Advent 2. vasárnapja

A kijelölt evangéliumi részletben megjelenik Keresztelő János, aki felhívja a figyelmet életünk göröngyeinek kiegyenesítésére. A békétlenség, a gőg, az agresszió hegyeit elhordani, a lustaság, az erőtlenség, a motiválatlanság völgyeit feltölteni bizony nem egyszerű feladat. Tudva azt, hogy Isten is elindult az ember felé, jóleső dolog arra gondolnunk, hogy ő nem feltétlenül szembe jön velünk, hanem elkísér, biztosít a támogatásáról. Így a Vele való találkozáshoz Ő maga vezet el. Sosem vagyunk egyedül!

1. Plébániánk rászorulóinak karácsonyi csomagjához adventi tartósélelmiszer gyűjtési akciót hirdetünk. Szeretettel várjuk felajánlásaikat a jövő vasárnapig bezárólag a Jézus Szíve templom sekrestyéjébe, valamint a Szent Imre plébánia aulájába.

2. Idén is csatlakozunk a Katolikus Karitász által meghirdetett, „Egymillió csillag a szegényekért” elnevezésű adventi adománygyűjtő akcióhoz. Karitász csoportunk önkéntesei a jövő hétvégén gyertyákat kínálnak a Kedves Híveknek, az értük felajánlott adományokkal szintén a plébániánk területén élő rászorulók havi élelmiszer csomagjának összeállítását támogatják. Hálásan köszönjük az önkéntesek munkáját!

3. December 8-án (szerda) lesz a Jézus Szíve templom búcsúja, hiszen a templomot a Szeplőtelenül Fogantatott Szűzanya tiszteletére szentelték. A reggel 6.00 órai rorate lesz az ünnepi szentmise.

4. Szombaton 12 órás szentségimádás lesz a Szent Imre templom kápolnájában. A szentséglátogatással is kifejezhetjük karácsonyi készületünket. Szentségőrzők jelentkezését várjuk a Szent Imre templom sekrestyéjében kitett lapon.

5. Most a szentmise után várjuk még a szentmiséken 2022-ben felolvasói szolgálatot vállalók jelentkezését a sekrestyében.

6. A mai napon még fel lehet iratkozni Brenner László atya oktatásait tartalmazó könyvre, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról készült fotókönyvre, valamint az „Így főznek a magyar katolikusok” c. szakácskönyvre, valamint várjuk az Új Ember, az Adoremus és a Keresztény élet újságok előfizetéseit is.

7. A hátsó asztalnál továbbra is kapható plébániánk forgatható falinaptára 900 Ft-os áron, valamint néhány darab egylapos naptár 100 Ft-ért, illetve Hitvallás évkönyv 990 Ft-ért.

8. December 18-án (szombat) este 19.00 órakor a Szent Imre templomban ingyenes karácsonyváró orgonahangversenyt tart Dankos Attila Fischer Annie-ösztöndíjas orgonaművész, az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia orgonistája. Szeretettel várunk mindenkit!

További hírek

Urunk megkeresztelkedése

Urunk megkeresztelkedése

A karácsonyi ünnepkört lezáró vasárnap átvezet bennünket Jézus nyilvános működésének kezdetéhez. Egészen addig, amíg Jézus Keresztelő János elé nem lép, a nép között találjuk elvegyülve. A Szentírás szerint a Szentlélek leszállt rá, mégpedig látható alakban, mint egy galamb. Bizonyára mindannyian kívácsiak vagyunk, vajon egészen pontosan hogy is történt, hiszen érezzük, hogy az emberi szavak általi kifejezés, képalkotási képesség bizony kevés mindehhez. Nekünk azonban nem ihlet kell egy művészeti alkotáshoz, hanem a bizonyosságra van szükségünk, hogy igen, hallgathatunk a Mesterre!


ADVENT 4. vasárnapja

ADVENT 4. vasárnapja

Szűz Mária meglátogatja idős rokonát, Erzsébetet, aki Keresztelő Jánossal a szíve alatt megéli a találkozás örömét. Felujjong a magzat is, örül a Szűzanya is. Ebből az evangéliumi szakaszból kitűnik, hogy az Istennel való találkozás mindig öröm. Néha úgy érezzük, nem akarunk az Úrral találkozni. Ne aggódjunk, hiszen az Ő szelíd hívása, várakozása egészen addig megmarad, amíg mi lelki rendet, szívbéli tisztaságot nem teremtünk. Ekkor rádöbbenhetünk, hogy mi magunk voltunk gátjai az örömteli találkozásnak!


Advent 3. vasárnapja

Advent 3. vasárnapja

Mit tegyünk? Ez a kérdés visszhangzik a mai evangéliumban. Szent Lukács leírja, hogy a nép, a vámosok és a katonák is megkérdezik Keresztelő Jánost az üdvösségre vezető útról. Miután igyekezett mindenkinek megfelelni, elkezdtek azon tanakodni, hogy nem János-e a Krisztus. Valamit megsejtettek abból, hogy itt készül valami. Úton van a Megváltó, akinek előfutárát hallgatták, kérdezgették. Úgy tűnik, a hozzáállásuk befogadó, vágyakozó volt: szerették volna a legteljesebb módon befogadni Istent. Az öröm vasárnapján mi azért adjunk hálát, hogy az Úr Jézusban megmutatkozott ez az isteni törődés, és elérkezett a megváltás!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.