Évközi 22. vasárnap

Szent Lukács evangéliumának erre a vasárnapra kijelölt szakaszában az alázatról tanít bennünket az Úr Jézus. Vendégségben válogatták az első helyeket a meghívottak. A Mester példabeszéddel reagál a helyzetre, melynek végén megjegyzi: az igazak feltámadásakor kapott jutalom legyen a tetteink mozgatórugója. Nyilván fontos az előzékenység, udvariasság, bizonyos protokoll-szabályok megtartása, de rájöhetünk: az sokkal izgalmasabb kérdés, hogy Isten hogy lát bennünket. Vajon állít-e rangsort? Majd kiderül, addig is nincs más feladatunk, mint törekedni az életszentségre!

1. A Szent Imre templom 25 éves jubileumára kiadott emlékkönyv 1350 Ft-os áron kapható a hátsó asztalnál és a plébánia irodájában. A jubileumi logóval ellátott üvegpohár korlátozott számban csak az irodában kapható 600 Ft-os áron.

2. Tisztelettel kérjük plébániánk segítői közül azokat, akik még nem vették át a jubileumi csomagot, hogy jöjjenek be érte a sekrestyébe, vagy az irodába.

3. Szeretettel várjuk a jelentkezőket a szeptember második felében induló csoportjainkba:

  • Baba-mama klubba, mely kéthetente valamelyik hétköznap délelőtt lesz,
  • Felső tagozatos ifjúsági közösségbe, mely nagyjából kéthetente péntek este lesz,
  • Bérmálási felkészítőre, melyet 9. osztályosok, és egyéb középiskolai osztályokba járók számára hirdetünk havonta egy szombat délelőttre,
  • Keresztségre, elsőáldozásra és bérmálásra felkészítő katekumenátusra, mely nagyjából kéthetente kedd esténként lesz 2 éven át a tanév során.

Jelentkezni plébániánk honlapján az elektronikus űrlap kitöltésével lehet.

4. Szombaton délelőtt lesz a Győri Püspökvár kertjében a jubiláns házasok hálaadó szentmiséje. A szervezők a jelentkezettektől azt kérik, hogy legkésőbb 9.30-ra érkezzenek meg a Káptalandombra, ahol útba igazítják, és a névre szóló ülőhelyekhez kísérik őket. Szívből kívánjuk, hogy minden jubiláns házaspár mind hitben és szeretetben, mind egymás iránti elkötelezettségben megerősödjenek!

5. A Szent Imre templomban használatos piros mécseseket a legutóbbi rendeléskor már jelentősen megemelt áron kaptuk, így a továbbiakban a mécsesgyújtás 150 Ft-os áron lesz elérhető.

6. Plébániánk helyet ad az országszerte több helyen működő Ringató foglalkozásnak, melynek lényege a kisgyermekkori zenei nevelés a születéstől 3 éves korig a kodályi elvek alapján. Az énekes-mondókás foglalkozások szeptember 7-től szerdánként 9.30-10.00 óráig lesznek a Szent Imre Plébánián. A részletekről és a foglalkozások költségéről érdeklődni G. Kovács Modesztánál lehet a 0670/6090705-ös telefonszámon, vagy a „Ringató Sopron és környéke” Facebook oldalon.

További hírek

Évközi 26. vasárnap

Évközi 26. vasárnap

A dúsgazdag és a szegény Lázár példázata egyértelművé teszi számunkra, hogy a földi életünkben dől el örök sorsunk. Szeretnénk Isten Országába jutni. Nem is kérdés: ép eszű ember miért ne szeretne örökké boldog lenni? A kulcsszó a törekvés. Ezt fogja nézni a mi Urunk, amikor számadásra szólít minket. Ismeri a természetünket, a személyiségünket, minden testi-lelki nyavalyánkat. A fókuszkérdés egyértelmű: törekedtél?


Évközi 25. vasárnap

Évközi 25. vasárnap

A hűltlen intézőről szóló jézusi példabeszéd az okosságot emeli ki. Azt a leleményességet, amely kell, hogy párosuljon az Isten iránti hűségünkhöz. Az Ő oldaláról személve ez azt jelenti, hogy tudjunk okosan bánni a földi dolgokkal, a helyén kezelve mindent, az üdvösség szolgálatába állítva. Amint nem így viszonyulunk a pénzhez, a tárgyakhoz, az evilág nyújtotta eszközökhöz, gyengül az Úr iránti hűségünk, mert megosztott lesz a szívünk.


Évközi 24. vasárnap

Évközi 24. vasárnap

A tékozló fiút, az irgalmas atyát és a méltatlankodó testvért jól ismerjük az Úr Jézus legismertebb példabeszédéből. Megszólal itt még valaki, az atyai ház egyik szolgája, aki - miután a kisebbik fiú léha életét hátrahagyta, és visszatért atyjához - elújságolja az otthon maradt testvérnek, hogy "megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt." A hízlalt borjú a Mennyei Atya végtelen szeretetét jelzi. Rá tudok csodálkozni erre, amikor az életemet sikerül újra Isten felé terelgetnem? Mit szólok ahhoz, ha a környezetemben valaki megtér?


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.