Évközi 22. vasárnap

Szent Lukács evangéliumának erre a vasárnapra kijelölt szakaszában az alázatról tanít bennünket az Úr Jézus. Vendégségben válogatták az első helyeket a meghívottak. A Mester példabeszéddel reagál a helyzetre, melynek végén megjegyzi: az igazak feltámadásakor kapott jutalom legyen a tetteink mozgatórugója. Nyilván fontos az előzékenység, udvariasság, bizonyos protokoll-szabályok megtartása, de rájöhetünk: az sokkal izgalmasabb kérdés, hogy Isten hogy lát bennünket. Vajon állít-e rangsort? Majd kiderül, addig is nincs más feladatunk, mint törekedni az életszentségre!

1. A Szent Imre templom 25 éves jubileumára kiadott emlékkönyv 1350 Ft-os áron kapható a hátsó asztalnál és a plébánia irodájában. A jubileumi logóval ellátott üvegpohár korlátozott számban csak az irodában kapható 600 Ft-os áron.

2. Tisztelettel kérjük plébániánk segítői közül azokat, akik még nem vették át a jubileumi csomagot, hogy jöjjenek be érte a sekrestyébe, vagy az irodába.

3. Szeretettel várjuk a jelentkezőket a szeptember második felében induló csoportjainkba:

  • Baba-mama klubba, mely kéthetente valamelyik hétköznap délelőtt lesz,
  • Felső tagozatos ifjúsági közösségbe, mely nagyjából kéthetente péntek este lesz,
  • Bérmálási felkészítőre, melyet 9. osztályosok, és egyéb középiskolai osztályokba járók számára hirdetünk havonta egy szombat délelőttre,
  • Keresztségre, elsőáldozásra és bérmálásra felkészítő katekumenátusra, mely nagyjából kéthetente kedd esténként lesz 2 éven át a tanév során.

Jelentkezni plébániánk honlapján az elektronikus űrlap kitöltésével lehet.

4. Szombaton délelőtt lesz a Győri Püspökvár kertjében a jubiláns házasok hálaadó szentmiséje. A szervezők a jelentkezettektől azt kérik, hogy legkésőbb 9.30-ra érkezzenek meg a Káptalandombra, ahol útba igazítják, és a névre szóló ülőhelyekhez kísérik őket. Szívből kívánjuk, hogy minden jubiláns házaspár mind hitben és szeretetben, mind egymás iránti elkötelezettségben megerősödjenek!

5. A Szent Imre templomban használatos piros mécseseket a legutóbbi rendeléskor már jelentősen megemelt áron kaptuk, így a továbbiakban a mécsesgyújtás 150 Ft-os áron lesz elérhető.

6. Plébániánk helyet ad az országszerte több helyen működő Ringató foglalkozásnak, melynek lényege a kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől 3 éves korig a kodályi elvek alapján. Az énekes-mondókás foglalkozások szeptember 7-től szerdánként 9.30-10.00 óráig lesznek a Szent Imre Plébánián. A részletekről és a foglalkozások költségéről érdeklődni G. Kovács Modesztánál lehet a 0670/6090705-ös telefonszámon, vagy a „Ringató Sopron és környéke” Facebook oldalon.

További hírek

Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek ünnepén ünnepeljük a háromságos egy Istent, a szeretetet, amelyből részt kaptunk, az embert, aki képmás, a családot, mely ennek a szeretetközösségnek a képe itt a földön. Ünnepeljük az igazságot, gyönyörködjünk a szépben. Mindezért pedig fakadjon hála a szívünkben, hogy Isten beavatott bennünket ezekbe a titkokba! Nem vagyunk elveszettek: az Atyaisten végtelen szeretete folyományaként testvért, Fiút kaptunk Jézus Krisztusban, a harmadik isteni személy, a Szentlélek pedig vezet bennünket. Persze, ha hagyjuk!


Pünkösdvasárnap

Pünkösdvasárnap

A Szentlélek eljövetelét ünnepeljük Pünkösdkor, az Egyház születésnapját. A kiáradó Lélek a nyitott szíveket keresi. Változást akar bennünk. Azért jön, hogy jótékonyan felkavarjon bennünket. A világ végéig az Egyház éltető lelke marad. Kapcsolódjunk Hozzá mi is, hogy mindazokra az ajándékokra, amelyekkel meg akar lepni minket, rá tudjunk csodálkozni, és valóban a miénk legyen!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

Jézusunk a mai evangéliumban nem csak kér, hanem ígér is. Kéri, hogy ha szeretjük Őt, tartsuk meg parancsait. Fedezzük fel, hogy Isten életünk vezére, az embertárunk pedig Isten képmása. Hogy ehhez erőnk, motivációnk legyen, megígéri, hogy elérkezik az Igazság Lelke, és velünk is marad. Pünkösdre várunk, a Szentlélek eljövetelét készülünk megünnepelni!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.