Évközi 23. vasárnap

"Aki nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom." Valljuk be őszintén, nem feltétlenül szimpatizálunk ezzel a jézusi mondattal. Ez a kijelentés tulajdonképpen buzdítás, az út kijelölése, iránytű, amely segíthet krisztusi módon tájolni az életünket. Valóban ilyen volna Krisztus követése? Sokkal megnyerőbb, amikor a csodatevő, sokakat megszólító Jézust látjuk. A Mester a "mindent" kéri tlünk, nem csupán a lelkes, könnyed, egyszerű pillanataink neki ajándékozását, hanem a vontatott, nehéz és bonyolult pillanatainkban is azt kéri, hogy Rá tekintsünk. A "minden" odaadása nem elveszítést, hanem a teljességet jelenti.

1. A Szent Imre templom 25 éves jubileumára kiadott emlékkönyv 1350 Ft-os áron továbbra is kapható a hátsó asztalnál és a plébánia irodájában.

2. Tisztelettel kérjük plébániánk segítői közül azokat, akik még nem vették át a jubileumi csomagot, hogy jöjjenek be érte a sekrestyébe, vagy az irodába.

3. Szeptember 9-én (péntek) lesz Boldog Eppinger Mária Alfonza emléknapja, mely egyben boldoggá avatásának 5. évfordulója is. A Jézus Szíve templomban reggel 7.00 órakor ünnepi szentmisét tartunk, melynek végén lehetőség nyílik a rendalapító csontereklyéjének tiszteletére is. Szeretettel várunk mindenkit!

4. Plébániánkon a Baba-mama klub október 11-én (kedd) délelőtt indul kétheti rendszerességgel. A felső tagozatos gyerekek közösségének első alkalma szeptember 23-án (péntek) lesz. Az első bérmálási felkészítő október 1-jén (szombat) 9.00-12.00 óráig lesz a plébánián. A csoportokba továbbra is lehet jelentkezni honlapunkon!

5. Az idei tanévben szeretnénk megújított formában és tartalommal újraindítani a bibliaórákat. A tervek szerint szeptember 29-től (csütörtök) az esti szentmise után heti rendszerességgel „A Szentírás üzenete tegnap és ma” címmel várjuk Németh Ervin lelkipásztori munkatárssal mindazokat, akiket érdekel a Biblia első lapjainak üzenete a mai ember számára. Az első félévben többek között a teremtéstörténet, Káin és Ábel, Noé bárkája és a Bábeli torony kerül górcső alá.

6. Szeptember 12-én (hétfő), Szűz Mária szent neve emléknapján lesz a Jézus Szíve templom szentségimádási napja. A reggel 7.00 órai szentmise után lesz a szentségkitétel, majd 15.30-kor litániát imádkozunk és szentségi áldásban részesülhetünk. Szeretettel várjuk szentségőrzők jelentkezését, kérjük, hogy a hátsó asztalon található lapon iratkozzanak fel.

7. A családos szentmisék szeptember 18-án kezdődnek a Szent Imre templomban vasárnaponként 10.30 órakor. Ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni, mind az előkészületekhez, mind a gyerekfoglalkozásokhoz keresünk segítőket. A családos szentmise Facebook oldalán jelezzük a konkrét feladatokat. Hálásan köszönjük minden jószándékú segítő munkáját!

8. A Ringató kisgyermekes zenés foglalkozások szeptember 7-től szerdánként 9.30-10.00 óráig lesznek a Szent Imre Plébánián. A részletekről és a foglalkozások költségéről érdeklődni G. Kovács Modesztánál lehet a 0670/6090705-ös telefonszámon, vagy a “Ringató Sopron és környéke” Facebook oldalon.

9. A Jézus Szíve templom takarítására várunk segítőket minden korosztályból szeptember 10-én, szombaton 7.30-tól. Hálásan köszönjük a segítséget!

10. A jövő hétvégén a dél-amerikai misszióban szolgáló Varga János verbita atya lesz a vendégünk, szombaton este 18 órakor a Jézus Szíve templomban, vasárnap este 18 órakor pedig a Szent Imre templomban mutatja be a szentmisét, majd szentségimádást vezet, hogy az Úr Jézus gyógyítsa életünk sebeit. Szeretettel várunk mindenkit!

 

További hírek

Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ünnepén ünnepeljük a háromságos egy Istent, a szeretetet, amelyből részt kaptunk, az embert, aki képmás, a családot, mely ennek a szeretetközösségnek a képe itt a földön. Ünnepeljük az igazságot, gyönyörködjünk a szépben. Mindezért pedig fakadjon hála a szívünkben, hogy Isten beavatott bennünket ezekbe a titkokba! Nem vagyunk elveszettek: az Atyaisten végtelen szeretete folyományaként testvért, Fiút kaptunk Jézus Krisztusban, a harmadik isteni személy, a Szentlélek pedig vezet bennünket. Persze, ha hagyjuk!


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük Pünkösdkor, az Egyház születésnapját. A kiáradó Lélek a nyitott szíveket keresi. Változást akar bennünk. Azért jön, hogy jótékonyan felkavarjon bennünket. A világ végéig az Egyház éltető lelke marad. Kapcsolódjunk Hozzá mi is, hogy mindazokra az ajándékokra, amelyekkel meg akar lepni minket, rá tudjunk csodálkozni, és valóban a miénk legyen!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

Jézusunk a mai evangéliumban nem csak kér, hanem ígér is. Kéri, hogy ha szeretjük Őt, tartsuk meg parancsait. Fedezzük fel, hogy Isten életünk vezére, az embertárunk pedig Isten képmása. Hogy ehhez erőnk, motivációnk legyen, megígéri, hogy elérkezik az Igazság Lelke, és velünk is marad. Pünkösdre várunk, a Szentlélek eljövetelét készülünk megünnepelni!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.