Évközi 15. vasárnap

Az erre a vasárnapra kijelölt evangéliumi üzenet mozgatórugója a szeretet. Az Úr Jézus elküldi az apostolokat szolgálatra. Űzzenek ki ördögöket, gyógyítsanak betegeket - persze nem a saját erejükből. Olyannyira az isteni erőre kell támaszkodniuk, hogy a földi biztonságot jelentő dolgoktól elfordítja a Mester a tekintetüket. Inkább benne bízzanak, keressék a jószándékú embereket, akik szívesen látják őket. Nemde azért, mert ők is Istentől kapták a nyitottságot, a továbbadandó szeretetet? Nemde nekünk is hasonló a küldetésünk napjainkban?

1. A múlt vasárnap a Szentszék karitatív céljaira 201.630 Ft gyűlt össze, melyet hálásan köszönünk a Kedves Híveknek!

2. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra a plébániánk által szervezett zarándokcsoportokhoz a jelentkezési lapokat ma estig adhatják le mindazok, akik még szeretnének velünk jönni. A csoportokat azért kell lezárnunk, mert az utaztatás központi szervezése ezt megkívánja. A jelentkezetteket természetesen azonnal tájékoztatjuk a kapott információkról.

3. Július 15-én, csütörtökön 16.00-18.00 óra között élelmiszercsomagot osztunk a területünkön élő rászorulóknak. Hálásan köszönjük az adományokat!

4. A Szent Imre Plébánia hátsó kapujának cseréje kapcsán, valamint az udvaron a torony melletti járdaszakaszon földmunkákat végeztettünk. Szeretettel hívjuk fel a figyelmét különösen a kisgyermekes családoknak, hogy az említett helyeken mindnyájan legyünk óvatosak, lehetőleg ne engedjük a kicsiket a munkaárkok közelébe.

5. Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén, pénteken 18.00 órakor a Bánfalvi Kolostortemplomban a város papságával közösen ünnepi szentmise lesz, melyre szeretettel várják a Kedves Híveket! Templomunkban ezért pénteken az esti szentmise elmarad.

6. A Napnyugat Turisztikai Egyesület templomok érintésével egynapos gyalogos zarándoklatot szervez július 31-re. Részletek és elérhetőség a hirdetőtáblán olvashatók.

További hírek

Évközi 25. vasárnap

Évközi 25. vasárnap

A mai evangéliumi szakaszban arról hallunk, hogy az Úr Jézus tanítványai azon vitatkoznak út közben, hogy ki a nagyobb közülük. A Mester válasza: "Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája." Az nem feltétlenül baj, ha abban versenyzünk, hogy ki tesz minél több jót a másikkal!
   


Évközi 22. vasárnap

Évközi 22. vasárnap

Az ősök hagyománya... A mai evangéliumi üzenet felhozhat bennünk több emléket, amely családi, vallási hagyományainkról, szokásainkról villant be epizódokat. A kérdés az, hogy tudjuk-e egy-egy családi rítusnak, szokásnak az eredeti értelmét, mondanivalóját. Vallásgyakorlatunk bizonyos elemei kapcsán ugyancsak felmerülhet az, hogy már csak megszokott cselekedetek, mozdulatok, rituálék csupán. Az Úr Jézus igyekszik példát mutatni abban, hogy miként kellene leporolni mindezt, megtartva az igazi értéket, és adott esetben új köntöst szőni köré. Istenünk megszólításának új útjai, a Vele való találkozásaink új módja - mind-mind izgalmas dolgok, főleg annak fényében, hogy vannak el nem avuló, meg nem kopó rítusaink, mint a szentmise, a szentségimádás, a rózsafüzér. Találjuk meg ezen felsorolás számunkra "élhető" folytatását, általa közelebb fogunk kerülni a mi Urunkhoz!


Évközi 21. vasárnap

Évközi 21. vasárnap

"Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?" - ilyen szavakkal kritizálja a tanítványok egy része az Úr Jézust. Az Élet Kenyeréről szóló tanítás hallatán sokan visszahúzódtak, elfordultak a Mestertől. Ennek ellenére Ő azt kérdezi a tizenkettőtől: "Ti is el akartok menni?" És ez a mi szerencsénk! Adjunk hálát az Úrnak azért, hogy nem köt kompromisszumot, hanem a kinyilatkoztatás teljességének birtokában egyértelmű számunkra, hogy kinél vannak az örök élet igéi. Péter apostol válasza erre az elsőnek durvának tűnő kérdésre végülis egészen jól hangzik. És az én válaszom?


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.