Évközi 23. vasárnap

"Aki nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom." Valljuk be őszintén, nem feltétlenül szimpatizálunk ezzel a jézusi mondattal. Ez a kijelentés tulajdonképpen buzdítás, az út kijelölése, iránytű, amely segíthet krisztusi módon tájolni az életünket. Valóban ilyen volna Krisztus követése? Sokkal megnyerőbb, amikor a csodatevő, sokakat megszólító Jézust látjuk. A Mester a "mindent" kéri tlünk, nem csupán a lelkes, könnyed, egyszerű pillanataink neki ajándékozását, hanem a vontatott, nehéz és bonyolult pillanatainkban is azt kéri, hogy Rá tekintsünk. A "minden" odaadása nem elveszítést, hanem a teljességet jelenti.

1. A Szent Imre templom 25 éves jubileumára kiadott emlékkönyv 1350 Ft-os áron továbbra is kapható a hátsó asztalnál és a plébánia irodájában.

2. Tisztelettel kérjük plébániánk segítői közül azokat, akik még nem vették át a jubileumi csomagot, hogy jöjjenek be érte a sekrestyébe, vagy az irodába.

3. Szeptember 9-én (péntek) lesz Boldog Eppinger Mária Alfonza emléknapja, mely egyben boldoggá avatásának 5. évfordulója is. A Jézus Szíve templomban reggel 7.00 órakor ünnepi szentmisét tartunk, melynek végén lehetőség nyílik a rendalapító csontereklyéjének tiszteletére is. Szeretettel várunk mindenkit!

4. Plébániánkon a Baba-mama klub október 11-én (kedd) délelőtt indul kétheti rendszerességgel. A felső tagozatos gyerekek közösségének első alkalma szeptember 23-án (péntek) lesz. Az első bérmálási felkészítő október 1-jén (szombat) 9.00-12.00 óráig lesz a plébánián. A csoportokba továbbra is lehet jelentkezni honlapunkon!

5. Az idei tanévben szeretnénk megújított formában és tartalommal újraindítani a bibliaórákat. A tervek szerint szeptember 29-től (csütörtök) az esti szentmise után heti rendszerességgel „A Szentírás üzenete tegnap és ma” címmel várjuk Németh Ervin lelkipásztori munkatárssal mindazokat, akiket érdekel a Biblia első lapjainak üzenete a mai ember számára. Az első félévben többek között a teremtéstörténet, Káin és Ábel, Noé bárkája és a Bábeli torony kerül górcső alá.

6. Szeptember 12-én (hétfő), Szűz Mária szent neve emléknapján lesz a Jézus Szíve templom szentségimádási napja. A reggel 7.00 órai szentmise után lesz a szentségkitétel, majd 15.30-kor litániát imádkozunk és szentségi áldásban részesülhetünk. Szeretettel várjuk szentségőrzők jelentkezését, kérjük, hogy a hátsó asztalon található lapon iratkozzanak fel.

7. A családos szentmisék szeptember 18-án kezdődnek a Szent Imre templomban vasárnaponként 10.30 órakor. Ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni, mind az előkészületekhez, mind a gyerekfoglalkozásokhoz keresünk segítőket. A családos szentmise Facebook oldalán jelezzük a konkrét feladatokat. Hálásan köszönjük minden jószándékú segítő munkáját!

8. A Ringató kisgyermekes zenés foglalkozások szeptember 7-től szerdánként 9.30-10.00 óráig lesznek a Szent Imre Plébánián. A részletekről és a foglalkozások költségéről érdeklődni G. Kovács Modesztánál lehet a 0670/6090705-ös telefonszámon, vagy a “Ringató Sopron és környéke” Facebook oldalon.

9. A Jézus Szíve templom takarítására várunk segítőket minden korosztályból szeptember 10-én, szombaton 7.30-tól. Hálásan köszönjük a segítséget!

10. A jövő hétvégén a dél-amerikai misszióban szolgáló Varga János verbita atya lesz a vendégünk, szombaton este 18 órakor a Jézus Szíve templomban, vasárnap este 18 órakor pedig a Szent Imre templomban mutatja be a szentmisét, majd szentségimádást vezet, hogy az Úr Jézus gyógyítsa életünk sebeit. Szeretettel várunk mindenkit!

 

További hírek

Úrnapja

Úrnapja

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked!
Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted.
Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk,
Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak, mit kiosztott Krisztusunk.
Hangosan hát fönnesengjen, ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma!
Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep, amaz asztal, amaz első lakoma.


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelével elindult Jézus egyháza. Kezdetét veszi a misszió, az igehirdetés. A küldetés mibenléte egyértelmű volt az apostolok számára eddig is, Pünkösd napján megkapták hozzá az erőt és a bátorságot. Akik bérmálkoznak, ugyanezt élhetik át! Akik pedig már a keresztény beavatás teljességében vannak, számukra megerősítés, új lendület a mai nap!


Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Márk evangéliumának utolsó mondataiban krisztusi küldetést kapnak a tanítványok, rajtuk keresztül pedig minden kor keresztényei. A feladat az evangélium örömének hirdetése. Ez nem megy leszegett fejjel. Mai kutatások szerint az okoseszközök egyre nagyobb mértékű használata egyfajta meggörnyedő testtartást eredményez. És még mennyi minden van, ami befelé, magunkba fordít minket. Az Úr Jézus mennybemenetele az apostolok tekintetét fizikailag is felemelte. Miközben várjuk az Erőt, a Szentlelket, ne felejtsük el, hogy a Mester megmutatta azt az utat, amely a végső célunkhoz vezet!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.