Urunk megkeresztelkedése

A karácsonyi ünnepkört lezáró vasárnap átvezet bennünket Jézus nyilvános működésének kezdetéhez. Egészen addig, amíg Jézus Keresztelő János elé nem lép, a nép között találjuk elvegyülve. A Szentírás szerint a Szentlélek leszállt rá, mégpedig látható alakban, mint egy galamb. Bizonyára mindannyian kívácsiak vagyunk, vajon egészen pontosan hogy is történt, hiszen érezzük, hogy az emberi szavak általi kifejezés, képalkotási képesség bizony kevés mindehhez. Nekünk azonban nem ihlet kell egy művészeti alkotáshoz, hanem a bizonyosságra van szükségünk, hogy igen, hallgathatunk a Mesterre!

1. Urunk megkeresztelkedésének ünnepével lezárul a karácsonyi időszak, egészen hamvazószerdáig évközi idő lesz.

2. A bérmálási felkészítők időpontjairól a héten tájékoztatjuk az érintetteket, miután a plébániai egyeztetés megtörtént.

3. Tisztelettel kérjük, hogy akik az idei évre újságokat rendeltek plébániánkon keresztül, az éves előfizetési díjakat szíveskedjenek január folyamán az irodában befizetni.

4. Tisztelettel kérjük, hogy akik az idei évben szeretnének házasságot kötni a Szent Imre templomban, mielőbb jelentkezzenek a plébánia irodájában.

5. Január harmadik hetében tartjuk az Ökumenikus Imahetet a keresztények egységéért. A Szent Imre templomban január 17-én (hétfő) 17.00 órakor kezdődik majd a közös imádság, melyen dr. Vladár Gábor rektor, református lelkipásztor fog igét hirdetni.

További hírek

Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapja

Az Úr Jézus a mai evangéliumban új parancsot ad: "Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást." Az újdonság ebben minden bizonnyal az, hogy ne a magunk módján akarjunk szeretni, hanem ahogy Ő példaként megmutatta. Az utolsó vacsorát követő pillanatokban, közvetlenül a szenvedése előtt buzdít bennünket így. Azt lenne jó belátnunk, elhinnünk, hogy a Mesternek igaza van!


Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

Az Isteni Irgalmasság vasárnapja

A mai evangélium egyik - látszólag - mellékesnek tűnő mondata: "Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás..." Az evangéliumi örömhír tehát a hitünk megalapozását hívatott szolgálni. Ebből a szempontból elmondhatjuk, hogy bizony nem keveset tételez fel rólunk Isten! Tamás apostol a feltámadás tényét csak akkor hitte el, amikor látta az Urat, és lehetősége nyílt megérinteni Őt. És velünk mi lesz? - merülhet fel joggal a kérdés. Mi is szeretnénk kézzelfogható bizonyítékot! Az Úr Jézus világ végéig megmaradó szeretetét a kezünkbe, mitöbb, a szánkba vehetjük, hogy éltető táplálékunk legyen. Felfedezhetőek a sebek, a közeledése, az Ő érinteni akarása. Irgalommal közeledik...


Virágvasárnap

Virágvasárnap

Az Úr Jézust királyként fogadják Jeruzsálemben. Hozsannát kiáltanak, örömteli ujjongásuk közepette ágakat lengetnek, és velük együtt ruháikat terítik az útra. A nagyhét eseményeinek fényébenaz üdvrivalgás a nép részéről meglephet minket, és elgondolkodtathat, hogy mennyire befolyásolható. Amikor a Messiást keresztre küldik, inkább már tömegnek neveznénk az egybegyűlteket. Még szerencse, hogy mindez a megváltásról szól, és nem kizárólag az emberről. A liturgiában megjelenik a passió, hogy előrevetítse az egyházi év legfontosabb hetének lényegét, hogy egy hét múlva a feltámadásra ébredjünk mi is.


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.