Húsvét 3. vasárnapja

A mai evangélium visszakalauzol bennünket húsvét estéjére. A Feltámadott belép a tanítványokhoz e szavakkal: Békesség veletek! Miután megmutatta a sebeit, enni kért, hogy bebizonyítsa, nem szellemet látnak. Ezek után következnek a szavak. Tanítás, amely már a jövő felé tereli őket. Olyan táplálék, amely túlmutat a földi ételen. Az Atya ígéretének - a Szentléleknek - kiárasztása pedig kifejezi, hogy Isten a világ végéig gondját akarja viselni megváltott népének. A bőrünkön érezhetjük mindezek valóságát, melyre csak válaszolnunk kell(ene).

1. Húsvét IV. vasárnapján egyházunk az Úr Jézusra, mint Jó Pásztorra irányítja a figyelmünket, ezért ez a nap minden évben a papi hivatások világnapja. Buzdítjuk a Kedves Híveket, hogy imádkozzanak papi hivatásokért és a szolgálatban élő papokért! A jövő vasárnap országos gyűjtést tartunk a papnevelés céljaira. Hálásan köszönjük előre is nagylelkű adományaikat, melyekkel a jelenleg 23 papnövendéket nevelő győri Brenner János Hittudományi Főiskolát támogatják!

2. Május 1-jén (szombat) lesz Szent József, a munkás ünnepe, ebből az alkalomból a Jézus Szíve templomban az este 18.00 órakor kezdődő előesti szentmisében megáldjuk a férfiakat. A Szentatya által meghirdetett Szent József-évben mindnyájuk imáiba ajánljuk a családapákat, valamint azokat, akik erre a hivatásra készülnek!

3. Az idén szeptemberben tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyes programjaira plébániánk is szervezni fogja a részvételt. Néhány hét türelmet azonban még kérünk, hogy a járványhelyzet további alakulását figyelembe tudjuk venni. A tavaly elmaradt ünnepségsorozat szeptember 5 és 12 között mindenképpen megrendezésre kerül, melynek módja és formája a járványhelyzettől függ majd.

További hírek

Urunk mennybemenetele

Urunk mennybemenetele

Amikor a hitvallást mondjuk, az Úr Jézussal kapcsolatos legfontosabb eseményeket a maguk egymásutániságában soroljuk, melynek egyike, hogy "fölment a mennybe". A feltámadás utáni találkozások alkalmával a Mester igyekszik elbúcsúzni, a tanítványok számára az irányt kijelölni. Szívükbe vési, hogy várják a Szentlelket, aki erővel, bátorsággal tölti majd el őket. Amikor szemléljük a mennybe ment Urat, váltsunk át egy szent várakozásba, a Pünkösdöt nyitott szívvel váró tanítványok egyike legyünk!


Húsvét 6. vasárnapja

Húsvét 6. vasárnapja

A mai evangéliumban az Úr Jézus barátainak nevez minket, tudtunkra adja, hogy Ő választott minket, és parancsba adja a szeretetet. Milyen jó, hogy ez Tőle indult, és a mi barátságunk, ragaszkodásunk, szeretetünk nem más, mint válasz ezekre az isteni szavakra! A megelőző szeretet egyúttal a példaadást is jelenti. Nekünk e minta alapján kell ebben fejlődnünk.


Húsvét 5. vasárnapja

Húsvét 5. vasárnapja

A múlt vasárnapi evangélium "Jó Pásztor"-képe után Jézus szőlőtőhöz hasonlítja magát. amikor minket a szőlővesszőkhöz hasonlít, ugyanúgy a szoros kapcsolatot világítja meg, mint a pásztor és a juhok esetében. Itt azonban még inkább az életről van szó. Táplálásról, energiáról, éltetésről. Egy a dolgunk, rajta maradni a szőlőtőkén, befogadni a Mester örök életre hívását!


© Soproni Szent Imre Római Katolikus Plébánia 2011-2020 Minden jog fenntartva.