Advent 3. vasárnapja

Mit tegyünk? Ez a kérdés visszhangzik a mai evangéliumban. Szent Lukács leírja, hogy a nép, a vámosok és a katonák is megkérdezik Keresztelő Jánost az üdvösségre vezető útról. Miután igyekezett mindenkinek megfelelni, elkezdtek azon tanakodni, hogy nem János-e a Krisztus. Valamit megsejtettek abból, hogy itt készül valami. Úton van a Megváltó, akinek előfutárát hallgatták, kérdezgették. Úgy tűnik, a hozzáállásuk befogadó, vágyakozó volt: szerették volna a legteljesebb módon befogadni Istent. Az öröm vasárnapján mi azért adjunk hálát, hogy az Úr Jézusban megmutatkozott ez az isteni törődés, és elérkezett a megváltás!

1. Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a hét folyamán, vagy a mai napon tartós élelmiszert hoztak a plébániánk területén élő rászorultaknak. A belőlük összeállított élelmiszercsomagokat csütörtökön 16.00 és 18.00 óra között osztjuk ki a plébánián. Most a szentmise végén csatlakozunk az „Egymillió csillag a szegényekért” adventi adománygyűjtő akcióhoz: karitász csoportunk önkéntesei gyertyákat kínálnak mindnyájuknak, az értük adott adományok szintén a plébánia karitász munkáját segítik.

2. Kedden a Hűség-napi ünnepség miatt a plébánia irodája zárva lesz, valamint az esti szentmise elmarad!

3. Karácsonyi szentgyónásra várjuk a Szent Imre templom közösségi termeibe az iskolás gyermekeket és családtagjaikat is szerdán 15.30-tól 17.30 óráig. A korábbi évekhez hasonlóan december 18-án (szombat) 15.00-17.00 óráig is biztosítunk gyónási lehetőséget ugyanitt. A jövő héttől a Jézus Szíve templomban a sekrestye melletti szobában a hajnali szentmisék után is lehet gyónni. Várakozni a sekrestyében lehet.

4. December 15-én (szerda) lesz boldog Brenner János vértanú emléknapja, a Szent Imre templomban este 18.00 órakor ünnepi szentmise lesz, melyet Finta József csepregi plébános úr mutat be, aki a vértanú testvérének, Brenner László répcevisi plébánosnak gyermekkori tanítványa volt. Sokat buzgólkodik azon, hogy szellemi hagyatékát könyvek formájában közreadja. A szentmise után lehetőség lesz a feliratkozástól függetlenül könyvek vásárlására. A szentmise végén áldást adunk boldog Brenner János ereklyéjével.

5. December 18-án (szombat) este 19.00 órakor a Szent Imre templomban ingyenes karácsonyváró orgonahangversenyt tart Dankos Attila Fischer Annie-ösztöndíjas orgonaművész, az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia orgonistája. Az egyórás koncerten Vivaldi, Bach és Schumann művei mellett szabad improvizációt is hallhatunk majd karácsonyi témákra. Szeretettel várunk mindenkit!

6. Plébániánk segítőit a járványhelyzet miatt az idei évben sem tudjuk megvendégelni a plébánián. Egész éves munkájukat egy karácsonyi csomaggal szeretnénk megköszönni. Tisztelettel kérjük, hogy december 15-től szíveskedjenek átvenni a csomagokat a sekrestyében, vagy az irodában.

7. A megrendelt könyvek egy része még nem érkezett meg, reméljük, hogy szerdától átvehetők lesznek a sekrestyében, illetve az irodában. Tisztelettel kérjük, hogy mindenki ott vegye át a könyveket, ahol feliratkozott.

8. Tisztelettel kérjük, hogy akik 2022-ben a Szent Imre templomban szeretnének házasságot kötni, még az időpont lefixálása előtt jelentkezzenek a plébánia irodájában.

További hírek

Urunk megkeresztelkedése

Urunk megkeresztelkedése

A karácsonyi ünnepkört lezáró vasárnap átvezet bennünket Jézus nyilvános működésének kezdetéhez. Egészen addig, amíg Jézus Keresztelő János elé nem lép, a nép között találjuk elvegyülve. A Szentírás szerint a Szentlélek leszállt rá, mégpedig látható alakban, mint egy galamb. Bizonyára mindannyian kívácsiak vagyunk, vajon egészen pontosan hogy is történt, hiszen érezzük, hogy az emberi szavak általi kifejezés, képalkotási képesség bizony kevés mindehhez. Nekünk azonban nem ihlet kell egy művészeti alkotáshoz, hanem a bizonyosságra van szükségünk, hogy igen, hallgathatunk a Mesterre!


ADVENT 4. vasárnapja

ADVENT 4. vasárnapja

Szűz Mária meglátogatja idős rokonát, Erzsébetet, aki Keresztelő Jánossal a szíve alatt megéli a találkozás örömét. Felujjong a magzat is, örül a Szűzanya is. Ebből az evangéliumi szakaszból kitűnik, hogy az Istennel való találkozás mindig öröm. Néha úgy érezzük, nem akarunk az Úrral találkozni. Ne aggódjunk, hiszen az Ő szelíd hívása, várakozása egészen addig megmarad, amíg mi lelki rendet, szívbéli tisztaságot nem teremtünk. Ekkor rádöbbenhetünk, hogy mi magunk voltunk gátjai az örömteli találkozásnak!


Advent 2. vasárnapja

Advent 2. vasárnapja

A kijelölt evangéliumi részletben megjelenik Keresztelő János, aki felhívja a figyelmet életünk göröngyeinek kiegyenesítésére. A békétlenség, a gőg, az agresszió hegyeit elhordani, a lustaság, az erőtlenség, a motiválatlanság völgyeit feltölteni bizony nem egyszerű feladat. Tudva azt, hogy Isten is elindult az ember felé, jóleső dolog arra gondolnunk, hogy ő nem feltétlenül szembe jön velünk, hanem elkísér, biztosít a támogatásáról. Így a Vele való találkozáshoz Ő maga vezet el. Sosem vagyunk egyedül!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.