Évközi 22. vasárnap

Szent Lukács evangéliumának erre a vasárnapra kijelölt szakaszában az alázatról tanít bennünket az Úr Jézus. Vendégségben válogatták az első helyeket a meghívottak. A Mester példabeszéddel reagál a helyzetre, melynek végén megjegyzi: az igazak feltámadásakor kapott jutalom legyen a tetteink mozgatórugója. Nyilván fontos az előzékenység, udvariasság, bizonyos protokoll-szabályok megtartása, de rájöhetünk: az sokkal izgalmasabb kérdés, hogy Isten hogy lát bennünket. Vajon állít-e rangsort? Majd kiderül, addig is nincs más feladatunk, mint törekedni az életszentségre!

1. A Szent Imre templom 25 éves jubileumára kiadott emlékkönyv 1350 Ft-os áron kapható a hátsó asztalnál és a plébánia irodájában. A jubileumi logóval ellátott üvegpohár korlátozott számban csak az irodában kapható 600 Ft-os áron.

2. Tisztelettel kérjük plébániánk segítői közül azokat, akik még nem vették át a jubileumi csomagot, hogy jöjjenek be érte a sekrestyébe, vagy az irodába.

3. Szeretettel várjuk a jelentkezőket a szeptember második felében induló csoportjainkba:

  • Baba-mama klubba, mely kéthetente valamelyik hétköznap délelőtt lesz,
  • Felső tagozatos ifjúsági közösségbe, mely nagyjából kéthetente péntek este lesz,
  • Bérmálási felkészítőre, melyet 9. osztályosok, és egyéb középiskolai osztályokba járók számára hirdetünk havonta egy szombat délelőttre,
  • Keresztségre, elsőáldozásra és bérmálásra felkészítő katekumenátusra, mely nagyjából kéthetente kedd esténként lesz 2 éven át a tanév során.

Jelentkezni plébániánk honlapján az elektronikus űrlap kitöltésével lehet.

4. Szombaton délelőtt lesz a Győri Püspökvár kertjében a jubiláns házasok hálaadó szentmiséje. A szervezők a jelentkezettektől azt kérik, hogy legkésőbb 9.30-ra érkezzenek meg a Káptalandombra, ahol útba igazítják, és a névre szóló ülőhelyekhez kísérik őket. Szívből kívánjuk, hogy minden jubiláns házaspár mind hitben és szeretetben, mind egymás iránti elkötelezettségben megerősödjenek!

5. A Szent Imre templomban használatos piros mécseseket a legutóbbi rendeléskor már jelentősen megemelt áron kaptuk, így a továbbiakban a mécsesgyújtás 150 Ft-os áron lesz elérhető.

6. Plébániánk helyet ad az országszerte több helyen működő Ringató foglalkozásnak, melynek lényege a kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől 3 éves korig a kodályi elvek alapján. Az énekes-mondókás foglalkozások szeptember 7-től szerdánként 9.30-10.00 óráig lesznek a Szent Imre Plébánián. A részletekről és a foglalkozások költségéről érdeklődni G. Kovács Modesztánál lehet a 0670/6090705-ös telefonszámon, vagy a „Ringató Sopron és környéke” Facebook oldalon.

További hírek

Húsvét 3. vasárnapja

Húsvét 3. vasárnapja

Lukács evangéliuma segítségével ismét az Úr Jézus feltámadását követő egyik jelenésnek lehetünk tanúi, mely egészen szemléletes. Érzékek és érzések, melyek mind a megtapasztalást akarják aláhúzni. Az apostolokéhoz hasonlóan velünk is olykor megesik, hogy felüti a fejét a félelem, az ijedtség, amikor Isten be akar lépni az életünkbe. Mi nem így, vagy úgy képzeltük. Számunkra más helyzet komfortosabb lett volna. Amikor lemondunk a saját elképzeléseinkről, amikor tudunk elengedni dolgokat, akkor adunk teret a Feltámadottnak. Teljesen biztos, hogy ekkor szűnik a félelem, az ijedtség és a kétely, helyébe pedig a hit talaján az öröm, a béke és a ráhagyatkozás biztonsága költözik!


Húsvét 2. vasárnapja

Húsvét 2. vasárnapja

Tamás apostol kerül a figyelmünk középpontjába az evangéliumi szakasz hallatán. Ő "hiszi, ha látja" az Úr Jézus feltámadását. Tamáskodik. Sokszor tesszük ezt mi is, amikor Isten életünkben való jelenlétét, irgalmas szeretetét firtatjuk. Jó módszer lehet, ha figyelmünk középpontjába inkább a Feltámadottat helyezzük. Ha Rá tekintünk, biztosak lehetünk abban, hogy jó irányba is haladunk. "Én Uram, én Istenem!" Tamás apostol hitvallása - látva az Üdvözítőt - mélyebbnek tűnik, mint a többieké.


Húsvétvasárnap

Húsvétvasárnap

Jézus Krisztus feltámadása keresztény életünk legfontosabb eseménye. Igen, a mi életünké is. Örök sorsunk szempontjából kulcsfontosságú, hogy hova juthatunk. Krisztus megváltó kereszthalála és feltámadása a mennyország, az örök üdvösség perspektíváját tárja elénk. Ezért a legfontosasbb esemény számunkra. Ennek tudatában, az atyai házat megcélozva éljünk!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.