Húsvét 4. vasárnapja

Jó Pásztor vasárnapja - ez az elnevezés a mai evangéliumból az Úr Jézus egyik legfőbb tulajdonságára utal: úgy vezet bennünket, ahogy a rendes, becsületes pásztornak gondja van a nyájára. Ha a legnépszerűbb keresőbe beírjuk: "pásztor", elsőként a Wikipédia lexikon jelenik meg, melyben az első mondat így hangzik: A pásztor foglalkozás ősi állattartó mesterség, de életforma is. Krisztus Urunk megalapította a papságot, hogy a benne hívők egyrészt mind többen legyenek, másrészt igazi nyájként éljenek. A papi hivatások világnapján imádkozzunk lelkipásztorainkért, de önmagunkért is, hogy kölcsönösen törekedjünk minél inkább megismerni egymást, jó kapcsolatban lenni az Atya és a Fiú kapcsolatához hasonlóan. Komoly ez a mérce, van tehát hova fejlődnünk!

1. A mai vasárnapon, a papi hivatások világnapján imádkozzunk papi hivatásokért és a szolgálatban élő papokért. Mai perselyadományaikat a papnevelés céljaira várjuk szeretettel!

2. Nagy örömmel hozom a Kedves Hívek tudomására, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül a Magyar Templomfelújítási Program keretében a Jézus Szíve templom színes üvegablakainak restaurálására, valamint védőüvegezésére 14 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatást nyertünk. A szükséges előkészületek után a munka kivitelezése a közeljövőben el is kezdődik, mely az ablakok restaurátor-műhelybe szállítás utáni tisztítását, megerősítését, majd visszahelyezését jelenti, valamint a jelenlegi drótsodronyok helyett jobb szigetelést is jelentő külső védőüveg elhelyezését foglalja magában.

3. Szombaton a Szent Imre templom kápolnájában reggel 8.00-17.00 óráig csendes szentségimádást tartunk, melyre szentségőrzők, illetve közösségek jelentkezését várjuk a sekrestyében kitett lapon.

4. Májusban, a Szűzanya hónapjában új kezdeményezésként mindkét templomunkban az esti szentmisék előtt 17.40-kor kezdődő májusi litániákat plébániánk egy-egy közösségéért, imacsoportjáért, valamint szolgálattevőinkért ajánljuk fel. Május 1-jén a Jézus Szíve templomban a Jézus Szíve Családokért, május 2-án a Szent Imre templomban a betegekért, orvosokért és ápolókért imádkozunk majd. Természetesen a Jézus Szíve templomban a hétköznap reggeli szentmisék előtt 6.45-től is lesznek májusi litániák, melyeket egyéni szándékainkra ajánlhatunk fel.

5. Szombaton lesz Szent József, a munkás ünnepe, ebből az alkalomból a Jézus Szíve templomban az este 18.00 órakor kezdődő előesti szentmisében megáldjuk a férfiakat. A Szentatya által meghirdetett Szent József-évben mindnyájuk imáiba ajánljuk a családapákat, valamint azokat, akik erre a hivatásra készülnek!

—6. A Domonkos templomban ma délután a 16.00 órai szentmise után Jean-Yves Brachet domonkos atya tart előadást, melynek címe: “Istennel, vagy Istenről beszélni”.

7. Ökumenikus dicsőítésre várják a Kedves Testvéreket szombaton délután 15.00 órától a Várkerület 49. sz. alatt található Imádság Házába.

További hírek

Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Amikor a hitvallást mondjuk, az Úr Jézussal kapcsolatos legfontosabb eseményeket a maguk egymásutániságában soroljuk, melynek egyike, hogy "fölment a mennybe". A feltámadás utáni találkozások alkalmával a Mester igyekszik elbúcsúzni, a tanítványok számára az irányt kijelölni. Szívükbe vési, hogy várják a Szentlelket, aki erővel, bátorsággal tölti majd el őket. Amikor szemléljük a mennybe ment Urat, váltsunk át egy szent várakozásba, a Pünkösdöt nyitott szívvel váró tanítványok egyike legyünk!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

A mai evangéliumban az Úr Jézus barátainak nevez minket, tudtunkra adja, hogy Ő választott minket, és parancsba adja a szeretetet. Milyen jó, hogy ez Tőle indult, és a mi barátságunk, ragaszkodásunk, szeretetünk nem más, mint válasz ezekre az isteni szavakra! A megelőző szeretet egyúttal a példaadást is jelenti. Nekünk e minta alapján kell ebben fejlődnünk.


Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapja

A múlt vasárnapi evangélium "Jó Pásztor"-képe után Jézus szőlőtőhöz hasonlítja magát. amikor minket a szőlővesszőkhöz hasonlít, ugyanúgy a szoros kapcsolatot világítja meg, mint a pásztor és a juhok esetében. Itt azonban még inkább az életről van szó. Táplálásról, energiáról, éltetésről. Egy a dolgunk, rajta maradni a szőlőtőkén, befogadni a Mester örök életre hívását!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.