Évközi 19. vasárnap

"Ahol a kincsetek, ott a szívetek is!" Földi életünkben igazán művészi feladat a hangsúlyokat, arányokat megtalálni. Eldönteni, hogy mi, vagy ki a fontos. Az Úr Jézus azonban nem csupán értéktárat vonultat fel tanításával, hanem magát az életet. Aki őt választja, még ha bukdácsolva is, de Isten Országa felé tart. Aki benne bízik, még ha néha pislákol is az éberség lángja, szüntelenül tudatában lesz annak, hogy Valaki szereti, és hazavárja!

1. A héten hétfőtől péntekig tartjuk a X. Szent Imre Napközis Tábort a plébánián. Az idei évben újra egy közös tábort szerveztünk valamennyi korosztálynak, a segítőkkel együtt az összlétszám megközelíti a 90 főt. Felhívjuk a hittantáborba jelentkezettek figyelmét, hogy ebben az évben fél órával korábban, tehát 8.30 órakor kezdődik a program. Szeretettel várjuk őket!

2. A hittantábor idején plébániánk irodája a szokott rendben tart nyitva.

3. A Szent Imre templom felszentelésének 25. évfordulójára a templom és a plébánia közösségi termeinek nagytakarítására, valamint az udvar rendezésére várunk segítőket minden korosztályból augusztus 13-án (szombat) reggel 8.00 órára.

4. A Szent Imre templom felszentelésének ezüst jubileumát három kiemelt programmal ünnepeljük:

  • 2022. augusztus 19-én (péntek) 18.00 órakor a templomban az új plébánia eddigi lelkipásztoraival kerekasztal-beszélgetés lesz „Isten szolgái a Szent Imrében” címmel.
  • 2022. augusztus 20-án (szombat) 16.00 órakor Dr. Veres András megyéspüspök vezetésével és városunk papságával ünnepi hálaadó szentmisét tartunk, melyet szeretetvendégség követ.
  • 2022. augusztus 20-án (szombat) 20.30 órakor plébániánk Töviskorona zenekarának szolgálatával zenés dicsőítő szentségimádást tartunk, melyet szintén szeretetvendégség követ.

Szívből reméljük, hogy ezek a programok minél többeket megszólítanak, és velünk tartanak a hálaadásban és az ünneplésben!

További hírek

Évközi 24. vasárnap

Évközi 24. vasárnap

A megbocsátás emberi életünk, mindennapi küzdelmeink talán legnehezebbje. Péter apostol az evangéliumban megkérdezi Mesterét: hányszor kell megbocsátani, talán hétszer? Az Úr Jézus először a "hetvenszer hétszer" kifejezéssel jelzi, hogy mindannyiszor így kellene tennünk, majd egy példabeszéddel rávilágít, hogy Isten irgalmassága, az emberek felé irányuló megbocsátó szeretete felülmúlhatatlan. Ha ez valóban átjárja a lelkünket, akkor nem lehetetlennek tűnő vállalkozás lesz a megbocsátás útja, hanem erőt adhat a túlcsorduló könyörület!


Évközi 23. vasárnap

Évközi 23. vasárnap

A mai vasárnap evangéliumi szakaszát (Mt 18, 15-20) olvasva olyan fogalmak juthatnak eszünkbe, mint közösség, felelősség, kiengesztelődés, egyetértés. Érezzük, hogy ezek nem csupán szép szavak, hanem egész életünket meghatározó, válaszokra felhívó valóságok. Isten nélkül hosszú távon nem lehetünk boldogok. Ahhoz, hogy élhető legyen a körülöttünk lévő világ, az emberi kapcsolataink, hogy tudjunk felelősséget érezni embertársaink iránt, és ebből cselekedetek fakadjanak, ehhez bizony az Úrra van szükségünk. Találjunk rá az imádságban az erőforrásra, a kinyújtott isteni kézre!


Évközi 21. vasárnap

Évközi 21. vasárnap

"Hát ti, kinek tartotok engem?" - kérdezi az Úr Jézus a tanítványaitól. A kérdés a mi életünkben is megkerülhetetlen. Az erre adott válasz fejezi ki a hitünket. "Nem magánügy a hitünk" - halljuk sokszor a misszióra, tanúságtételre irányuló kijelentést, ám a személyes megvallás az alapja mindennek. Ha csupán általánosságban kellene viszonyulnunk az Úrhoz, akkor e viszonyulás mértéke határozna meg mindent. Ilyenkor fordul elő, hogy egy szép történetnek gondoljuk az egész Krisztus-eseményt, amit vagy elhiszünk, vagy nem. A Péternek adott kulcsok kapcsán is feljöhet bennünk egy, a mennyország kapujában fel-alá járkáló szakállas ember képe, aki kedvére dönt az oda való bejutásról. Ha nincs személyes válaszunk az Úr Jézus kérdésére, fennáll a veszélye, hogy meseszerű elemekre alapozzuk vallásosságunkat. Jézus Krisztusra kell!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.