Húsvét 5. vasárnapja

A múlt vasárnapi evangélium "Jó Pásztor"-képe után Jézus szőlőtőhöz hasonlítja magát. amikor minket a szőlővesszőkhöz hasonlít, ugyanúgy a szoros kapcsolatot világítja meg, mint a pásztor és a juhok esetében. Itt azonban még inkább az életről van szó. Táplálásról, energiáról, éltetésről. Egy a dolgunk, rajta maradni a szőlőtőkén, befogadni a Mester örök életre hívását!

1. Hálásan köszönjük a Kedves Híveknek, hogy az elmúlt vasárnap a papnevelés céljaira 227.640 Ft adományt adtak!

2. Májusban, a Szűzanya hónapjában a szentmisék előtt májusi litániát imádkozunk templomainkban. A Szent Imre templomban kedden 17.40-től a Béke Királynője Katolikus Szemlélődő Közösségért, csütörtökön az Élő Kövek Közösségért, pénteken a Jézus Szíve Családokért, vasárnap a Házas Hétvége Mozgalom Soproni Közösségéért, a Jézus Szíve templomban szerdán és pénteken reggel 6.45-től saját szándékainkra, szombaton 17.40-től a Plébániai Tanácsadó Testületért imádkozunk a litániákon. Szeretettel várjuk a közösségek tagjait!

3. A Szent Imre templomban a májusi litániákat a templom jobboldali mellékhajójába áthelyezett Szűzanya-szobornál fogjuk imádkozni. Az így felszabadult baloldali falra pedig egy Irgalmas Jézus képet rendeltünk.

4. Szeretettel várjuk a bérmálkozókat május 8-án (szombat) délelőtt 9.00-12.00 óráig a plébániára a következő bérmálási felkészítőre, melyet már élőben tartunk.

5. Szeretettel buzdítjuk a Kedves Híveket, hogy személyi jövedelmadójuk egyházi 1 %-át ne felejtsék el a Magyar Katolikus Egyháznak a 0011-es technikai számon felajánlani. A legkisebb, akár a nulla összegről szóló rendelkezés is rendkívül értékes, mert az állam a nyilatkozók számának arányában ad kiegészítést az egyháznak. Az 1 %-os támogatás az egyházmegyék költségvetéséhez adódik hozzá, így az állami kiegészítéssel együtt jelentős bevételi forrásunk, és nem kerül külön pénzébe a híveknek.

6. Isten áldását kérjük az érettségi vizsgákat a héten megkezdő fiatalokra, imádkozzunk értük, hogy tudásuk legjavát nyújtsák!

7. Anyák napja alkalmából kívánjuk minden édesanyának, hogy a Szűzanya égi pártfogását mindig érezzék, és sok szeretetet kapjanak gyermekeiktől!

További hírek

Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Amikor a hitvallást mondjuk, az Úr Jézussal kapcsolatos legfontosabb eseményeket a maguk egymásutániságában soroljuk, melynek egyike, hogy "fölment a mennybe". A feltámadás utáni találkozások alkalmával a Mester igyekszik elbúcsúzni, a tanítványok számára az irányt kijelölni. Szívükbe vési, hogy várják a Szentlelket, aki erővel, bátorsággal tölti majd el őket. Amikor szemléljük a mennybe ment Urat, váltsunk át egy szent várakozásba, a Pünkösdöt nyitott szívvel váró tanítványok egyike legyünk!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

A mai evangéliumban az Úr Jézus barátainak nevez minket, tudtunkra adja, hogy Ő választott minket, és parancsba adja a szeretetet. Milyen jó, hogy ez Tőle indult, és a mi barátságunk, ragaszkodásunk, szeretetünk nem más, mint válasz ezekre az isteni szavakra! A megelőző szeretet egyúttal a példaadást is jelenti. Nekünk e minta alapján kell ebben fejlődnünk.


Húsvét 4. vasárnapja

Húsvét 4. vasárnapja

Jó Pásztor vasárnapja - ez az elnevezés a mai evangéliumból az Úr Jézus egyik legfőbb tulajdonságára utal: úgy vezet bennünket, ahogy a rendes, becsületes pásztornak gondja van a nyájára. Ha a legnépszerűbb keresőbe beírjuk: "pásztor", elsőként a Wikipédia lexikon jelenik meg, melyben az első mondat így hangzik: A pásztor foglalkozás ősi állattartó mesterség, de életforma is. Krisztus Urunk megalapította a papságot, hogy a benne hívők egyrészt mind többen legyenek, másrészt igazi nyájként éljenek. A papi hivatások világnapján imádkozzunk lelkipásztorainkért, de önmagunkért is, hogy kölcsönösen törekedjünk minél inkább megismerni egymást, jó kapcsolatban lenni az Atya és a Fiú kapcsolatához hasonlóan. Komoly ez a mérce, van tehát hova fejlődnünk!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.