Évközi 14. vasárnap

A mai evangéliumi szakaszban azt olvashatjuk, hogy Jézus hazamegy Názáretbe. Az ácsot, Mária fiát látják benne, aki nem végzett rabbiképzőt, mégis tanít. A végbevitt csodákkal pedig egyáltalán nem tudnak mit kezdeni. Az emberi kíváncsiság szereti kikutatni sok mindennek a gyökerét: híres emberek származását, gyógynövények hatóanyagát, vagy éppen aktuális pletykák igazság-morzsáit. A Mester mindennapjait szemlélve nem tudtak ezeken túllépni. Inkább megbotránkoztak, mert talán ez volt az egyszerűbb. Az Úr Jézus pedig a "földijeit" is fel akarta emelni...

1. Mai persely-adományaikat a Szentszék karitatív céljaira küldjük tovább, hálásan köszönjük mindnyájuk nagylelkű adományát!

2. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai nappal visszavonta a járványügyi intézkedéseinek legnagyobb részét, ezentúl nem kötelező a templomokban a maszk viselése, használhatjuk a szenteltvizet, a békeköszöntés is lehet a hagyományos módon, valamint tetszés szerinti formában járulhatunk a szentáldozáshoz. Az áldoztatók továbbra is fertőtlenítik kezüket, mindnyájukat továbbra is buzdítjuk a bejáratnál kitett fertőtlenítőszer használatára. Kérjük, hogy mindenki tanúsítson megértést mindazok felé, akik elővigyázatosságból úgy gondolják, hogy továbbra is tartózkodnak az érintkezéstől, és használják a maszkot templomainkban!

3. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó- és záró szentmiséjére még várjuk a jelentkezéseket a teljesen kitöltött jelentkezési lapok leadásával.

4. Örömmel közöljük, hogy a Jézus Szíve templom színes üvegablakainak felújítására a kivitelező kiválasztását követően megkötöttük a szerződést az ország egyik, ha nem a legjobb ólomüveg-restaurátor cégével, augusztus végén, szeptember elején indul majd a munka.

5. Továbbra is várjuk a jubiláns házaspárok jelentkezését a szeptember első szombatján a győri Székesegyházban tartandó hálaadó szentmisére. Tisztelettel kérjük, hogy az alábbi adatokat legkésőbb augusztus 8-ig szíveskedjenek az irodában személyesen, vagy telefonon megadni: férj neve, feleség leánykori neve, szentségi házasságkötésük helye, ideje.

 

Plébániánk új bankszámlaszáma:

Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia
Raiffeisen Bank 12096705-01770141-00100002

További hírek

Évközi 25. vasárnap

Évközi 25. vasárnap

A mai evangéliumi szakaszban arról hallunk, hogy az Úr Jézus tanítványai azon vitatkoznak út közben, hogy ki a nagyobb közülük. A Mester válasza: "Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája." Az nem feltétlenül baj, ha abban versenyzünk, hogy ki tesz minél több jót a másikkal!
   


Évközi 22. vasárnap

Évközi 22. vasárnap

Az ősök hagyománya... A mai evangéliumi üzenet felhozhat bennünk több emléket, amely családi, vallási hagyományainkról, szokásainkról villant be epizódokat. A kérdés az, hogy tudjuk-e egy-egy családi rítusnak, szokásnak az eredeti értelmét, mondanivalóját. Vallásgyakorlatunk bizonyos elemei kapcsán ugyancsak felmerülhet az, hogy már csak megszokott cselekedetek, mozdulatok, rituálék csupán. Az Úr Jézus igyekszik példát mutatni abban, hogy miként kellene leporolni mindezt, megtartva az igazi értéket, és adott esetben új köntöst szőni köré. Istenünk megszólításának új útjai, a Vele való találkozásaink új módja - mind-mind izgalmas dolgok, főleg annak fényében, hogy vannak el nem avuló, meg nem kopó rítusaink, mint a szentmise, a szentségimádás, a rózsafüzér. Találjuk meg ezen felsorolás számunkra "élhető" folytatását, általa közelebb fogunk kerülni a mi Urunkhoz!


Évközi 21. vasárnap

Évközi 21. vasárnap

"Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?" - ilyen szavakkal kritizálja a tanítványok egy része az Úr Jézust. Az Élet Kenyeréről szóló tanítás hallatán sokan visszahúzódtak, elfordultak a Mestertől. Ennek ellenére Ő azt kérdezi a tizenkettőtől: "Ti is el akartok menni?" És ez a mi szerencsénk! Adjunk hálát az Úrnak azért, hogy nem köt kompromisszumot, hanem a kinyilatkoztatás teljességének birtokában egyértelmű számunkra, hogy kinél vannak az örök élet igéi. Péter apostol válasza erre az elsőnek durvának tűnő kérdésre végülis egészen jól hangzik. És az én válaszom?


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.