. A családos szentmisék szeptember 18-án kezdődnek a Szent Imre templomban vasárnaponként 10.30 órakor. Ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni, mind az előkészületekhez, mind a gyerekfoglalkozásokhoz keresünk segítőket. A családos szentmise Facebook oldalán jelezzük a konkrét feladatokat. Hálásan köszönjük minden jószándékú segítő munkáját!

8. A Ringató kisgyermekes zenés foglalkozások szeptember 7-től szerdánként 9.30-10.00 óráig lesznek a Szent Imre Plébánián. A részletekről és a foglalkozások költségéről érdeklődni G. Kovács Modesztánál lehet a 0670/6090705-ös telefonszámon, vagy a “Ringató Sopron és környéke” Facebook oldalon.

9. A Jézus Szíve templom takarítására várunk segítőket minden korosztályból szeptember 10-én, szombaton 7.30-tól. Hálásan köszönjük a segítséget!

10. A jövő hétvégén a dél-amerikai misszióban szolgáló Varga János verbita atya lesz a vendégünk, szombaton este 18 órakor a Jézus Szíve templomban, vasárnap este 18 órakor pedig a Szent Imre templomban mutatja be a szentmisét, majd szentségimádást vezet, hogy az Úr Jézus gyógyítsa életünk sebeit. Szeretettel várunk mindenkit!

 

További hírek

Évközi 26. vasárnap

Évközi 26. vasárnap

A dúsgazdag és a szegény Lázár példázata egyértelművé teszi számunkra, hogy a földi életünkben dől el örök sorsunk. Szeretnénk Isten Országába jutni. Nem is kérdés: ép eszű ember miért ne szeretne örökké boldog lenni? A kulcsszó a törekvés. Ezt fogja nézni a mi Urunk, amikor számadásra szólít minket. Ismeri a természetünket, a személyiségünket, minden testi-lelki nyavalyánkat. A fókuszkérdés egyértelmű: törekedtél?


Évközi 25. vasárnap

Évközi 25. vasárnap

A hűltlen intézőről szóló jézusi példabeszéd az okosságot emeli ki. Azt a leleményességet, amely kell, hogy párosuljon az Isten iránti hűségünkhöz. Az Ő oldaláról személve ez azt jelenti, hogy tudjunk okosan bánni a földi dolgokkal, a helyén kezelve mindent, az üdvösség szolgálatába állítva. Amint nem így viszonyulunk a pénzhez, a tárgyakhoz, az evilág nyújtotta eszközökhöz, gyengül az Úr iránti hűségünk, mert megosztott lesz a szívünk.


Évközi 24. vasárnap

Évközi 24. vasárnap

A tékozló fiút, az irgalmas atyát és a méltatlankodó testvért jól ismerjük az Úr Jézus legismertebb példabeszédéből. Megszólal itt még valaki, az atyai ház egyik szolgája, aki - miután a kisebbik fiú léha életét hátrahagyta, és visszatért atyjához - elújságolja az otthon maradt testvérnek, hogy "megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt." A hízlalt borjú a Mennyei Atya végtelen szeretetét jelzi. Rá tudok csodálkozni erre, amikor az életemet sikerül újra Isten felé terelgetnem? Mit szólok ahhoz, ha a környezetemben valaki megtér?


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.