Évközi 19. vasárnap

"Ahol a kincsetek, ott a szívetek is!" Földi életünkben igazán művészi feladat a hangsúlyokat, arányokat megtalálni. Eldönteni, hogy mi, vagy ki a fontos. Az Úr Jézus azonban nem csupán értéktárat vonultat fel tanításával, hanem magát az életet. Aki őt választja, még ha bukdácsolva is, de Isten Országa felé tart. Aki benne bízik, még ha néha pislákol is az éberség lángja, szüntelenül tudatában lesz annak, hogy Valaki szereti, és hazavárja!

1. A héten hétfőtől péntekig tartjuk a X. Szent Imre Napközis Tábort a plébánián. Az idei évben újra egy közös tábort szerveztünk valamennyi korosztálynak, a segítőkkel együtt az összlétszám megközelíti a 90 főt. Felhívjuk a hittantáborba jelentkezettek figyelmét, hogy ebben az évben fél órával korábban, tehát 8.30 órakor kezdődik a program. Szeretettel várjuk őket!

2. A hittantábor idején plébániánk irodája a szokott rendben tart nyitva.

3. A Szent Imre templom felszentelésének 25. évfordulójára a templom és a plébánia közösségi termeinek nagytakarítására, valamint az udvar rendezésére várunk segítőket minden korosztályból augusztus 13-án (szombat) reggel 8.00 órára.

4. A Szent Imre templom felszentelésének ezüst jubileumát három kiemelt programmal ünnepeljük:

  • 2022. augusztus 19-én (péntek) 18.00 órakor a templomban az új plébánia eddigi lelkipásztoraival kerekasztal-beszélgetés lesz „Isten szolgái a Szent Imrében” címmel.
  • 2022. augusztus 20-án (szombat) 16.00 órakor Dr. Veres András megyéspüspök vezetésével és városunk papságával ünnepi hálaadó szentmisét tartunk, melyet szeretetvendégség követ.
  • 2022. augusztus 20-án (szombat) 20.30 órakor plébániánk Töviskorona zenekarának szolgálatával zenés dicsőítő szentségimádást tartunk, melyet szintén szeretetvendégség követ.

Szívből reméljük, hogy ezek a programok minél többeket megszólítanak, és velünk tartanak a hálaadásban és az ünneplésben!

További hírek

Évközi 13. vasárnap

Évközi 13. vasárnap

Jairus lányának feltámasztását meglehetősen részletesen tárja elénk a mai evangéliumi részlet. Nem gyakori a halottfeltámasztás az Úr Jézus nyilvános működése alatt. Isteni erejét, hatalmát soha nem szenzációkeltésre használja, hanem a hit megerősítésére. Vessük bizalmunkat Istenbe, vagyis hittel mondjuk ki: "Legyen meg a Te akaratod!"


Évközi 11. vasárnap

Évközi 11. vasárnap

A földbe vetett mag és a felnövekvő mustármag példabeszéde szerepel a mai evangéliumban, mely arra akar tanítani bennünket, hogy az életünkben hagyjuk meg Istennek azokat a dolgokat, amelyek irányítása az Ő kezében van a legjobb helyen. Ez nem könnyű. Kimondani: "legyen meg a Te akaratod", amikor - valljuk meg őszintén - imáinkban gyakran kérjük az Urat arra, hogy a mi elképzelésünk feleljen meg az isteni akaratnak. A földbe vetett mag az Úr Jézus példázata szerint magától hoz termést. Magától az Istentől.


Úrnapja

Úrnapja

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked!
Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted.
Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk,
Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak, mit kiosztott Krisztusunk.
Hangosan hát fönnesengjen, ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma!
Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep, amaz asztal, amaz első lakoma.


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.